ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ ГАЛУЗІ – УНІФІКОВАНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ САЙТ

ЗаявникТовкач Ігор Олегович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 5. Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал
Назва доповідіЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ ГАЛУЗІ – УНІФІКОВАНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ САЙТ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК [930.25:004](477.41)
Ігор Товкач – магістрант, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ АРХІВНОЇ ГАЛУЗІ –
УНІФІКОВАНИЙ ІНТЕРАКТИВНИЙ САЙТ

Cтрімкий розвиток комп’ютерних (електронних) засобів оброблення інформації став невід’ємною складовою процесу проникнення їх у всі сфери життєдіяльності людини, зокрема, в архівну галузь. Масова інформатизація та запровадження нових ефективних технологій у сфері архівної справи – це та стратегічна направленість, яка має суттєво покращити якість та ефективність діяльності архівістів, внаслідок чого пришвидшиться доступ користувачів до архівної інформації.
В числі пріоритетів у роботі Державної архівної служби України (далі – ДАСУ) окремо зазначена необхідність розширення доступу до архівної інформації за допомогою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, щоб в такий спосіб наблизити діяльність архівних установ до сучасних потреб громадянського суспільства та мати можливість створювати інформаційні ресурси, які будуть інтегровані у світовий інформаційний простір.
ДАСУ планомірно вирішує питання практичного впровадження в повсякденну діяльність архівних установ вимог нормативно-правових актів, які прийняті Кабінетом Міністрів України впродовж останніх років щодо розбудови інформаційного суспільства в нашій країні. Зокрема, на вимогу ДАСУ центральні, галузеві та державні архіви областей створили власні сайти, в наслідок чого значно збільшився доступ громадськості до архівної інформації, що, в цілому, сприяло підвищенню якісного показника в діяльності цих архівів. Проте на початковому рівні, а це: міські та районні архівні установи (архівні відділи райдержадміністрацій, міських рад, трудові архіви міст та районів), в своїй переважній більшості, взагалі не мають не тільки власних сайтів, а й окремих сторінок на сайтах райдержадміністрацій та міських рад. Саме з цієї причини вони залишаються осторонь процесу розбудови інформаційного суспільства в Україні.
Відсутність можливості мати в своєму штаті відповідного спеціаліста є непереборною силою на шляху створення та підтримки офіційних сайтів в таких установах, особливо в сучасних складних фінансових умовах, а самостійне створення сайту та його наповнення даними за допомогою CMS (Content Management System – систем управління контентом), наприклад, таких як Joomla, eZ Publish, XOOPS (безкоштовних), або Бітрікс, AMO CMS і Site Sapiens (платних), також не набуло поширення з ряду причин (в основному, через складність для архівістів опанувати роботу з ними).
Вищевказана ситуація в архівних установах початкового рівня спонукала автора взятись за впровадження в архівну галузь свого дипломного проекту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" – «Розробка структури та програмного забезпечення універсального галузевого інтерактивного сайту».
В результаті роботи над вказаним дипломним проектом було створено комплексне рішення для генерації сайтів неспеціалістами за допомогою оригінальної інформаційної технології для сайтобудування, яка надає можливість створювати та розвивати локальний та глобальний галузевий інтернет-проект за допомогою розробленого модулю взаємодії з спеціалізованою CMS – одним з функціоналів інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР», робота якої базується на паралельній обробці лінійних ірраціональних даних алгоритмами рекомбінації (від чого й походить її назва).
CMS інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР» містить все, що необхідно для створення сучасного веб-проекту: організація довільної структури сайту, керування контентом (створення сторінок та розділів, публікація новини, статей, каталогів), отримання докладних звітів про відвідування, оцінка ефективності викладеної інформації користувачами, організація служби зворотнього зв’язку на сайті, забезпечення функціонування пошукових алгоритмів і багато іншого.
Модуль взаємодії з спеціалізованою CMS інформаційно-комунікаційної системи «ПОЛІДАР», включає в себе також і модуль задання профілю, за допомогою котрого CMS може бути автоматично налаштованою на тематичну специфіку будь якої галузі.
Тепер пояснимо, як все це працює в комплексі.
Система «ПОЛІДАР» реалізована на основі «хмарних обчислень», тобто, це типовий представник SAAS-технології. Модуль взаємодії з нею, зокрема, з її функціоналом – спеціалізованою CMS, розміщується на спеціалізованому хостінгу на віртуальному сервері VPS і забезпечує синхронізацію зв’язку з системою «ПОЛІДАР». На даному хостінгу розміщується також й контент сайту, що створюється.
Користувач, який отримує доступ до даної технології, в модулі задання профілю вибирає галузь, до якої буде відноситись сайт що створюється, та заходить до CMS, в якій вже всі розділи автоматично налаштувались на тематику галузі, яка вибрана. Тепер залишається лише наповнювати сайт необхідними даними – все настільки просто, що для цього вистачає початкових навиків роботи з текстовим редактором.
Ефективність роботи даної технології та її якісну складову забезпечує модуль задання профілю, до якого завантажується у спеціальній формі комплект тематичних даних для наповнення всіх шаблонів необхідними атрибутами, в результаті чого уніфікований універсальний сайт CMS – перетворюється на сайт, який вже орієнтований на конкретну галузь, тому надзвичайно важливим є фахове формування даних для такого комплекту.
Причинно-наслідкові зв’язки та комплект тематичних даних для автоматичного перетворення уніфікованого універсального сайту на сайт для архівної галузі, було розроблено відповідно до вимог ДАСУ заступником директора-головним зберігачем фондів Державного архіву Київської області Бойко Г.В.
У вже сконфігурованому вигляді уніфікований сайт архівної установи має чотирнадцять розділів, доступ до котрих забезпечують відповідні кнопки, які розміщуються з лівої сторони від основного поля відображення інформації. Дизайн сайту виконаний в стилі hi-tech в сіро-синіх тонах.
Кожен з розділів несе конкретне функціональне та змістовно-тематичне навантаження.
Обслуговування сайту здійснюється архівістами самостійно, через розділ, який називається «Службова сторінка» (вхід до нього регламентований), за допомогою ряду спеціалізованих інструментів, які зібрані в три групи: «Листування» – має інструменти для забезпечення функціонування зворотнього зв’язку та листування по електронній мережі; «Редагування сайту» – має індивідуальні інструменти для кожного розділу сайту для зміни текстової та графічної інформації; «Керування сайтом» – має інструменти для введення даних до пошукових систем електронного каталогу та електронних описів фондів, забезпечує доступ до журналів електронного документоведення та забезпечує доступ до системи шифрування даних для прересилання їх по відкритому каналу зв’язку – інтернету.
Таким чином, сайт, створений за допомогою запропонованої технології, містить всі необхідні функціонали та інструменти, які потрібні архівній установі для якісного інформування громадськості про свою діяльність та про послуги, які можна отримати при звернення до неї. Крім того, такий сайт забезпечує користувачам зручні високотехнологічні способи доступу до архівної інформації, і, при цьому, залишається надзвичайно простим в обслуговуванні та не потребує допомоги комп’ютерних спеціалістів, тобто, він маловитратний – що є дуже важливим в сучасних умовах (оплачується лише інтернет-доступ та хостінг).
За допомогою розробленої технології для створення сайту, на даний час вже згенеровано шістдесят два сайти для архівних установ Київської області, які в своїй переважній більшості активно функціонують, а отриманий досвід дозволяє стверджувати, що створення архівами сайтів в усіх куточках України – відтепер реальна справа і все залежить лише від ініціативи керівництва архівів.