ОСМИСЛЕННЯ ПЕРЕОСМИСЛЕНОГО, АБО СТИМУЛИ / ІМПУЛЬСИ ТА ОБМЕЖЕННЯ / ДИСПРОПОРЦІЇ СУЧАСНОГО БІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ

ЗаявникБуряк Лариса Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 6. Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікативний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій
Назва доповідіОСМИСЛЕННЯ ПЕРЕОСМИСЛЕНОГО, АБО СТИМУЛИ / ІМПУЛЬСИ ТА ОБМЕЖЕННЯ / ДИСПРОПОРЦІЇ СУЧАСНОГО БІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Плинність усталених форм життя та кардинальні зміни соціуму дають підстави визначити сьогодення як час осмислення переосмисленого. З огляду на це обґрунтовано необхідність осмислення концептуальної складової вітчизняного біографічного дискурсу, відмови від стереотипних уявлень та обмежень, пошуку оптимальних алгоритмів біографічних реконструкцій, сучасної методології, відповідних форм презентації, які були би співзвучними кардинальним суспільним змінам, глобальним викликам та запитам соціуму. Біографічну складову національної соціогуманітаристики, її домінуючі тенденції, перспективи, стимули / імпульси, обмеження / диспропорції розглянуто у контексті сучасних соціокультурних трансформацій, а також основних тенденцій зарубіжного досвіду біографічних досліджень.