Видавнича продукція НБУВ на сучасному етапі: проблеми, перспективи

ЗаявникДубас Тетяна Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013)
ЗахідРозвиток інформаційно-аналітичної діяльності в умовах цифрового середовища
Назва доповідіВидавнича продукція НБУВ на сучасному етапі: проблеми, перспективи
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Видавнича продукція НБУВ на сучасному етапі:
проблеми, перспективи


Сьогодні бібліотеки не тільки збирають і зберігають інформацію, а й виробляють та поширюють її.
Бібліотеку, яка виступає як колективний автор, що створює бібліографічну, аналітичну, реферативну й інші види інформації, які згодом оформлюються в такі види документів, як каталоги, картотеки, електронні бази даних, самостійні видання – журнали, збірники, монографії, що дає змогу з повною підставою класифікувати бібліотеку як інформаційний соціальний інститут, розглядав Р. Мотульський. Видавничу діяльність як окремий напрям інформаційно-комунікативної діяльності бібліотек досліджував О. Ісаєнко. На тому, що видавнича діяльність віддзеркалює специфіку апробації та впровадження результатів наукових досліджень у контексті історичної ситуації в Україні, дає змогу пов’язати її з розвитком книжкової справи, специфікою редакційно-видавничої діяльності в науці, акцентував увагу С. Буряк. Питання розвитку видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в умовах використання електронних інформаційних технологій досліджував доктор історичних наук, професор В. Горовий.
Досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у розвитку видавничої діяльності показує широкі можливості підготовки видавничої продукції для випуску у світ.
Видання монографій, авторефератів дисертацій, журналів та їх додатків – інформаційно-аналітичних видань, збірників наукових праць, довідкових, бібліографічних, науково-інформаційних видань, науково-методичних видань, збірників документів стає практичною реалізацією результатів науково-дослідної роботи НБУВ як головного науково-інформаційного центру держави. Спостерігається тенденція до збільшення випуску монографій та довідкових, бібліографічних, науково-інформаційних видань.
В умовах розвитку електронних інформаційних технологій дедалі зростає попит в середовищі сучасних користувачів наукової бібліотеки на її аналітичну, інформаційно-аналітичну продукцію. Останнім часом спостерігається збільшення випуску такої продукції. Інформаційно-аналітичні бюлетені постійно виставляються на веб-порталі НБУВ у відкритому доступі.
Науковці-аналітики, які працюють у НБУВ, намагаються створити такий інформаційний продукт, який сприятиме створенню цілісного уявлення про життя України в зручній для сучасного користувача формі, а редакційна група відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів та редактори відділу наукових видань професійно «проводять» отриманий текст усіма етапами редакційно-видавничого процесу – від редагування видавничого оригіналу до втілення його в конкретний вид видавничої продукції та випуску у світ. Діяльність працівників бібліотеки сприяє вдосконаленню системи організації інформаційно-аналітичної та видавничої діяльності і підвищенню якості й ефективності інформаційно-аналітичних продуктів.
Разом з тим використання цифрових технологій приводить до нових форм роботи редактора з текстом. Впровадження засобів комп’ютеризації внесло істотні корективи в організацію технологічних процесів редагування. Донедавна, готуючи видання до друку, редактор в основному виправляв текст на папері. Сьогодні дедалі частіше застосовується комп’ютерне редагування під час підготовки електронних інформаційно-аналітичних видань.
Для виконання завдань розвитку бібліотечної та видавничої справи Державною програмою розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на 2005–2010 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1085) було передбачено, зокрема, зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки. Програмою передбачалося виділення для НБУВ 47 млн грн для її розвитку. Проте отримано було трохи більше семи. Як наголошує генеральний директор НБУВ В. Попик, коштів вистачає фактично лише на зарплату співробітників та оплату комунальних послуг, ремонт застарілих електромереж та комп’ютерної техніки. Необхідне технічне переоснащення бібліотеки спеціальною комп’ютерною, сканувальною та іншою технікою. Відповідно до цієї Програми, у 2008 р. матеріально-технічну базу редакційно-видавничого комплексу НБУВ було поповнено, зокрема, друкарськими машинами та оргтехнікою для оперативного копіювання. Проте, слід наголосити на тому, що на сьогодні пристрій поліграфічного друку – кольоровий копір-принтер, що базується в Науково-видавничому центрі бібліотеки, не працює – не виділяють коштів на ремонт. По-справжньому унікальна конструкція копіра-принтера CPS700 компанії Oce. За критерієм продуктивності Oce CPS700 фактично є повноцінною цифровою друкарською машиною. Його копіювальні можливості: зручні і потрібні функції пакетного копіювання книг з використанням дуплексу (наприклад, виведення книжкового розвороту на одну двосторонню копію). Часто виявляється корисною операція пригнічення фону, дублювання й комбінування зображень на одному листі, масштабування. Дуже цікаві функції друку у двоколірному й одноколірному режимах, видалення з листа конкретного кольору, створення призначених для користувача кольорів. Цей пристрій забезпечує високу якість друку та має високу швидкість друку, що виміряється в сторінках у хвилину.
Зважаючи на бурхливий розвиток цифрового середовища у XXI ст., перспективи розвитку видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського дедалі більше пов’язуватимуться зі стрімким розвитком електронних технологій. Тому на сьогодні для її подальшого розвитку необхідно вирішити проблему зміцнення матеріально-технічної бази редакційно-видавничого комплексу НБУВ, у тому числі забезпечити програмами верстання, що дають можливість робити оригінал-макети друкованої продукції практично будь-якої складності.
Практичний досвід структурних підрозділів НБУВ – Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ), Фонду Президентів України (ФПУ), Національної юридичної бібліотеки (НЮБ) у виданні монографічної літератури, інформаційно-аналітичних продуктів показує необхідність подальшого розвитку їх виробництва, збільшення асортименту з метою задоволення зростаючої різноманітності інформаційних потреб сучасного користувача.