Життєвий та творчий шлях заслуженого артиста УРСР Івана Бровченка (За матеріалами колекційного опису музейних предметів Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського)

ЗаявникРой Світлана Вікторівна (Украъна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіЖиттєвий та творчий шлях заслуженого артиста УРСР Івана Бровченка (За матеріалами колекційного опису музейних предметів Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського)
Інформація про співдоповідачів
ПрезентаціяЗавантажити презентацію
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 792.2(477.51)(092)
Рой Світлана Вікторівна,
ORCID 0000-0003-1419-2800
науковий співробітник,
Ніжинський краєзнавчий музей ім. І. Спаського,
Ніжин, Чернігівська обл., Україна
е-mail: roy.lana2004@gmail.com

ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ЗАСЛУЖЕНОГО АРТИСТА УРСР ІВАНА БРОВЧЕНКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОЛЕКЦІЙНОГО ОПИСУ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ НІЖИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ІМ. І. СПАСЬКОГО)

Представлено результат опрацювання й аналізу музейних предметів як історичного джерела у вивченні біографії заслуженого артиста УРСР Івана Бровченка (1898–1971).

Ключові слова: Ніжинський краєзнавчий музей ім. І. Спаського, Іван Бровченко, заслужений артист, актор, режисер, музейний експонат, колекційний опис.

До культурно-мистецького простору міжвоєнного та післявоєнного періоду УРСР входила велика кількість корифеїв театрального мистецтва, до яких належав і відомий ніжинський актор і режисер Іван Кузьмич Бровченко. У 2019 р. його донькою Надією Іванівною Кирилюк до фондів Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського (НКМ) були передані експонати, що стосувалися життя та творчої діяльності митця, серед яких: автобіографія І. К. Бровченка, фотографії з різних вистав, газети, книги та ін. На сьогодні ці предмети проходять науково-технічне опрацювання та описування, результатом чого стане колекційний опис музейних предметів, що належали родині Бровченків.
Життєвий шлях Івана Бровченка був дуже тернистим, але разом з тим повним яскравих моментів. У складеній артистом автобіографії про його дитячі роки зазначається: «Я, Бровченко Іван Кузьмич, народився 8 вересня 1898 р. в сім’ї робітника залізничного транспорту (ДПП) в м. Прилуки Чернігівської області. В 1905 р., під час революційного повстання, жандарми поранили мого батька в голову, від чого він незабаром помер, залишивши чотирьох сиріт. Після смерті батька мати працювала по найму, доглядаючи дітей».
Із самого дитинства, ще навчаючись у школі, Іван працював, щоб допомогти своїй великій родині. З 1917 р. І. К. Бровченко служив у лавах царської армії, у 62-му Суздальському піхотному полку, де закінчив полкову музичну школу, здобувши спеціальність музиканта-духовика. Лихоліття Першої світової та Громадянської війн не обминули стороною І. К. Бровченка, він працював санітаром на фронті, отримав контузію.
1920 р. він служив уже в Червоній армії, в Києві в Луцьких казармах, де при першому запасному стрілецькому полку організував з київських акторів-професіоналів та трьох бійців українську трупу, яка виступала перед військовими частинами фронту й тилу. Після мобілізації (1921 р.) повернувся до Прилук, де працював в українському театрі і був одним з активних організаторів «молодого театру», очолюваного режисером П. О. Хмарою, та керував театральною студією при об’єднаному клубі профспілок міста. Дещо згодом, 1926 р., за ініціативою І. К. Бровченка був організований пересувний робітничо-колгоспний театр, у якому він був актором і режисером.
Надалі доля талановитого митця склалася таким чином, що йому довелося служити в багатьох театрах України: у 1930–1934 рр. працював режисером і актором у Донбаському театрі ім. 13-річчя Жовтня, у 1934–1936 рр. – режисером і актором у театрі у Вінницькій обл., у 1936–1938 рр. – у Херсонському театрі, в цей же період одночасно навчався в Московському університеті на режисерському факультеті.
Від 1938 р. Іван Кузьмич знову на Чернігівщині: до 1941 рр. працював художнім керівником і актором театру 15-річчя ВЛКСМ в Прилуках; до 1943 р. – головним режисером і актором Ніжинського театру ім. Коцюбинського; до 1944 р. – режисером і актором Чернігівського театру ім. Т. Г. Шевченка; до 1946 р. – знову в Ніжинському театрі ім. Коцюбинського на посаді головного режисера і актора. Потім Івана Бровченка було переведено до Прилук в театр ім. 15-річчя ВЛКСМ, на посаду художнього керівника й актора. У цьому театрі він працював режисером і актором до 1948 р. Того ж року І. К. Бровченко був переведений до Ужгородського драматичного театру на посаду режисера і актора, де працював до 1950 р., до переведення в Дубнівський пересувний театр на ту ж посаду. У 1957 р. йому було присвоєне почесне звання заслуженого артиста УРСР. В м. Дубно 1 грудня 1958 р. Іван Кузьмич склав автобіографію, в якій подав не лише інформацію про основні етапи творчого життя, а й неповний перелік образів, відтворених ним на сцені. 1959 р. І. К. Бровченко повернувся до Ніжинського драматичного театру ім. М. Коцюбинського та працював актором. Після виходу на пенсію від 1960 р. керував Ніжинським самодіяльним театром при Ніжинському міському будинку культури. У статті А. Бороденка «Слід радості» (Комсомольський гарт. 1971. № 10. 23 січня. С. 4) зазначено, що колектив поставив близько 12 вистав, а 1966 р. театр отримав статус народного.
У 1971 р. актор І. К. Бровченко за культурні здобутки був посмертно нагороджений орденом «Знак Пошани». Він мав особисту подяку від Верховної Ставки за ініціативу і збір 50 тис. карбованців на побудову танка; занесений в «Книгу Пошани» як герой тилу; нагороджений медалями «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» і «За доблестный труд». У фондах НКМ зберігаються посвідчення до цих нагород.
Майже півстоліття тривало театральне життя Івана Кузьмича Бровченка, до самої смерті актора 23 січня 1971 р. Він зіграв більше 600 ролей на сцені, поставив понад 200 вистав, він є автором 5 п’єс і 10 одноактівок. До образів, створених ним на театральній сцені, належать такі: Назар («Назар Стодоля»), Голохвостий («За двома зайцями»), Панас («Наймичка»), Яшка («Весілля в Малинівці»), Фігаро («Одруження Фігаро») та багато інших. Іван Бровченко зробив великий внесок у розвиток театрального мистецтва не лише Чернігівщини, а й України в цілому, адже йому доводилося грати на різних театральних сценах країни. За допомогою музейних експонатів нам вдалося відтворити основні етапи творчого життя цієї видатної особистості.

UDC 792.2(477.51)(092)
Roy Svitlana,
ORCID 0000-0003-1419-2800
Research Associate,
I. Spaskyi Nizhyn Regional Museum,
Nizhyn, Chernihiv obl., Ukraine
е-mail: roy.lana2004@gmail.com

LIFE AND CREATIVE WAY OF HONORED ARTIST OF THE UkrSSR IVAN BROVCHENKO (ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE COLLECTION DESCRIPTION OF THE MUSEUM OBJECTS OF THE I. SPASKYI NIZHYN REGIONAL MUSEUM)

Theses present the result of processing and analysis of museum objects as a historical source in the study of the biography of Honored Artist of the UkrSSR Ivan Brovchenko (1898–1971).

Keywords: I. Spaskyi Nizhyn Regional Museum, Ivan Brovchenko, Honored Artist, actor, director, museum exhibit, collection description.