КРАЩІ НАУКОВІ ВИДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬК‎ОГО – ПЕРЕМОЖЦІ ТА ЛАУРЕАТИ КНИЖКОВИХ КОНКУРСІВ (2016–2019 рр.)

ЗаявникШульга Ірина Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» (2019)
ЗахідСекція 1. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія
Назва доповідіКРАЩІ НАУКОВІ ВИДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬК‎ОГО – ПЕРЕМОЖЦІ ТА ЛАУРЕАТИ КНИЖКОВИХ КОНКУРСІВ (2016–2019 рр.)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:025.2“2016/2019”
Ірина Олександрівна Шульга,
молодший науковий співробітник,
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна

КРАЩІ НАУКОВІ ВИДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬК‎ОГО – ПЕРЕМОЖЦІ ТА ЛАУРЕАТИ КНИЖКОВИХ КОНКУРСІВ (2016–2019 рр.)

Представлено інформацію щодо видань фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які стали переможцями та нагороджені відзнаками на книжкових конкурсах.
К л ю ч о в і с л о в а: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, видавнича діяльність, наукові видання, формування бібліотечного фонду.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) надає особливого значення питанням ефективного формування інформаційного потоку наукових видань, оскільки є провідним науково-інформаційним державним закладом, має статус науково-дослідного інституту у складі Відділення історії, філософії та права НАН України, забезпечує найрізноманітніші потреби користувачів, що сприяє розвитку національного науково-інформаційного простору. Відповідно до своїх завдань і функцій, забезпечує максимально повне формування, зберігання та загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів з усіх галузей знань.
Сьогодні НБУВ за обсягами і історико-культурною цінністю своїх фондів є бібліотекою світового значення, фонди якої налічують понад 15,8 млн. книг, рукописів, періодики, образотворчих матеріалів, нотних видань тощо.
НБУВ має багаторічний досвід науково-видавничої діяльності. За період 2015–2018 рр. нашою установою було надруковано 129 найменувань наукових видань. Основу документного потоку видань НБУВ складають колективні та індивідуальні монографії, наукові каталоги, путівники, довідники, в яких висвітлюються дослідження історико-культурних фондів, а також актуальні проблеми розвитку національних інформаційних ресурсів, бібліотекознавства, книгознавства і соціальних комунікацій, біографістики та бібліографознавства, бібліометрії та наукометрії. Вагоме місце займають праці, присвячені історії НАН України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, видатним ученим, діячам науки, освіти і культури, а також фахові збірники наукових праць НБУВ.
Видання співробітників НБУВ – фахівців наукових підрозділів, неодноразово були відзначені дипломами та нагородами у різних конкурсах. Так, у 2016 р. Національна академія наук України започаткувала Конкурс на краще книжкове видання НАН України з метою підтримки творчої активності учених, популяризації наукових здобутків, зростання престижу наукової видавничої продукції та підвищення культури наукового книговидання (Постанова Президії НАН України від 30.12.2015 № 320). Ініціювала цей конкурс Науково-видавнича рада НАН України.
Представлені на Конкурс видання розподіляються у трьох наукових напрямах (фізико-математичні, хіміко-біологічні науки та суспільно-гуманітарні науки), у межах чотирьох номінацій для видань монографічних, довідкових, навчальних і науково-популярних. Кожне видання, яке презентується на вищезгаданий конкурс, оцінюється як комплекс ознак якості наукового змісту і його оформлення, за кожну книгу присуджується свідоцтво науковій установі, де було створено рукопис, і диплом видавцеві, який надрукував книгу. Детальну інформацію щодо Конкурсу на краще книжкове видання НАН України надано у публікаціях Діденко Ю. В. та Радченко А. І.
Подані до участі у цьому Конкурсі наукові видання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського одержали за суспільно-гуманітарним напрямом наступні відзнаки: у 2016 р. – диплом переможця у номінації «Монографічні видання» за монографію директора Інституту книгознавства НБУВ Ковальчук Г. І. «Український науковий інститут книгознавства (1922–1936)» (ВД «Академперіодика», 2015), в якій висвітлено сторінки історії та наукової діяльності Українського наукового інституту книгознавства, а також проаналізовано причини занепаду книгознавчих досліджень в Україні і аналіз здобутків УНІК; диплом переможця у номінації «Довідкові видання» за науковий каталог, підготовлений фахівцями відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ Фоменко Д. Д, Цинковською І. І. та Юхимцем Г. М. «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII–XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (ВД «Академперіодика», 2014), що описує колекцію мідних гравірувальних дощок з 288 одиниць зберігання, які є рідкісними і цінними пам’ятками української культури та мистецтва і представляють широкий спектр видів і жанрів мистецтва гравюри в Україні.
Серед суспільно-гуманітарних довідкових видань у 2018 р. на цьому конкурсі перемогу здобула ґрунтовна праця фахівців відділу національної бібліографії НБУВ Бєляєвої Л. В. та Войченко І. Д. «Кобзар» Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознавче та бібліографічне дослідження» (НБУВ, 2015), яка була присвячена 200-річчю від дня народження Т. Шевченка та 175-річчю виходу друком першого видання «Кобзар».
На конкурсі Краще книжкове видання НАН України, який відбувся у 2019 р., було представлено 28 робіт від академічних установ. Диплом лауреата у номінації «Довідкові видання» здобув каталог співробітниці відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ Гутник Л. М. «Український кіноплакат 1947–1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (ВД «Академперіодика», 2018). Книга видана на світовому рівні як за змістом, за поліграфією, ілюстративністю, так і за рівнем дослідницької роботи, оскільки це унікальне джерело з історії образотворчого та кіномистецтва України у якому вміщено значний документальний пласт українського друкованого кіноплаката (3442 назви), більшість з яких репродукуються вперше.
У 2018 р. Інститутом біографічних досліджень НБУВ з нагоди 100-літнього ювілею Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського було започатковано щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг» з метою виявлення та популяризації доробку в галузі біографістики та біографіки вчених, краєзнавців і бібліологів України. Кращі видання першого «Біографічного рейтингу» назвали з числа книг, які були опубліковані в 2017 р. і увійшли до Топ–10 у чотирьох номінаціях: «Життєпис», «Колективна біографія», «Джерела біографії» та «Біобібліографічний покажчик». Відбір видань-переможців Рейтингу було здійснено 25 авторитетними експертами із числа провідних дослідників-біографістів України. У номінації «Джерела біографії» дипломом I ступеня було відзначено авторський колектив видання «Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (НБУВ, 2017), у якому репрезентовано дані про кількісний і видовий склад комплексу документів особових архівних фондів видатних вчених Національної академії наук України, що зберігаються в Інституті архівознавства НБУВ і містять інформацію про життя та діяльність визначних осіб української науки, діяльність НАН України від початку її заснування до сьогодення; дипломом II ступеня нагороджено співробітників відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ Дениско Л. М. та Рудакову Ю. К. за каталог «Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (НБУВ, 2017), у якому вперше було представлено зображення та описи екслібрисів різних видів, що засвідчують власність приватних осіб або різних приватних і державних установ на книги, які нині входять до названої колекції.
Нагородження переможців Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу 2018» відбулося в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (червень, 2019 р.) у 7-ми номінаціях: «Життєпис», «Колективний портрет», «Довідкові біографічні видання», «Джерела біографії (автобіографія, мемуари, листування)», «Персональний покажчик», «Збірник біобібліографічних матеріалів», «Дослідження з теорії та методики біографістики». На «Рейтинг 2018» було подано 238 видань із 33 міст України. Експертну раду Рейтингу склали 34 фахівці, які представляють 10 наукових центрів України. В подальшому підбиття підсумків Рейтингу буде приурочуватися до Дня біографів (Biographers Day) і відбуватиметься щорічно 16 травня.
Перше місце у номінації «Довідкові біографічні видання» здобув словник співробітнці відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису НБУВ Гарбар Л. В. «Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника» (НБУВ, 2017). У цьому виданні репрезентовано біографічні довідки співробітників просвітянських, університетських, наукових, публічних, сільських та дитячих бібліотек – як знаних бібліотекознавців – розробників теорії, історії, методики та організації бібліотечної справи, так і пересічних, імена яких вдалося встановити за архівними джерелами та за згадками в опублікованих документах, а також відомості про українців – діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи інших держав, які зробили свій внесок у розвиток української національної книжкової культури та бібліотечної справи.
Видання фахівців і науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які неодноразово були переможцями та нагороджені відзнаками на книжкових конкурсах, використовуються для забезпечення власних фондів, бібліотек наукових установ НАН України, партнерів НБУВ із документообміну, а також представляють цінне джерело у забезпеченні інформаційних, освітніх та культурних потреб користувачів бібліотеки.

UDC 027.54(477-25)VNLU:025.2“2016/2019”
Iryna Shulga,
Junior Research Fellow,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
THE BEST SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE V. I. VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE – WINNERS AND LAUREATES OF BOOK COMPETITIONS (2016–2019)

Information was given about the publications of specialists of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, who became winners and awarded with honors at book competitions.
K e y w o r d s: V. I. Vernadsky National Library of Ukraine, publishing, scientific publications, formation of library collection.