Міжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку" (до Дня слов'янської писемності і культури) (2015)

Місце проведення:
м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Зал засідань Вченої ради, 3-й поверх, 344 к.
Початок форуму:
Четвер, 21 травня 2015 р.

ДО ДНЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ

Національна академія наук України

Український комітет славістів

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Інститут української мови НАН України

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Інститут філології Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Київський славістичний університет

 

Організаційний комітет Міжнародної наукової конференції

запрошує взяти участь у роботі

Міжнародної наукової конференції

 

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЛАВІСТИКИ: ІСТОРИЧНІ ЗДОБУТКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

 

Заплановані проблеми для обговорення:

  • cлавістика – комплексне вивчення історії, мов, літератур, культур, мистецтв, ментальностей слов’янських народів
  • розвиток міждисциплінарного характеру славістики
  • зростання ролі інформаційних технологій у славістичних дослідженнях
  • загрози криз у славістиці і нові парадигми досліджень

Під час конференції відбудуться:

Наукові читання, присвячені 1200-річчю від дня народження святого Мефодія, творця, спільно зі своїм братом Костянтином, першого слов’янського алфавіту

Наукові читання, присвячені 1000-річчю від часу створення «Руської Правди»

Наукові читання: Максим Рильський – учений-славіст: до 120-річчя від дня народження

Круглий стіл – «Перший переклад Нового Завіту та Псалтиря українською літературною мовою Пилипа Морачевського: до 150-річчя завершення праці».

Час проведення конференції: 21 травня 2015 року.

Місце проведення конференції – м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Зал засідань Вченої ради, 3-й поверх, 344 к.

До участі в конференції запрошуються дослідники з усіх напрямів славістики і дотичних із нею дисциплін, аспіранти, студенти.

Заявки на участь у конференції приймаються до 1 квітня 2015 року. У заявці необхідно зазначити прізвище, ім’я, по батькові доповідача, його науковий ступінь та звання, назву доповіді, посаду та місце роботи, контактний телефон, е-mail (Див. Додаток 1).

За поданими матеріалами буде видано збірник тез конференції. Тези доповіді слід зареєструвати на сайті конференції. Термін подання матеріалів для збірника до 1 квітня 2015 року. Тези будуть опубліковані до початку роботи конференції.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Тези доповіді 2-4 сторінки стандартного машинописного тексту (Див. Додаток 2). Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей, запропонованих до публікації.

Робочі мови конференції: всі слов’янські, англійська.

Форми участі: очна, заочна.

Витрати на проїзд, відрядження, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

Заявки на участь у конференції та тези доповідей приймаються на електронну пошту: uks@nbuv.gov.ua

Тел. для довідок: (044) 234-78-65,е-mail:filipovych@nbuv.gov.uagoreva@nbuv.gov.ua

Координатори:

Філіпович Марина Анатоліївна – канд. іст. наук, науковий співробітник Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Горєва Вікторія Володимирівна – канд. іст. наук, старший науковий співробітник Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

 

Організаційний комітет