Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки в умовах впровадження АБІС ІРБІС

ЗаявникТуровська Леся Олегівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013)
Західне вказано
Назва доповідіОптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки в умовах впровадження АБІС ІРБІС
Інформація про співдоповідачівк.і.н. Коваль Тетяна Миколаївна, зав. відділу комплексного бібліотечного обслуговування
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Одним з наріжних завдань в галузі використання інформаційних технологій є автоматизація наукових бібліотек, яка докорінно змінює процес бібліотечно-інформаційного обслуговування шляхом впровадження комп’ютерного апаратно-програмного забезпечення та його використання у бібліотечній практиці з переведенням на електронні технології майже всіх бібліотечних процесів.
Модернізація національних бібліотечно-інформаційних систем спричинила впровадження системи комплексної автоматизації бібліотек – ІРБІС, яка згодом стала лідером серед продуктів електронного програмного забезпечення.
Активну політику надання спектру послуг на основі АБІС ІРБІС проводить НБУВ як епіцентр впровадження нових інформаційних технологій та прогресивних форм комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування.
Нове інформаційне середовище потребує від бібліотечних працівників активізації своєї діяльності, спрямованої на допомогу користувачам зорієнтуватися у системі інформаційних послуг та потужній кількості інформаційних ресурсів.
З метою кардинального поліпшення повноти та оперативності задоволення електронно-інформаційних читацьких потреб, з травня 2010 року один з провідних відділів НБУВ – Відділ комплексного бібліотечного обслуговування.(ВКБО) залучився до процесів використання програмного забезпечення ІРБІС та розгорнув науково-дослідну роботу на базі читальних залів універсального профілю. Об’єктом дослідження стала інформаційна діяльність наукової бібліотеки, предметом – специфіка обслуговування читачів за допомогою АБІС ІРБІС. Завданням – отримання об’єктивних даних та вивчення фактору особистої зацікавленості користувачів щодо роботи у новому електронному інформаційному просторі.
В рамках дослідження була проведена значна науково-дослідна, науково-методична та організаційно-технологічна робота:
– розроблена Інструкція користувача по роботі з каталогом автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС у читальних залах універсального профілю, яка регламентувала порядок загального доступу до АБІС ІРБІС та подальшого доступу (залежно від поставлених завдань) до Каталогу книжкових видань, Каталогу періодичних та серійних видань та баз даних залу картографічних видань з урахуванням самостійної роботи користувача у системі;
– розроблена Анкета “Використання електронних інформаційних ресурсів у читальних залах універсального профілю” в умовах впровадження АБІС ІРБІС.
– Проведене анкетування відвідувачів читальних залів комплексного бібліотечного обслуговування у мобільних фокусних групах.
Спираючись на підсумки анкетування, респонденти-користувачі НБУВ відмітили чимало позитивних аспектів використання АБІС ІРБІС, висловили свої зауваження та побажання, систематизовані та проаналізовані нами у науковому дослідженні. Ми заохочували респондентів давати відповіді у вигляді власних міркувань та думок, що дало їм змогу відчути, що, висловлюючи особисту точку зору щодо пріоритетів електронного бібліотечного обслуговування, вони (тією чи іншою мірою) впливають на формування нової бібліотечної політики.
Надаючи електронні послуги Бібліотека прагне їх максимальної відповідності потребам, бажанням та очікуванням споживачів, використовуючи для цього увесь потенціал сервісних засобів. Та не менш важливим, на нашу думку, є потенціал самого читача. Термін потенціал клієнта був до цього часу відомий лише у бізнес-сфері, де під ним розумівся спершу споживчий та фінансовий потенціал. В своєму науковому дослідженні ми розкрили сутність та вивчили явище “потенціал клієнта” (з узагальненням так званих прихованих читацьких потреб) у середовищі такої некомерційної організації як наукова бібліотека, маючи на увазі зусилля та продуктивність самого читача при споживанні бібліотечно-інформаційних послуг.
“Родзинкою” нашого дослідження стало опитування бібліотечних працівників, залучених у процес електронного обслуговування. Саме вони внесли суттєві професійні побажання щодо удосконалення обслуговування в системі ІРБІС, висвітлені нами у науковому дослідженні. До того ж, за результатами опитування бібліотечних працівників, нами рекомендовано при створенні моделі прихованих потреб – враховувати не тільки потенціал клієнта, а й потенціал бібліотечного працівника.
Дані, отримані у такий спосіб, довели, що використання новітнього програмного забезпечення (АБІС ІРБІС) забезпечує доступ до інформації поза тих або інших обмежень, поліпшує якість обслуговування, видозмінює весь комплекс рутинних технологічних операцій, стимулює інноваційне мислення та розвиває інформаційну культуру.
Переваги функціонування ІБІС ІРБІС свідчать про те, що вітчизняна бібліотечна галузь має потужний інноваційний потенціал. В цьому контексті проблема подальшого використання електронних інформаційних ресурсів за допомогою новітнього програмного забезпечення перетворюється на важливий самостійний напрям майбутніх бібліотекознавчих розвідок.