Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)

Місце проведення:
Початок форуму:
Вівторок, 06 жовтня 2015 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції  «Бібліотека. Наука. Комунікація»
яка відбудеться в Києві  6-8 жовтня 2015 р.

Організатори конференції:

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Асоціація бібліотек України;

Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

На пленарному та секційних засіданнях, семінарах і круглих столах передбачається обговорити такі проблеми:

  • Секція 1. Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек: завдання інтеграції з галузями  освіти, науки, культури

Наукові керівники: Попик В.І., генеральний директор НБУВ, д-р іст. наук, член-кореспондент НАН України, Василенко О.М., директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук

Учений секретар: Дем'янюк Л.М.

E-mail: mila_dem@ukr.net

  • Секція 2. Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір

Наукові керівники: Дубровіна Л. А., директор Інституту рукопису НБУВ, д-р іст. наук, проф., член-кореспондент НАН України,  Ковальчук  Г. І., директор Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Мяскова Т. Є., старш. наук. співроб. НБУВ., канд. іст. наук

E-mail: myaskova@ukr.net

  • Секція 3. Бібліотека як суспільно-інформаційний центр наповнення соціальних комунікацій

Науковий керівник: Горовий В. М., заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Т.Ю., зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій.

E-mail: granchakt@ukr.net

  • Секція 4. Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології

Науковий керівник: Лобузіна К. В., керівник Центру інформаційних ресурсів і технологій, д-р наук із соц. комунікацій.

Учені секретарі: Коновал Л. В., мол. наук. співроб. НБУВ, Клочок С. Г., мол. наук. співроб. НБУВ

E-mail: loboozina@nbuv.gov.ua

  • Секція 5. Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал

Наукові керівники: Яременко Л.М., директор Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук, Степченко О.П., зав. відділу рукописної спадщини Інституту рукопису, канд. іст. наук.

Учений секретар: Вербицька О.І., старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філос. наук

E-mail: verbitska@nbuv.gov.ua

  • Секція 6. Організація ресурсів наукової бібліотеки, партнерство та ефективність

Науковий керівник: Стрішенець Н.В., зав. відділу  наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів, д-р іст. наук

Учений секретар: Сокур О.Л., мол. наук. співроб. НБУВ

E-mail: strishenets@nbuv.gov.ua

  • Секція 7. Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання

Науковий керівник: Попик В. І., генеральний директор НБУВ, д-р іст. наук, член-кореспондент НАН України

Учений секретар: Котлярова Т.В., мол. наук. співроб. НБУВ

E-mail: t.v.kotlyarova@ukr.net

  • Круглий  стіл: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи

Науковий керівник: Муха Л.В., заступник генерального директора, канд. іст. наук

Учений секретар: Затока Л.П.,  наук. співроб. НБУВ

E-mail: filiya@ukr.net 

  • Семінар: Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів

Науковий керівник:  Добко Т.В., керівник Центру науково-бібліографічної інформації, д-р наук із соц. комунікацій

Учений секретар: Шкаріна В.А., мол. наук. співроб. НБУВ

E-mail: dobko@nbuv.gov.ua

  • Семінар: Бібліометричні технології та наукометричні дослідження

Науковий керівник: Костенко Л. Й., заввідділу бібліометрії і наукометрії, канд. техн. наук, с.н.с.

Учений секретар: Жабін О.І., наук. співроб. НБУВ

E-mail: kostenko@nbuv.gov.ua

Під час конференції також відбудуться:

Засідання Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук;

Виставки продукції провідних видавництв та книготорговельних організацій, видань НБУВ, демонстрація інформаційних ресурсів.

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн  –  5 жовтня 2015 р.

Початок роботи конференції – 6 жовтня 2015 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

До участі в роботі конференції запрошуються спеціалісти бібліотек, музеїв, вишів, видавництв, інформаційних підрозділів і громадських організацій.

За поданими матеріалами будуть видані збірник тез конференцій та збірник наукових праць. Матеріали (тези або статті) слід зареєструвати на сайті конференції.  Термін подання  рукописів для збірника тез до 1 червня 2015 р., для  збірника наукових праць - до 1 вересня 2015 р. Тези будуть опубліковані до початку роботи конференції. Завершення реєстрації учасників на веб-порталі до 10 вересня 2015 р.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Тези конференції обсягом не менше 3 сторінок, наукові праці 10–12 сторінок стандартного машинописного тексту через 1,5 інтервали  (необхідно додати комп’ютерний файл у форматі RTF, гарнітура Times New Roman, кегль 14 пунктів). Матеріали до публікації у збірнику наукових праць повинні мати авторську довідку, шифр УДК, анотації реферати та ключові слова українською, російською, англійською мовами. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей на конференцію і матеріалів до публікації у збірниках.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська,  польська.

Контакти:

Каліберда Надія Юріївна (вчений секретар оргкомітету конференції)

E-mail: kaliberda@nbuv.gov.ua

Тел.: (044) 524-11-19

 03039, Україна, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (з позначкою конференція).