Взаємодія бібліотек в контексті формування інформаційного ресурсу з документообміну

ЗаявникКоваль Тетяна Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 6. Організація ресурсів наукової бібліотеки, партнерство та ефективність
Назва доповідіВзаємодія бібліотек в контексті формування інформаційного ресурсу з документообміну
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Широке використання сучасних інформаційних технологій та засобів доступу до інформації відкрило нові перспективи для формування фондів бібліотек. Найбільш актуальним питанням у бібліотечній діяльності є комплектування бібліотечних фондів. Для забезпечення максимальної повноти фондів, в умовах обмеженого фінансування, бібліотеки використовують різні джерела надходження документів. Стабільним джерелом доукомплектування фондів бібліотек залишаються обмінно-резервні фонди (ОРФ). Значне місце в цьому напрямі діяльності бібліотеки займає обмінний фонд та здійснення на його базі документообміну з іншими бібліотеками.
За даними Національної парламентської бібліотеки України, яка веде статистичний облік обмінно-резервних фондів, у бібліотеках України налічується 250 відділів, секторів, груп ОРФ де зберігається майже 6 мільйонів документів. За останні роки через систему обмінних фондів було перерозподілено близько 5 мільйонів видань і цей показник щорічно зростає . Тенденція до зростання цих показників є наслідком взаємодії багатьох чинників, які впливають на роботу бібліотек. Недостатнє фінансування бібліотек, зменшення кількості нових надходжень і як наслідок погіршення якісного складу діючого фонду, призводять до використання обмінного фонду, як одного з найдоступніших джерел безкоштовного поповнення фондів. Поряд з перерозподілом шляхом книгообміну зайво дублетних та непрофільних видань обмінні фонди здійснюють розповсюдження документів серед бібліотек за рахунок дарунків різних установ, фондів, приватних осіб та у рамках державних, регіональних цільових програм поповнення бібліотечних фондів.
Обмінні фонди бібліотек мають значний потенціал у процесі заповнення лакун бібліотечного фонду та його ретроспективного доукомплектування. Переосмислення історичного минулого, змінна ціннісних орієнтирів впливає і на зміну читацьких запитів. Зростає попит на літературу минулих років, як читачів так і бібліотек, музеїв, установ для реконструкції бібліотечних зібрань, історичних колекцій, поповнення експозицій.
Інформаційна діяльність є пріоритетною ділянкою роботи з обмінними фондами. В минулому існувала централізована система забезпечення бібліотек інформацією з документообміну, яка була представлена у вигляді зведених каталогів обмінних фондів. На сучасному етапі бібліотеки самостійно проводять роботу з поширення, рекламування даних про обмінні фонди. Традиційними формами такої роботи є інформаційні бібліографічні списки, картотеки, зведені каталоги, повідомлення у засобах масової інформації. Паралельно з традиційними все частіше бібліотеки використовують новітні технології. Створення та розміщення в Інтернеті на веб-сайтах інформаційних бібліографічних покажчиків (списків), використання електронної пошти.
Сучасні інформаційні технології відкрили нові перспективні напрями співпраці бібліотек зі створення даних про документи з обмінних фондів. Об’єднання розрізнених інформаційних списків бібліотек різних систем і відомств в єдиний інформаційний ресурс дозволить суттєво підвищити ефективність роботи обмінно-резервних фондів. Запропонований ресурс повинен не тільки забезпечити інформаційні потреби бібліотекарів, але й прискорити документообмінні операції між бібліотеками.
Створення такого ресурсу передбачає вирішення цілого ряду організаційних, методичних, технологічних та технічних питань.
Необхідно об’єднати зусилля різних бібліотек для формування міжбібліотечного обмінного ресурсу, створити єдину систему перерозподілу документів, визначивши завдання та функції кожного учасника проекту. Для успішного та ефективного функціонування ресурсу необхідно розробити інструктивно-методичну документацію, яка б регламентувала процеси обміну та перерозподілу фондів.
Одним із основних технічних питань створення єдиного інформаційного ресурсу є вибір програмного забезпечення. Враховуючи можливості різних програмних продуктів, найбільш ефективним для створення колективного накопичення, збереження текстів, файлів, мультимедійних даних виявилися вікі-технології. Сьогодні вікі-технології використовуються для створення енциклопедій, словників, баз даних, тощо. Запропонована технологія дозволяє бібліотекам самостійно оперативно поповнювати та змінювати інформацію про обмінні фонди, переглядати історію внесених змін, здійснювати швидку навігацію та інформаційний пошук. Розробка даного інтернет-ресурсу дозволить акумулювати на одному сайті всі дані про обмінні фонди бібліотек .
Взаємодія бібліотек в процесі формування інформаційного обмінного ресурсу буде сприяти підвищенню іміджу бібліотеки, розширенню кола партнерських зв’язків, популяризації обмінних фондів.