Шаповал Андрій Іванович

Посада завідувач відділу археографії
Місце роботи/навчанняНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут архівознавства
Науковий ступіньДоктор наук
Вчене званняСтарший науковий співробітник

Доповіді: