Розділ «Видатні особистості» на сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців

ЗаявникМироненко Дмитро Олександрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація"
ЗахідСекція 7. Бібліотеки як інтегратори і поширювачі біографічного знання
Назва доповідіРозділ «Видатні особистості» на сайті Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-будівельників, митців
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Важливим і невід’ємним складником діяльності Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного (далі – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) є робота щодо створення галузевих біографічних ресурсів. Збереження пам’яті про видатних архітекторів минулого та сучасності, на нашу думку, є одним з ключових аспектів діяльності головної галузевої бібліотеки.
Увагу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного до розвитку національної біографістики засвідчує ініційований тут бібліотечний клуб «Національні святині». Мета його проведення – активізація уваги громадськості, науковців, галузевих фахівців, студентів до життя та діяльності визначних архітекторів, інженерів-будівельників, художників, скульпторів, краєзнавців.
Засоби інформаційно-комунікативних технологій на нинішньому етапі розвитку бібліотек розширюють канали комунікації з їхніми користувачами. Крім традиційних (але не менш вартісних) засобів акумулювання та фіксування біографічних відомостей про спеціалістів галузей архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та мистецтва, укладання бібліографічних і біобібліографічних покажчиків, у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного приділяють увагу створенню відкритого електронного ресурсу на сайті бібліотеки.
З метою акумулювання і поширення біографічної інформації про непересічних особистостей у відповідних спрямуванню ДНАББ ім. В. Г. Заболотного галузях у серпні 2011 р. на сайті www.dnabb.org створено спеціальний розділ «Видатні особистості». Інформаційна частина ведення розділу, відповідно до «Інструкції з ведення сайту Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного» покладено на працівників відділу бібліографічної та довідково-інформаційної діяльності (складання довідки, підготовка необхідних для сканування ілюстрацій, підбір підписів до ілюстрацій у «Фотогалереї», складання макету).
Розділ «Видатні особистості» складається з біографічних довідок окремих особистостей, розташованих в алфавітному порядку. Для більшої повноти розкриття біографічної інформації, електронні сторінки доповнюються «Фотогалереєю». У розділ по мірі формування додаються підготовлені біографічні довідки (портрет, текст).
Станом на 1 червня 2015 р. на сайті розміщено 65 біографічних довідок. Умовно біографічну довідкову інформацію поділимо на такі групи: архітектори – 52 довідки, інженери-будівельники – 4 довідки, художники – 5 довідок, скульптори – 1 довідка, інші – 3 довідки. Інтерес до вивчення особистостей можна прослідкувати за допомогою кількісних характеристик – кількості звернень до відповідних сторінок.
Загальна кількість переглядів сторінок розділу – 57618. Серед них до сторінок з біографією архітекторів зверталися 49731 раз, інженерів-будівельників – 836 разів, художників – 3525 разів, скульпторів 494 рази, інших – 3032.
Середня кількість переглядів на одну сторінку – близько 1108 разів. Лідерами за кількістю переглядів (станом на 28 травня 2015 р.) є архітектори Й. Ю. Каракіс – 7362, В. В. Городецький – 4017, В. Г. Кричевський – 3001, А. І. Меленський – 2780, В. І. Гопкало – 2048, В. Г. Заболотний – 1896, О. О. Тацій – 1782, О. М. Бекетов – 1725, художник М. К. Пимоненко – 1773, перший директор бібліотеки М. І. Вязьмітіна – 1468.
Це свідчить про необхідність продовження роботи щодо наповнення галузевого біографічного електронного ресурсу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
Біографічні довідки готуються на матеріалах фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Цінними джерелами є галузевий ресурс періодичних видань першої половини ХХ ст., а також матеріали, передані до бібліотеки з методичного фонду Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ), зокрема особові листки членів Спілки архітекторів УРСР, а також графічні матеріали.
Відповідно до результатів аналізу відвідувань сторінок розділу «Видатні особистості» зазначаємо стійкий інтерес користувачів сайту до галузевої біографічної інформації. Варто відзначити непересічну роль бібліотек у розвитку національної біографістики. Формування біографічних матеріалів і створення вільного доступу до електронних ресурсів є перспективним напрямком для розвитку біографістики на базі бібліотек.