Карацуба Мирослава Юріївна

Посадастарший науковий співробітник, докторант
Місце роботи/навчанняІнститут мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім.М.Т.Рильського НАН України
Науковий ступіньКандидат наук
Вчене званняСтарший науковий співробітник

Доповіді: