Бібліографічний покажчик «Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як засіб взаємодії бібліотек у документообміні інформаційними ресурсами

ЗаявникПестрецова Лариса Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
Захід• Семінар: Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів
Назва доповідіБібліографічний покажчик «Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як засіб взаємодії бібліотек у документообміні інформаційними ресурсами
Інформація про співдоповідачівШульга Ірина Олександрівна молодший науковий співробітник НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Проблема своєчасного та повноцінного документопостачання бібліотечних фондів має вагоме соціальне та культурологічне значення, є однією з пріоритетних у світовому бібліотекознавстві та бібліотечному фондознавстві. Кризовий стан систематичного поповнення фондів бібліотек України, спричинений постійним недофінансуванням комплектування бібліотек, відсутністю єдиної інформаційної та технологічної платформи взаємодії видавничої, книготорговельної та бібліотечної галузей ускладнює якісне задоволення інформаційних потреб користувачів.
Сьогодні перед книгозбірнями стоїть питання, як перебудувати свою роботу з урахуванням нових умов розвитку суспільства, набуттям нових функцій, активної взаємодії з іншими бібліотеками та інформаційними центрами на державному та міждержавному рівнях.
Багаторічний досвід діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) свідчить про те, що упродовж усього періоду існування документообмін був і є одним із дієвих чинників культурного і наукового співробітництва на державному та міждержавному рівнях, а також важливим джерелом формування бібліотечних фондів. Для вітчизняних і зарубіжних партнерів документообмін є важливим джерелом отримання малотиражних, важкодоступних видань, що не надходять до книготорговельної мережі. Це праці наукових установ і навчальних закладів, матеріали конференцій, збірники наукових праць тощо.
Основні надходження видань до обмінного фонду НБУВ – це академічні періодичні та книжкові видання Видавничого дому «Академперіодика», видавництва «Наукова думка» та видавництв науково-дослідних установ НАН України; література, що надходить за державними цільовими програмами «Українська книга», «Наукова книга» та видання НБУВ.
Варто згадати, що у 2001 році згідно з рішенням Президії НАН України за ініціативою Науково-видавничої ради НАН України та видавництва «Наукова думка» було започатковано проект «Наукова книга» з метою впорядкування академічного наукового книговидання, здійснюваного за державним замовленням. Реалізація цього проекту нині є головним напрямом діяльності видавництва «Наукова думка» НАН України. Обов'язковий тираж видань за проектом «Наукова книга» становить 300 примірників, який підлягає безоплатному розповсюдженню по бібліотеках, навчальних закладах, наукових установах відповідно до розпоряджень Президії НАН України. У 2009 році з програми «Наукова книга» було виокремлено два дочірніх проекти: «Наукова книга для молодих вчених» та «Наукова книга іноземною мовою», що передбачає пріоритетне видання академічної літератури англійською та іншими світовими мовами у межах державного замовлення з метою ефективнішого представлення досягнень вітчизняної науки світовій спільноті.
Що ж стосується іншого державного проекту «Українська книга», то він реалізується з 2005 року. Розподіл літератури, виданої у рамках зазначеної Програми, здійснюється серед бібліотек Міністерства культури України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. До НБУВ документи за вищезгаданим Проектом надходять після детального моніторингу переліку книжкових видань, що репрезентовані на сайті Держкомтелерадіо та оформлення щорічного замовлення на ім’я Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
Основні тематичні напрями, за якими видаються книги вищезгаданого проекту: видання для дітей та юнацтва; твори класиків української літератури та лауреатів Національної премії мені Тараса Шевченка; твори класиків зарубіжної літератури (в перекладі українською мовою); науково-популярна література; довідкові та інформаційні видання (енциклопедії, довідники, словники тощо); література мовами національних меншин України.
У 2013 р. відділ комплексного формування бібліотечних фондів Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів спільно з відділом обмінно-резервних фондів НБУВ з метою залучення широкого кола партнерів для взаємовигідного обміну документами започаткували випуск науково-інформаційного бібліографічного покажчика «Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського».
Упорядники постійно удосконалюють структуру Покажчика. Так, нещодавно опублікований випуск містить сім розділів: у першому – подано інформацію про видання НБУВ за період 2000–2015 рр.; у другому – презентовано нові надходження до обмінного фонду, одержані за державними цільовими програмами (проектами «Українська книга» та «Наукова книга»), а також видання, передані установами, авторами, дарувальниками для подальшого розповсюдження серед бібліотек з науковою та культурно-просвітницькою метою; у третьому – видання з обмінного фонду за 2010–2014 рр., що надійшли за вищезгаданими джерелами; у четвертому – представлено видання ретроспективного обмінного фонду за 1950–2009 рр., що зберігається у відділі обмінно-резервних фондів НБУВ; у п’ятому – подано видання, які розшукує НБУВ для поповнення своїх фондів. Оновлено та доповнено шостий розділ, присвячений ювілейній даті – 200 річчю від дня народження Тараса Шевченка, яку Україна відзначала в 2014 р. У сьомому – презентовано періодичні видання НАН України з обмінного фонду НБУВ за 2010–2015 рр.
У кожному розділі видання представлені за галузями знань. Багатотомні видання, що складаються з томів, частин, випусків тощо, подаються у зведеному бібліографічному описі під одним номером.
Науково-довідковий апарат видання містить іменний покажчик, що суттєво полегшує роботу бібліотечних фахівців та позбавляє кропітких пошуків у необхідній інформації. Прізвища авторів, упорядників, редакторів, видатних осіб та ін., згаданих у бібліографічному описі подаються за алфавітом, з посиланнями на сторінку основного тексту.
З електронною версією покажчика можна ознайомитися та зробити замовлення на сайті НБУВ www.nbuv.gov.ua (розділ «Про бібліотеку», рубрика «Співробітництво»).
Отже, в умовах обмеженого фінансування на придбання видань для фондів бібліотек, документообмін є одним із дієвих способів забезпечення необхідною літературою на безоплатній основі і задоволення інформаційних потреб читачів.