Клименко Ірина Валентинівна

Посаданауковий співробітник Інституту рукопису НБУВ
Місце роботи/навчанняНаціональна бібліотека України імені В.І. Вернадського
Науковий ступіньКандидат наук
Вчене званняне вказано

Доповіді: