Булатова Світлана Олегівна

Посадас. н. с. відділу кодикології та кодикографії ІР НБУВ
Місце роботи/навчанняНаціональна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису
Науковий ступіньКандидат наук
Вчене званняСтарший науковий співробітник

Доповіді: