Електронні біографічні ресурси бібліотек

ЗаявникПромська Олександра Леонідівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»
ЗахідСекція 5. Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України
Назва доповідіЕлектронні біографічні ресурси бібліотек
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 929(03):004

Олександра Промська,
канд. іст. наук, заступник директора з наукової роботи
та автоматизації КЗ «Рівненська обласна універсальна
наукова бібліотека» РОР

ЕЛЕКТРОННІ БІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК

Бібліотечні спеціалісти завжди були «небайдужі» до біографічної інформації. Про це свідчить підготовка персональних та біобібліографічних покажчиків, а також поява метабібліографічних видань, присвячених суто цьому виду бібліографічної продукції. Наприклад, лише в одному з останніх видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) «Українські персональні бібліографічні покажчики (1856—2013)» (Київ, 2015) акумульовано відомості про понад 3600 персональних бібліографічних покажчиків.
Питання створення біографічних ресурсів, у тому числі електронних, знаходяться в полі зору Інституту біографічних досліджень НБУВ (ІБД НБУВ). У 2013 р. вийшла друком монографія директора ІБД НБУВ, генерального директора НБУВ В. І. Попика «Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», де, крім іншого, висвітлено місце і роль бібліотечних установ у нагромадженні, систематизації, опрацюванні і поширенні біографічної інформації, у тому числі в електронному вигляді. На сайті Інституту акумулюються відомості та матеріали про відомих українців, а також оновлюється вебліографічний список вітчизняних та зарубіжних біографічних ресурсів.
Нові технології дозволили бібліотекам перейти на інший рівень підготовки біографічних ресурсів. Низка вітчизняних бібліотек вже має досвід створення електронних біографічних ресурсів, присвячених відомим діячам історії та культури. Нові підходи у формуванні таких ресурсів, їхнє вільне представлення в Інтернеті, поєднання текстової, графічної, аудіо-, відеоінформації дозволяють ширше представити особистість, її життєві віхи, професійну діяльність, творчі здобутки тощо.
На сайтах бібліотек України представлені персональні віртуальні виставки, електронні колекції документів, які висвітлюють діяльність того чи іншого діяча, фактографічні бази даних про літераторів або митців краю; бібліотеки створюють персональні сайти, а також суттєво доповнюють український сегмент Вікіпедії біографічною інформацією тощо. Значний інтерес становить досвід НБУВ з використання платформи системи автоматизації бібліотек «ІРБІС-64» для створення персональних електронних колекцій «Т. Г. Шевченко» та «В. І. Вернадський». Колекції вільно доступні на сайті бібліотеки у розділі «Біографічні ресурси» (http://www.nbuv.gov.ua/node/2164).
На регіональному рівні бібліотеки в першу чергу створюють електронні біографічні ресурси краєзнавчого змісту. Вони можуть бути присвячені уродженцям краю, його дослідникам, відомим землякам або діячам, які певний час жили та працювали на території краю. Наприклад, в Рівненській області публічні бібліотеки активно наповнюють Вікіпедію інформацією про відомих краян. У 2015 р. всі централізовані бібліотечні системи області долучилися до проекту «Долі, обпалені війною»: підготували та опублікували у Вікіпедії відомості про учасників бойових дій Другої світової війни з Рівненщини. На сайтах районних бібліотек відкриті рубрики «Відомі земляки», «Митці краю», «Письменники краю» та інші. Сарненська центральна районна бібліотека створила «Сайт пам’яті Леоніда Куліша-Зіньківа», де представлені відомості про життя та творчість, творчий доробок, фотоархів відомого на Рівненщині поета, дитячого письменника, гумориста та краєзнавця.
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (ОУНБ) також має певний досвід підготовки електронних біографічних ресурсів. Біографічні відомості представлені на сайтах бібліотеки, зокрема, на сайті «Історична Волинь» (http://istvolyn.info) у розділах «Дослідники Великої Волині» та «Відомі діячі» (підрозділ розділу «Фотогалерея»). У 2011—2013 рр. бібліотека стала учасником міжнародного проекту «Віртуальна реконструкція спадщини Юзефа-Ігнація Крашевського» за підтримки Національної комісії Білорусі у справах ЮНЕСКО. В результаті співпраці бібліотек, музеїв, архівів України, Польщі, Білорусі було створено комплект з 2-х компакт-дисків «Юзеф-Ігнацій Крашевський» (Мінськ, 2013). Електронний ресурс комплексно презентує відомості про життєвий та творчий шлях одного з найунікальніших творців ХІХ ст. — Ю.-І. Крашевського — польського письменника, історика, художника, редактора, видавця. До електронного видання увійшли: наукова монографія, бібліографічні матеріали, присвячені життю та діяльності Ю.-І. Крашевського, а також електронна колекція його літературних, музичних, графічних і живописних творів.
Отриманий досвід був використаний Рівненською ОУНБ у 2015 р., коли було розпочато реалізацію проекту «Відомі люди Рівненщини. Цифрові колекції». Перша колекція — «Талант із Божою іскрою: Лаворик О. Р. — художник, іконописець Рівненщини» — оприлюднена на сайті Рівненської ОУНБ (http://libr.rv.ua) у розділі «Читачам». Її створення та презентація були приурочені до 60-річчя від дня народження художника Рівненщини, іконописця Олександра Лаворика. Колекція містить електронні копії нагород та посвідчень О. Лаворика, упорядковано фотоархів художника та фотогалерею його художніх робіт (близько 200 зображень). Віднайдено та оцифровано 19 каталогів робіт О. Лаворика та більше 100 публікацій про його творчі здобутки в періодичних і продовжуваних виданнях.
У 2016 році Рівненська ОУНБ розпочала упорядкування ще трьох колекцій.
Маючи багатий досвід у формуванні ресурсів, сьогодні бібліотеки шукають нові форми представлення біографічної інформації. Бібліотечні спеціалісти створюють електронні біографічні ресурси та представляють їх в мережі Інтернет у вільному доступі. Використання сучасних технологій та поєднання різних видів інформації дає можливість якнайповніше розкрити життя та діяльність тієї чи іншої особистості, підкреслити її роль в історії.