Соціальні мережі як засіб реклами бібліотечної діяльності

ЗаявникБулахова Галина Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013)
ЗахідРозвиток інформаційно-аналітичної діяльності в умовах цифрового середовища
Назва доповідіСоціальні мережі як засіб реклами бібліотечної діяльності
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Реформування організації бібліотечної діяльності з використанням усіх сучасних електронних технологій дає змогу бібліотекам залишатися затребуваними інформаційними центрами в умовах постійно зростаючих суспільних інформаційних потреб.
Якщо бібліотека хоче бути сучасною і орієнтованої на користувача, вона повинна звернути увагу на соціальні медіа і роботу в них. На сьогодні соціальні мережі відіграють дуже важливу роль – послугами Інтернет користується кожен третій українець. В останні роки кількість користувачів національних і міжнародних соцмереж зростає стрибкоподібно (за прогнозом на 2013 рік – від 4 % для арабських країн, до 20 % зростання для країн, що розвиваються).
Для бібліотек соціальні мережі є центром діалогу з користувачами, які самі вирішують, який контент їм споживати. У цьому середовищі можуть бути рівні і великі потужні бібліотеки, і бібліотеки невеликих міст і сіл. Адже бібліотека – це не тільки книги, в першу чергу це – люди.
Отже, на сучасному етапі особливого значення набуває представництво у віртуальному просторі бібліотечних установ як сучасних інформаційних центрів, що виступають одним із базових елементів формування інформаційного суспільства. Представництво бібліотек у віртуальному просторі здійснюється через спеціалізовані інтернет-сайти, які є характерною ознакою трансформації існуючої системи бібліотечного обслуговування та функціонування яких створює умови для відповідності діяльності бібліотек новим суспільним потребам.
Теоретичні та практичні аспекти представлення бібліотек у Інтернет-просторі активно досліджується вітчизняними та закордонними науковцями. Так, окремі аспекти діяльності бібліотек в електронному середовищі досліджували: І. О. Давидова, М. Я. Дворкіна, В. О. Ільганаєва,
Л. Й. Костенко, М. С. Слободяник, В. К. Степанова, І. М. Суслова,
А. С. Чачко, Я. Л. Шрайберг. Особливості використання соціальних медіа в роботі бібліотек досліджували М. Самсонов, Л. Чуприна, Ю. Якименко.
Науковці так тлумачать термін «соціальні мережі» – платформа, онлайн сервіс або веб-сайт, призначені для побудови, відображення і організації соціальних взаємовідносин, візуалізацією яких є соціальні графи.
Фахівці розглядають «соціальні мережі» як віртуальний майданчик для синергії користувачів у певній групі. Теоретично соціальною мережею можна вважати будь-яку онлайнову спільноту, учасники якої обмінюються інформацією й беруть активну участь в обговоренні певної теми. Наприклад, подібна соціальна мережа створюється за допомогою Інтернет-технології „блог”. За допомогою сучасних соціальних мереж можна шукати співробітників, читати про них рекомендації, займатись пошуком роботи тощо.
Таким чином можна стверджувати, що соціальна мережа виступає як поєднання електронних технологій як засобу комунікацій та, відповідно, зв’язків між особами та спільнотами, об’єднаних спільними інтересами є перспективним засобом для реклами бібліотечної діяльності, бібліотечних сервісів, бібліотечних установ.
Очевидно, що на сьогодні бібліотекам для просування своєї діяльності недостатньо власне сайту, потрібні додаткові засоби інформування, зокрема і менш офіційні та формальні.
Останнім часом дедалі більше бібліотек створює свої сторінки в соціальних мережах. Зокрема, більшість зарубіжних та вітчизняних бібліотечних установ представлені в Twitter, Facebook, Flickr, Blogspot, «ВКонтакте» та ін. Водночас це переконує в тому, що інструменти соціальних мереж допомагають доносити інформацію до користувачів у дуже зручний спосіб, а також рекламувати діяльність бібліотеки.
Представлення бібліотеки в СМ дає змогу оперативно повідомити великій аудиторії про надходження нових видань, заплановані заходи та поширити цю інформацію далі. Іншими словами, це – майданчик для реклами бібліотек і послуг.
Багато бібліотек успішно рекламують свої ресурси і послуги і це не дивно, що бібліотекарі починають заповнювати своїми блогами віртуальний світ. Адже блог – це можливість для реклами бібліотек та їх сервісів.
Водночас, бібліотекарі, дуже часто використовують блог як простий інструмент для публікації новин бібліотечного світу. Наприклад, побудований блог бібліотекарів Білорусі з'явився одним з перших в російськомовному Інтернеті. Користувачі цього блогу – здебільшого професійне співтовариство. Інший блог «Миша бібліотечна» також є прикладом блогу професійного спілкування, де представлені здебільшого професійні матеріали, переклади цікавих публікацій, піднімаються питання на дискусійні теми.
Також бібліотеки почали більше рекламувати свою присутність у соціальних мережах, зокрема за допомогою зовнішньої реклами, видавати посібники і методички з ресурсів Веб 2.0. Американський бібліотекар-блогер Девід Лі Кінг пропонує піти навіть далі й розмістити позначки «Ми у Facebook» або «Читайте нас у Twitter» в приміщенні бібліотеки.
Блог також є новим маркетинговим інструментом, що дозволяє знайти нового потенційного користувача.
На інформаційно-довідковому порталі «LIBRARY.RU» зібрані посилання на 77 блогів бібліотечної тематики. Наприклад, власні блоги ведуть і підтримують Свердловська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Бєлінського, Державна універсальна наукова бібліотека Красноярського краю, Національна бібліотека Республіки Білорусь, Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека, та багато інших
Таким чином блог зарекомендував себе, як ефективний інструмент міжпрофесійного спілкування, що сприяє особовому професійному зростанню і вдосконаленню, що дає можливість самовираження, стимулюючий творчу активність.