Міжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013)

Місце проведення:
Україна, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3
Початок форуму:
Вівторок, 08 жовтня 2013 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції  «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів», яка ідбудеться в Києві  8–10 жовтня 2013 р.

Організатори конференції:

  1. Інформаційно-бібліотечна рада НАН України;
  2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
  3. Асоціація бібліотек України;
  4. Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук.

На пленарному та секційних засіданнях, семінарах і круглих столах передбачається обговорити такі проблеми:

  • Секція 1. Формування національного  інформаційного простору: інтеграція та кооперація зусиль бібліотек України та інформаційних інституцій

Наукові керівники  В. І. Попик, О. М. Василенко

E-mail: Danilchenko6868@ukr.net

  • Секція 2. Рукописна і книжкова спадщина в національному інформаційному просторі: теоретичні та практичні  аспекти формування  електронних ресурсів

Наукові керівники Л. А. Дубровіна, Г. І. Ковальчук      

E-mail: myaskova@ukr.net

  • Секція 3. Інформаційно-аналітична діяльність як чинник організації сучасного національного інформаційного простору

Науковий керівник В. М. Горовий

E-mail: siaz2004@yandex.ru

  • Секція 4. Каталогізація бібліотечно-інформаційних ресурсів на сучасному етапі

Науковий керівник Н. В. Стрішенець

E-mail: strishenets@nbuv.gov.ua

  • Секція 5. Біобібліографічна складова національного електронного інформаційного простору

Науковий керівник В. І. Попик

E-mail: nadusha@bigmir.net

Семінар: Формування електронних інформаційних ресурсів  наукових бібліотек: прикладний аспект

Наукові керівники  О. П. Бодак, Н. Ф. Самохіна 

E-mail: bodak@nbuv.gov.ua

Семінар: Бібліотека та бібліометрія: світовий досвід, українська перспектива

Науковий керівник Л. Й. Костенко 

E-mail: kosten@nbuv.org.ua

Круглий  стіл керівників бібліотек України:  Стратегія розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України на період до 2020 р.

Науковий керівник В. І. Попик, О. Г. Кириленко

E-mail: kiral@ukr.net

Круглий  стіл: Бібліотека – освіта –  інновації

Наукові керівники В. О. Ільганаєва, О. В. Воскобойнікова-Гузєва  

E-mail: voskelena@ukr.net 

Круглий  стіл: Довідково-інформаційне обслуговування в електронному середовищі

Науковий керівник Т. В. Добко

E-mail:  dobko@bigmir.net

 

Під час конференції відбудуться:

Засідання Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук;

Конференція Асоціації бібліотек України;

Виставки продукції провідних видавництв та книготорговельних організацій, видань НБУВ, демонстрація інформаційних ресурсів.

Заїзд та реєстрація учасників з інших міст і країн  –  7 жовтня 2013 р.

Початок роботи конференції – 8 жовтня 2013 р. о 10 год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

До участі в роботі конференції запрошуються спеціалісти бібліотек, музеїв, вишів, видавництв, інформаційних підрозділів і громадських організацій.

За поданими матеріалами будуть видані збірник тез конференцій та збірник наукових праць. Матеріали (тези або статті) слід направляти на електронну адресу керівника заходу, в роботі якого ви бажаєте брати участь.  Термін подання  рукописів для збірника тез до 02 червня 2013 р., для  збірника наукових праць до 01 вересня 2013 р. Тези будуть опубліковані до початку роботи конференції.

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Тези конференції обсягом не менше 3 сторінок, наукові праці 10–12 сторінок стандартного машинописного тексту через 1,5 інтервали  (необхідно додати комп’ютерний файл у форматі RTF, гарнітура Times New Roman, кегль 14 пунктів). Матеріали до публікації у збірнику повинні мати авторську довідку, шифр УДК, анотації та реферати, ключові слова українською, російською, англійською мовами. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей на конференцію і матеріалів до публікації у збірниках.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська,  польська.

Контакти:

Кириленко Олександр Григорович (вчений секретар оргкомітету конференції)

E-mail: kiral@ukr.net

Тел.: (044) 524-23-14

 03039 Україна, Київ, просп. 40-річчя Жовтня 3, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (з поміткою конференція).