Ретроспекція журналів та продовжуваних видань в НБУВ: підхід до вирішення проблеми

ЗаявникШекера Петро Іванович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 6. Організація ресурсів наукової бібліотеки, партнерство та ефективність
Назва доповідіРетроспекція журналів та продовжуваних видань в НБУВ: підхід до вирішення проблеми
Інформація про співдоповідачівХандошко Ірина, пров. б-р НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

У Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського зберігається найбільший в Україні фонд журналів та продовжуваних видань, які виходили в попередніх століттях на теренах нашої держави та зарубіжних країн. Видання попередніх століть складають ретроспективний фонд, який слугує для задоволення інформаційних, наукових, освітніх, культурних потреб користувачів.
В картковому та електронному каталогах журналів та продовжуваних видань у НБУВ відображено альманахи, бюлетені, вісники, відомості, інформаційні та наукові збірники, праці, вчені записки, доповіді та інші періодичні видання, що підпадають під поняття журнал або продовжуване видання і зберігаються у фондах Бібліотеки не лише основного книгосховища, а й функціональних відділів.
В НБУВ існує ЕК журналів та продовжуваних видань, але на жаль він не відображує повний спектр фонду. Актуальність його є надзвичайно велика і на часі йде розробка ретроспекції періодичних видань до електронного каталогу.
На Україні ретроспекцією журналів та продовжуваних видань займались багато бібліотечних установ. Серед великих бібліотек варто згадати Харківську державну наукову бібліотеку ім. В. Г. Короленка, де була здійснена ретроспекція і рекаталогізація всього фонду. Також багато обласних і вузівських бібліотек займалися цим питанням. Бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ще в 2002 р. здійснила ретроспекцію всіх друкованих видань. Також державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського на стадії завершення роботи з введення до ЕК всієї періодики.
Фонд журналів та продовжуваних видань, надрукованих кириличним і латинськими шрифтами 19-го–поч. 20-го ст. у Національній бібліотеці ім. В. І. Вернадського займає невелику кількість на полицях основного книгосховища. Деякий масив періодики залишається неопрацьованим і він знаходиться в різних підрозділах НБУВ. Тому, постало нагальне завдання його опрацювання.
Для ретроспекції періодики велике значення відіграє готовність бібліотеки до неї, яка потребує концентрації сил, можливостей і засобів всієї бібліотечної структури.
Наявність і функціонування електронного каталогу на весь фонд журнальних та продовжуваних видань розглядається як необхідна і найбільш важлива умова для користувачів НБУВ.
Останні чотири роки створення і підтримка ЕК журнальних і продовжуваних видань НБУВ здійснюється на базі «АБІС ІРБІС-64». До цього з 1995 року до ЕК вносились журнали та продовжувані видання в системі Allegro. Для повного ЕК періодики необхідно перш за все здійснити ретроконверсію карткового каталогу в електронний. Щодо інших відділів-фондоутримувачів журналів та продовжуваних видань, які мають для користувачів локальні електронні бази потрібно конвертувати БЗ до загального ЕК. Перед конвертуванням виникає необхідність у редагуванні, а також у звірці з оригіналом de visu. Окрім періодики підсобних фондів деяких відділів, яка внесена до локальних баз на часі існує проблема з тією, яка не має ні шифру, ні інвентарного номеру.
Проаналізувавши світовий досвід щодо переведення карткового каталогу в електронний, а також після ознайомлення з уже діючими і відпрацьованими у деяких бібліотеках світу системами ретроконверсії, фахівці бібліотечної справи НБУВ у 2015 р. прийшли до висновку про необхідність розробки методичних рекомендацій ретроконверсії журналів та продовжуваних видань. Розроблена інструкція допоможе фахівцям створювати БЗ різноманітних ретроспективних періодичних видань і отримувати повний бібліографічний опис (з шифром зберігання на полиці основного книгосховища або відділів-фондоутримувачів, індивідуальним інвентарним номером, штампом бібліотеки, місцезнаходженням видання в Бібліотеці), використовуючи стандартні правила, а також додаткові джерела інформації. На початковому етапі проекту розробляється комплекс методичних і технологічних рішень для поєднання локальних електронних баз періодики з основним ЕК. Ці бази створені у деяких відділах для полегшення користування підручним фондом читачам. Вони повинні конвертуватись до загального ЕК журналів та продовжуваних видань. У багатьох БЗ локальних електронних баз потрібне додавання полів для повного БО.
Основна функція бібліотеки – забезпечення інформаційних потреб користувачів, чи то в картковому каталозі, чи в он-лайні. Тому створення бази даних ретроспективних періодичних видань і відображення інформації про ці видання в ЕК НБУВ є важливим кроком для поліпшення обслуговування і задоволення потреб користувачів.