Методичний фонд Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ) – основа галузевих досліджень

ЗаявникКучерява Олена Федорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація"
ЗахідСекція 5. Наукова архівна спадщина: формування, документний склад, інформаційний потенціал
Назва доповідіМетодичний фонд Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ) – основа галузевих досліджень
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Актуальність теми обумовлена тим, що на сьогодні існує проблема відповідальності перед майбутніми поколіннями за збереження світового та вітчизняного надбань. Дослідження історико-культурної спадщини українського народу є значним внеском до скарбниці світової культури.
Це в повній мірі стосується і бібліотек, як науково-інформаційних і просвітницьких центрів, основним завданням яких є поповнення, зберігання та надання можливості використання фондів.
У 2008 році на виконання наказу Мінрегіонбуду України № 313 «Про передачу методичного та бібліотечного фондів» з балансу Державного науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури і містобудування (НДІТІАМ) на баланс Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) було прийнято матеріали методичного та бібліотечного фондів, у т. ч.:
- книги у кількості 2607 од.;
- брошури у кількості 168 од.;
- автореферати у кількості 1095 од.;
- журнали у кількості 3440 од.;
- база ілюстративних матеріалів, серед яких графічні матеріали у кількості 9 714 од. та фотоматеріали у кількості 4 076 од.;
- науково-технічні звіти у кількості 2 695 од.;
інформаційні картотеки фотонегативів та фотопозитивів на плівці і склі у загальній кількості 82 000 од.
Основною метою дослідження є вивчення, аналіз, склад, збереження унікального фонду НДІТІАМ та можливості використання його науковцями, спеціалістами будівельної галузі, архітекторами, істориками, культурологами тощо.
У представлених документах висвітлено актуальні питання архітектурно-будівельної науки і практики, містобудування, охорони культурної спадщини України. За багато років працівниками НДІТІАМ було зібрано унікальну колекцію стародавніх креслень, гравюр та малюнків об'єктів архітектури та містобудування, що разом із колекцією фотографій та негативів стали основою методфонду інституту – безцінного джерела інформації про історію української архітектури.
З 2008 року по сьогодення для роботи з одержаними матеріалами в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного була створена спеціальна комісія. До обробки матеріалів були залучені співробітники різних структурних підрозділів, пріоритетним завданням яких стало опрацювання переданого фонду (інвентаризація, систематизація та створення електронних баз даних).
Надзвичайно важливим на сьогодні є інформування про наукову значимість даного надбання, забезпечення максимально комфортного доступу користувачів до фонду НДІТІАМ, завдяки створенню в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на базі інтегрованої системи автоматизації бібліотек IRBIS-64 електронних ресурсів: «База даних графічних документів», «База даних фотодокументів» та «База даних негативів», можливість отримати інформацію про фонд та замовити окремі документи через електронний каталог у віддаленому режимі.
Не менш важливим аспектом є використання документів фонду НДІТІАМ при реалізації соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», у виставковій діяльності, при проведенні різного роду конференцій, семінарів круглих столів, лекцій, що позитивно впливає на залучення широкого кола громадськості: науковців, фахівців-архітекторів, будівельників, студентів тощо. Ефективне використання інформації фонду НДІТІАМ сприяє створенню та удосконаленню науково-довідкового апарату на ці документи – довідників, путівників, бібліографічних покажчиків тощо.