Гусарчук Тетяна Володимирівна

Посадапрофесор кафедри Української музики і музичної фольклористики
Місце роботи/навчанняНаціональна музична академія імені П. І. Чайковського
Науковий ступіньДоктор наук
Вчене званняДоцент

Доповіді: