ДОКУМЕНТИ ПРО УЧАСТЬ М. М. ЩЕРБАКА У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ФІЛЬМАХ, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ І РАДІОПЕРЕДАЧАХ

ЗаявникШаповал Андрій Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 5. Рукописна та архівна спадщина: від рукопису до бази знань.
Назва доповідіДОКУМЕНТИ ПРО УЧАСТЬ М. М. ЩЕРБАКА У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ФІЛЬМАХ, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ І РАДІОПЕРЕДАЧАХ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 930.253:[929:59]:[069.02:5](477)(Щербак М. М.)
Шаповал Андрій Іванович,
ORCID 0000-0003-1188-5142,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу археографії,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: shai196@ukr.net

ДОКУМЕНТИ ПРО УЧАСТЬ М. М. ЩЕРБАКА
У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ФІЛЬМАХ, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ І РАДІОПЕРЕДАЧАХ

Проаналізовано документи про участь М. М. Щербака у науково-популярних фільмах, телевізійних і радіопередачах з питань дослідження і охорони природи, що відклалися в особовому архівному фонді вченого.
Ключові слова: М. М. Щербак, особовий фонд, Інститут архівознавства.

В Інституті архівознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі − ІА НБУВ) зберігається особовий архівний фонд українського зоолога, герпетолога, природоохоронця, музеєзнавця, члена-кореспондента НАН України М. М. Щербака (№ 295), що містить 621 справу загальною кількістю 4066 документів за 1912−2019 рр., які висвітлюють життєвий шлях, наукову та творчу діяльність вченого. У фонді, крім іншого, відклалися документи про участь М. М. Щербака у науково-популярних фільмах, телевізійних і радіопередачах, аналіз яких дає змогу розкрити на сьогодні ще малодосліджену сторінку творчої діяльності вченого.
В архівному фонді М. М. Щербака зберіглися сценарії до науково-популярних фільмів, що були написані вченим, і сценарії тих фільмів, у яких він брав участь як їх герой. Видатний біолог був науковим консультантом низки науково-популярних фільмів, сценарії яких і зроблені вченим експертні оцінки на окремі фільми теж уміщено у фонді. В архіві відклалися й літературний сценарій телепередачі із серії «Вечір наукового кіно» та сценарії радіопередач про твори науковця, що виходили в телевізійний та радіоефіри за його участі. Крім того, в особовому фонді М. М. Щербака містяться статті про документальний фільм, присвячений вченому.
Перші зйомки М. М. Щербака у науково-популярних фільмах відбулися під час його навчання на біологічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (далі – КДУ). В травні 1956 р. він разом з кінооператором В. П. Пономарьовим взяв участь у зйомках фільму Кінофотолабораторії КДУ «З життя плазунів». Навчаючись в університеті, М. М. Щербак одночасно працював у Зоологічному музеї КДУ на посаді старшого лаборанта. У фонді відклався й сценарій кінофільму про наукову експедицію співробітників Зоологічного музею КДУ до Західного Тянь-Шаня у Киргизстані в квітні-березні 1957 р., у якій брав участь і М. М. Щербак.
З 1958 р. М. М. Щербак працював в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН УРСР. Він був ініціатором оновлення Зоологічного музею, який, за задумом вченого, мав стати частиною сучасного Музею природи. Як співробітник інституту М. М. Щербак організував і взяв участь у 61 наукових експедиціях, під час яких збиралися цінні матеріали для музею. У липні-серпні 1965 р. відбулася комплексна експедиція на Курильські острови, учасником якої став М. М. Щербак. Разом з експедицією працювала кіногрупа під керівництвом В. Б. Преображенського, що знімала фільм про природу Курил – «Ранкові острови». М. М. Щербак став науковим консультантом фільму, який побачив світ в 1966 р. У фонді відклалися записи вченого про цей фільм та перепустка на кіностудію, видана науковцю.
8 червня 1966 р. вийшла постанова Ради Міністрів УРСР про створення Центрального науково-природничого музею АН УРСР (від 1996 р. – Національний науково-природничий музей НАН України). Зоологічний музей, що став складовою комплексної установи, протягом 1966–1998 рр. очолював М. М. Щербак. Нині Зоологічний музей носить ім’я вченого.
В архівному фонді міститься режисерський сценарій фільму «Четверта лінія оборони» (1971), який планував зняти В. М. Гненний на Київській кіностудії науково-популярних фільмів. Кінострічка мала розповісти про історію Зоологічного музею, наукову та експедиційну діяльність його співробітників, унікальні експонати і багаті фонди музею. Згідно сценарію, М. М. Щербак як науковий консультант фільму, розповідаючи про Зоологічний музей, пояснював й інтригуючу назву кінокартини. Саме музеї, на думку вчених-зоологів, як втілення людської пам’яті, є четвертою, тобто останньою лінією оборони у боротьбі за збереження тваринного світу, окрім трьох попередніх: державних законів, заповідників і зоопарків. Однак, не вдалося віднайти відомості про те, що сценарій фільму був реалізований.
Напевне, не побачили світ і фільми «Збережіть їх, люди!» та «В’язні еволюції», присвячені проблемам біологічної еволюції й охорони природи. У 1972 р. сценарії цих фільмів, у яких би глядач мав можливість побачити рідкісні та унікальні тварини, підготував Л. Казаров. Вони збереглися в архіві М. М. Щербака, який, будучи науковим консультантом творчих проектів, вважав сценарії повноцінною основою для цікавих і важливих фільмів.
Як науковий консультант М. М. Щербак брав участь і у науково-популярних фільмах Л. М. Островської-Кордюм, автора документальних фільмів «За законами природи?» і «Шосте відчуття». Ці кінострічки були представлені вченим на телепередачі «Вечір наукового кіно», що вийшла в ефір 11 березня 1975 р. Сценарій телепередачі теж міститься у архівному фонді М. М. Щербака. У документі зафіксовано думку ведучого телепередачі, який наголосив, що українські фільми, які розповідають про природу та її мешканців, не були б настільки цікаві без допомоги М. М. Щербака.
У фонді зберігається сценарій М. М. Щербака до науково-популярного фільму «Тривожні сторінки», що присвячений ендемічним і рідкісним тваринам Кавказу, занесеним до Червоної книги СРСР. При нагоді зазначимо, що М. М. Щербак був автором низки статей про земноводних і плазунів, занесених до Червоної книги України. Автографи цих праць теж вміщено у фонді.
Вчений був автором понад 330 наукових і науково-популярних праць, деяким з яких були присвячені радіопередачі. Зокрема, в архіві М. М. Щербака відклався сценарій радіопередачі про книгу «У світі тварин», співавтором якої був вчений. А також зберігається сценарій радіопередачі «Цікаве про світ плазунів», в основу якої покладено оповідання М. М. Щербака «Змії як змії».
У 1999 р., вже після смерті М. М. Щербака, кінорежисер М. М. Мамедов на студії «Контакт» зняв фільм «Вулиця мого життя» про долю, діяльність і здобутки видатного українського вченого-зоолога. У архівному фонді відклалися статті про цей фільм, що вийшов у серії «Обрані часом». На думку критиків, фільм став ковтком води для глядачів, що отримали змогу познайомитися з життям дивовижної людини і талановитого науковця.

UDC 930.253:[929:59]:[069.02:5](477)(Shcherbak М. М.)
Andrii Shapoval,
ORCID 0000-0003-1188-5142,
Doctor of Historical Sciences, Senior Research Associate,
Head of the Department of Archaeography,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: shai196@ukr.net
DOCUMENTS ABOUT PARTICIPATION M. M. SHCHERBAK’S
IN SCIENTIFIC POPULAR FILMS, TELEVISION AND RADIO PROGRAMS
The documents on M. M. Shcherbak’s participation in popular science films, television and radio programs on research and nature conservation, which were deposited in the personal archival fund of the scientist, are analyzed.
Keywords: M. M. Shcherbak, private fond, Institute of Archival Studies.