Єрмоленко Світлана Яківна

Посадазавідувач відділу стилістики та культури мови
Місце роботи/навчанняІнститут української мови НАН України
Науковий ступіньДоктор наук
Вчене званняЧлен-кореспондент

Доповіді: