ПРИНЦИПИ RDA ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ У СТВОРЕННІ АВТОРИТЕТНИХ ЗАПИСІВ НА НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ЗаявникБагрій Ірина Ігорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСемінар. Міжнародний стандарт каталогізації. Опис та доступ до ресурсу: перші результати впровадження в бібліотеках України
Назва доповідіПРИНЦИПИ RDA ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ У СТВОРЕННІ АВТОРИТЕТНИХ ЗАПИСІВ НА НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.31
Багрій Ірина Ігорівна,
ORCID 0000-003-4684-9635,
головний бібліотекар,
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого,
Київ, Україна
e-mail: vlz@nplu.org

ПРИНЦИПИ RDA ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ У СТВОРЕННІ АВТОРИТЕТНИХ ЗАПИСІВ НА НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Наведено можливості та переваги, котрі надає використання новацій RDA при формуванні авторитетних записів на найменування організацій в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого.

Ключові слова: найменування організацій, RDA, авторитетний запис, авторитетні точки доступу, пошук інформації, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого.

Серед базових засобів лінгвістичного забезпечення автоматизованих бібліотечних інформаційно-пошукових систем є авторитетний контроль. Його інтенсивний розвиток останніми роками спричинив еволюцію пошукових систем бібліотек, адже алгоритми пошуку і формування множини результатів, які видаються на виконання запиту користувача, стрімко розвивалися, відкидаючи, за можливості, все більше і більше інформаційного шуму. З іншого боку, це підвищує культуру формування пошукових запитів, точність їх формулювання (насамперед, це стосується запитів фахівців у певних галузях знань). Також спрощуються самі пошукові запити, проте вимоги до результатів їх виконання значно збільшуються.
Серед основних цілей «Resource Description and Access» (RDA) фахівці відзначають спрощення, уточнення та модернізацію правил бібліографічного опису документів і доступу до ресурсу, зміну підходів до каталогування, повернення до простих у використанні правил, котрі мають забезпечити більшу послідовність при різноманітті змісту та фізичних форм ресурсів. При його розробці та модернізації було враховано фундаментальні документи IFLA, зокрема «Бібліотечну еталонну модель від IFLA» (англ. IFLA LRM), котра увібрала в себе такі більш ранні базові документи, як FRBR (функціональні вимоги до бібліографічних записів), FRANAR (функціональні вимоги до авторитетних записів та їх нумерації) та ін. [1].
Подані в RDA вимоги до формулювання точок доступу на найменування організацій і запропоновані можливості [3] було враховано при створенні відповідних авторитетних записів (далі АЗ) у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого [2], котрі, крім авторитетних точок доступу, містять багато її варіантних форм і додаткових елементів.
Відповідно до принципів RDA АЗ на найменування організацій, з одного боку, мають забезпечити ефективний пошук, з іншого – надати максимально повну інформацію про організацію, зазначену у точці доступу, а також, з метою отримання доступу до публікацій чи одержання інформації щодо неї, перейти до веб-сайту чи її офіційної сторінки у соціальних мережах (Address of Corporate Body) (11.9). Серед важливих елементів АЗ – форма найменування, якій сама організація надає перевагу (Preferred Name) (11.2.2.4), загальноприйняте найменування (Conventional Name) (11.2.2.5.4), а також коротка форма (Brief formof the name) (11.2.2.5), місце, пов’язане з організацією (Place Associated with Corporate Body) (11.3), враховуючи його перейменування, зокрема, у процесі декомунізації, дати, пов’язані з організацією, зокрема, заснування, зміну будь-якої з форм найменування, припинення існування організації (Corporate History) (11.11) тощо. Крім того, у АЗ визначається пов’язана установа (Associated Institution) (11.5), наприклад, підпорядкована ієрархічно чи навпаки, та інші елементи.
Особливі вимоги ставляться до джерел інформації, тому дані щодо повних найменувань юридичної особи та офіційних скорочень беруться з державних реєстрів (Реєстр платників Єдиного податку, Реєстр платників ПДВ, Реєстр неприбуткових установ та організацій, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо) за допомогою таких сервісів моніторингу реєстраційних даних українських компаній, як Youcontrol, Opendatabot тощо.
Метою створення та використання АЗ є забезпечення його повноти на стадії формування пошукових інформаційних масивів, зокрема, створення бібліографічних записів, що дозволяє на етапі формування пошукового запиту зробити його максимально результативним. З іншого боку, розширення АЗ додатковими елементами, які пропонують правила RDA, робить АЗ на найменування організації своєрідним інформаційно-авторитетним профілем описуваної установи, надає додаткові можливості для пов’язування бібліографічних записів, в яких каталогізована організація фігурує як колективний автор з інтернет-порталами, що дозволяє постійно підтримувати рівень актуальності інформації у АЗ, надає користувачеві у разі його зацікавленості доступ до інтернет-ресурсу організації.
Відповідно до викладених у RDA вимог і можливостей, відбувається розширення додаткового набору точок доступу АЗ на найменування організації в UNIMARC-форматі – базовому форматі інформаційно-пошукової системи Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Список використаної літератури
1. Ріва П., Ле Бьоф П., Жумер М. Бібліотечна еталонна модель від IFLA. Концептуальна модель для бібліографічної інформації / ІФЛА ; пер. з англ. І. М. Баньковська ; ред. пер. О. М. Бруй ; Укр. бібл. асоц. Київ, 2019. 91 с. URL : https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712-uk.pdf.
2. Формування авторитетних записів на імена осіб та найменування організацій : метод. рекомендації / Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого ; упоряд. І. П. Антоненко. Київ, 2019. 88 с.
3. 11.Identifying Corporate Bodies. RDA Toolkit. Resourse Description and Access : [офіц. сайт]. URL: http://access.rdatoolkit.org/.

References
1. Riva, P., Le Bof, P., & Zhumer, M. (2019). Bibliotechna etalonna model vid IFLA. Kontseptualna model dlia bibliohrafichnoi informatsii [Conceptual model for bibliographic information]. (Bankovska, I. (Trans.), Brui, O. (Ed.)). Retrieved July 26, 2020, from https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712-uk.pdf. [In Ukrainian].
2. Antonenko, I. P. (Comp.). (2019). Formuvannya avtoritetnykh fayliv na imena osib ta naymehuvannya organizaciy. [Formation authority records for names of persons and corporate bodies]. Kyiv, Ukraine. [In Ukrainian].
3. 11.Identifying Corporate Bodies. RDA Toolkit. Resourse Description and Access. Retrieved from http://access.rdatoolkit.org/. [In English].

Iryna Bagrii,
ORCID 0000-003-4684-9635,
Chief Librarian,
Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: vlz@nplu.org

RDA PRINCIPLES AND NEW OPPORTUNITIES IN CREATING AUTHORITY RECORDS FOR CORPORATE BODY NAMES IN THE YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

The opportunities and advantages provided by the use of RDA innovations in the creating of authority records on corporate body names in the Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine are presented.

Keywords: corporate body names, RDA, authority record, authority access points, information retrieval, Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine.