Лобузіна Катерина Вілентіївна

Посадазав. відділу програмно-технологічного забезпечення комп'ютерних мереж
Місце роботи/навчанняНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Науковий ступіньДоктор наук
Вчене званняСтарший науковий співробітник

Доповіді: