Петренко Ірина Миколаївна

Посадапрофесор
Місце роботи/навчанняВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Науковий ступіньДоктор наук
Вчене званняПрофесор

Доповіді: