Загорецька Олена Михайлівна

Посадастарший науковий співробітник відділу архівознавства і документознавства
Місце роботи/навчанняІнститут архівознавства НБУВ
Науковий ступіньКандидат наук
Вчене званняСтарший науковий співробітник

Доповіді: