Основні властивості паперу документів: дослідження та прогнози довговічності

ЗаявникЗатока Любов Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідКруглий стіл: Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи
Назва доповідіОсновні властивості паперу документів: дослідження та прогнози довговічності
Інформація про співдоповідачівРудакова Ю. К., канд. іст. наук, науковий співробітник НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Створені у попередні епохи рукописи та друковані книги, що зберігаються в наш час у бібліотеках, мають велике значення для формування сучасної культури та розвитку історичних знань. Тож вивчення, обговорення та вирішення питань забезпечення збереження рукописних і друкованих пам’яток не залишаються поза увагою як науковців і фахівців Центру консервації та реставрації (далі – ЦКР), створеного в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) більше 20-ти років тому, так і працівників бібліотеки в цілому.
У рамках постійно діючого комплексного екологічного моніторингу приміщень і фондів, а також із метою здійснення превентивної консервації різних видів документів бібліотеки в НБУВ регулярно виконуються обстеження масивів документів на рівні вибірки. Серед іншого, проводяться обстеження фактичного фізичного стану документів колекцій із фонду відділу стародруків та рідкісних видань (далі – ВСРВ) на рівні одиниць зберігання; з цією метою підбираються документи на ганчір’яному папері в оправах або обкладинках, виготовлених із різних видів матеріалів. Обстеження передбачають проведення візуального огляду для виявлення наявності механічних пошкоджень, мікологічних і ентомологічних уражень, а також дослідження структурних і хімічних властивостей матеріальної основи документів, визначення кислотності, вологості паперу книжкових блоків і елементів оправ контактним способом, встановлення динаміки змін властивостей документів із метою розробки та проведення конкретних заходів для стабілізації фактичного фізичного стану матеріальної основи обстежених документів.
Композиційний склад різних типів паперу зумовлює його різноманітні властивості: структурно-розмірні (товщина, щільність, гладкість та ін.), механічні та пружно-пластичні (опір розриву, зламуванню, розшаруванню, продавлюванню, деформація при зволоженні та ін.), оптичні (колір, непрозорість, білизна та ін.), гідрофобні та гідрофільні (ступінь проклеювання, вологість, гігроскопічність, всотуваність), хімічні (наявність залишків кислот, різних катіонів і аніонів), друкарські, електричні та спеціальні (біостійкість, довговічність) [1, c. 13–17]. До основних властивостей тих типів паперу, які становлять матеріальну основу бібліотечних документів, властивостей, які найбільше впливають на термін існування та використання зазначених документів, слід віднести механічні показники: опір зламові, розриву, а також показник кислотності.
Під час науково-прикладних обстежень документів НБУВ було виявлено певні різновиди змін їх фізичного стану. Зокрема, неодноразово фіксувалося погіршення первісного стану паперу (пожовтіння, побуріння, ламкість) на краях аркушів книг, тобто в місцях, найбільш доступних для впливу атмосферного повітря [2, c. 239–251; 3, с. 193–201]. Це підтверджує висновки дослідників паперу про те, що підвищена концентрація кисню в повітрі сприяє прискоренню процесу старіння рослинних волокон паперу, з яких виготовлено переважну більшість бібліотечних документів. Підвищення вологості повітря також прискорює старіння паперу. Зазвичай, у такі умови потрапляє документ під час виникнення аварійної ситуації. Найбільш екстремальним для паперу документів є одночасний вплив підвищеної вологості повітря чи води та вогню. Якщо документ має характерні зовнішні ознаки дії вогню, то процеси природного старіння матеріалу, з якого він виготовлений, надзвичайно інтенсифікуються. Певно, що такий документ відразу потребує проведення комплексу стабілізаційних заходів. Відбирання документів і встановлення першочерговості реалізації стабілізаційних операцій здійснюється за результатами детальних науково-прикладних обстежень із використанням відповідних методів [4, c. 7–19; 5, c. 167–173].
У рамках науково-дослідної роботи «Екологічні та технологічні питання уповільнення процесів старіння паперових носіїв інформації в умовах бібліотечного середовища» у 2015 р. проведено дослідження фактичного фізичного стану десяти документів із колекції стародруків XVI–XVIII ст., надрукованих латинським шрифтом, із фонду ВСРВ. Науково-прикладне обстеження видань передбачало здійснення візуального огляду на наявність механічних, мікологічних і ентомологічних уражень, дослідження конструктивних і хіміко-технологічних властивостей матеріальної основи документів. Обстежено наступні примірники видань (на початку коротких бібліографічних описів зазначено шифри книг):
In 178. Kojałowicz W. Historiae Lituanae pars altera, seu De rebus Lituanorum, a coniunctione Magni Ducatus cum Regno Poloniae ad Unionem corum dominiorum, libri octo / Auctore Alberto Wiiuk Koiałowicz S. J. S. Th. D. – Antverpiae : Apud Iacobum Meursium, 1669. – [24], 496 p. ; 4° (21,5x17 cm).
In 371(2. Josephus Flavius. Flavii Iosephi Antiquitatum Iudaicarum libri XX. – Basileae : Per Hier. Frobenium et Nicol. Episcopium, 1559. – [12], 886, 32 p. ; 2° (33x21,5 cm).
In 511. Paracelsus. Opus chirurgicum : Warhaffte und Volkhommenne der waren von Gott beschaffenen Medicin / des Hocherfarnen Doctoris Aureoli Theophrasti Bombast Paracelsi... – Getruckt zu Basel : bey Peter Perna, 1581. – [12], 444, [12] p. ; 2° (32x21 cm).
In 1059. Kolecki F. Kazanie na pogrzebie zacney pamięci I. W. Pana, I. M. Pana, P. Chrysztopha Naruszewicza... – W Lublinie : U Pawła Konrada, 1631. – [24] k. ; 4° (18x14 cm).
In 2733. [La Porte J.]. L’esprit des monarques philosophes, Marc-Aurele, Julien, Stanislas et Frederic. – Vienne : Chez Jean-Thomas de Trattnern, 1765. – VIII, 256 p. ; 12° (17x10 cm).
In 3721. Musaeus P. Institutiones Metaphysicae : antehac Rinthelii editae et ita ordinatae, ut omnium facultat. studiosis prodesse possint / Petri Musaei S. Th. D. ... – Ienae : Sumptibus Io. Bielckii, bibliop., 1686. – [64], 784, [40] p. ; 8° (17x10 cm).
In 4621. Pigna G. B. Historia de principi di Este / di Gio. Battista Pigna. – In Vinegia : Appresso Vincenzo Valgrisi, 1572. – [8], 798 p. ; 4° (24,5x18 cm).
In 4975. Giovio P. Historiarum sui temporis : tomus primus [-secundus pars altera] / Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nucerini. – Basileae, 1560. – Т. 1. – [16], 921 [i. e. 911], [1] p. ; 8° (17x10,5 cm).
In 5213. Gembicki P. Salutatio… Vladislai IV, Poloniae et Sueciae Regis… Ipso die auspicatissimi ingressus, ad capessendum Diadema Regni Poloniae: Habita... / a ... Petro Gebicki, Decano Crac. etc. III. Febr. A. D. 1633. – Cracoviae : In officina Andreae Petricovii, 1633. – [8] f. : grav. ; 4° (20x14 cm).
In 5214. Nycz J. B. Hodoeporicon Nobili et Generoso Adolesсenti Creslao Stanislao de Kurozwęki Męcinski... emortalibus ad immortales Beatorum Spirituum sedes Pridie Iduum Februarij concedenti fabricatum... / a Ioanne Nycz... – Cracoviae : In officina Valeriani Piątkowski, 1641. – [8] f. : grav. ; 4° (18x14 cm).
Всі обстежені книги можна розглядати як вибірку, яка відображає документи колекції, що характеризуються найбільш ослабленою матеріальною основою. Негативний вплив несприятливих умов, у яких документи побували упродовж їх попереднього побутування, можна умовно поділити на п’ять типів.
По-перше, це вплив мікологічних деструкторів на матеріальну основу документів, що призвело до ураження паперу з подальшим руйнуванням частини аркушів блоку (In 2733, In 3721, In 4621). Для цих документів комплекс консерваційних заходів із метою уповільнення процесів природного старіння та стабілізації їх ослабленої матеріальної основи повинен включати індивідуальну санітарно-гігієнічну обробку (здійснено для In 2733 у березні 2006 р., для In 3721 у липні 2009 р., для In 4621 у листопаді 2013 р.), декислотизацію паперу під час реставраційних заходів і зберігання у індивідуальних засобах із нейтрального матеріалу.
По-друге, це значні механічні пошкодження документів у оправах з пересушеним пергаментним покриттям (In 178, In 371(2, In 511). Для забезпечення подальшого зберігання, зміцнення конструкції оправ і недопущення подальшого збільшення ламкості пергаменту необхідно здійснити його пом’якшення відповідними стабілізаційними складами.
Третій тип – це відсутність обкладинки на документах брошурного типу (In 1059, In 5213, In 5214). Оскільки обкладинка/оправа завжди є певним бар’єром, що мінімізує негативний вплив навколишнього середовища, за її відсутності інтенсивність процесів старіння паперу блоку збільшується. Папір цих примірників характеризується більшим показником кислотності в од. рН. Тому рекомендується зберігання у спеціальних захисних засобах із нейтрального матеріалу.
Четвертий тип – це значні механічні пошкодження шкіряної оправи та блоку, деструкція аркушів по периметру, що є характерними ознаками природного старіння матеріальної основи – паперу (In 4975).
П’ятий тип – це негативний вплив вогню та надмірного зволоження, внаслідок чого процеси природного старіння матеріальної основи документів найбільш інтенсифіковані (In 2733, In 4621, In 4975). Такі книги потребують вчасного проведення найбільш повного комплексу стабілізаційних заходів: індивідуальної санітарно-гігієнічної обробки (здійснено для In 2733 у березні 2006 р., для In 4621 у листопаді 2013 р.), нейтралізації паперу, реставрації аркушів із ознаками термічної деструкції, подальшого обов’язкового зберігання в індивідуальних захисних засобах із нейтрального матеріалу.
Насамкінець слід зазначити, що комплекс виконаного науково-прикладного обстеження документів включав також контроль ефективності проведеної у попередні роки індивідуальної санітарно-гігієнічної обробки уражених мікроскопічними грибами документів. За результатами мікробіологічних досліджень життєздатних мікроскопічних грибів не виявлено. Виконані науково-прикладні дослідження документів підтверджують необхідність запровадження превентивної консервації з метою створення та підтримання таких умов зберігання документів, за яких швидкість протікання процесів старіння їхньої матеріальної основи зменшується, а фактичний фізичний стан стабілізується.

Використана література:

1. Примаков С. П. Технологія паперу і картону : навч. посіб. / С. П. Примаков, В. А. Барбаш. – 2-ге вид., переробл. – Київ: ЕКМО, 2008. – 425 с.
2. Затока Л. П. Исследования и консервация коллекционных собраний НБУВ в процессе внедрения инновационных технологий сохранения библиотечных фондов / Л. П. Затока // Библиотеки Национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2011. – Вып. 9. – С. 239–251.
3. Затока Л. П. Науково-прикладні обстеження колекцій НБУВ – базова складова планування і реалізації консерваційних заходів / Л. П. Затока, Л. М. Волосатих // Наукові праці Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008. – Вип. 22. – С.193–201.
4. Комплексное обследование книгохранилищ : метод. пособие / сост. Т. Д. Великова ; ред. Э. Г. Вершинина ; РНБ. – СПб., 2007. – 255 с.
5. Лоцманова Е. М. Оценка прочности документов XX века неразрушающим способом на основе шкалы желтизны / Е. М. Лоцманова, Е. С. Быстрова, Н. С. Вовк // Обеспечение сохранности памятников культуры: традиционные подходы – нетрадиционные решения (Материалы V междунар. конф., 24–26 окт. 2006 г.). – СПб., 2006. – С. 167–174.