Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів

ЗаявникСмирнова Світлана Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація"
Захід• Семінар: Бібліографічний покажчик у системі науково-інформаційного обслуговування користувачів
Назва доповідіБібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Основне завдання сучасної бібліотеки – забезпечення вільного та постійного доступу до якісної та релевантної інформації, задоволення інформаційно-бібліографічних потреб користувачів. Одним з найважливіших напрямків інформаційно-бібліографічної діяльності є створення бібліографічної продукції, зокрема бібліографічних покажчиків.
Основними користувачами Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного (далі – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) є галузеві спеціалісти, науковці, студенти. Важливим для бібліотеки є максимально широке розкриття фонду для задоволення потреб її користувачів.
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як провідна книгозбірня України архітектурно-будівельного комплексу приділяє значну увагу укладанню бібліографічних покажчиків. Починаючи з 1950-х років видано ґрунтовні праці, в яких досліджено історію та пам’ятки архітектури Києва, Луганська, Переяслава-Хмельницького та Полтави. Заслуговують на увагу фундаментальні тематичні покажчики з питань якості будівництва та будівництва потоковим методом, історії планування та забудови міст, організації будівництва житлових будинків підвищеної поверховості, ландшафтної архітектури. Результатом дослідження галузевих проблем стали анотовані покажчики з питань скорочення термінів будівництва, проектування та виготовлення збірних залізобетонних паль, застосування обчислювальної техніки у будівництві та архітектурі тощо.
Неможливо переоцінити внесок знаних архітекторів і будівельників у розвиток галузевої науки, виховання нових поколінь зодчих. Саме тому, у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного започатковано серії бібліографічних покажчиків «Видатні будівельники України», «Видатні зодчі України», що сприяють вивченню історичного розвитку будівельної галузі України, формуванню джерелознавчих основ наукових досліджень у галузі архітектури та будівництва.
З найцікавіших видань, що вийшли у серії «Видатні будівельники України» можна назвати покажчики «Видатний український будівельник – Михайло Сергійович Будніков (1904–1966 рр.)» та «Видатний український будівельник – Михайло Михайлович Жербін». За змістом, принципом добору матеріалу та структурою вони належать до біобібліографічних видань і є першими друкованими покажчиками, присвяченими заслуженим діячам науки і техніки ХХ ст., творче життя яких пов’язане зі становленням Академій будівництва і архітектури СРСР та УРСР (М. С. Будніков) та з сучасною Академією будівництва України (М. М. Жербін). Обидва покажчики вийшли друком у 1996 році. І це не випадково, адже рішенням Президії Академії будівництва України від 25 травня 1995 р. засновано Премію ім. академіка М. С. Буднікова на відзнаку особистих та колективних успіхів будівельників України. І першим цю почесну нагороду отримав відомий вчений, інженер-будівельник, конструктор, педагог М. М. Жербін. Особливістю покажчика про М. Жербіна є те, що укладач (О. Б. Шинкаренко) не обмежилася його діяльністю в будівельній галузі, а показує Михайла Жербіна як високоосвічену та багатогранну людину. В розділі «Композиторська діяльність» наведено джерела, в яких відображено діяльність М. М. Жербіна на композиторській ниві. Цінність покажчиків у тому, що в них уперше акумульовано матеріали про праці та проблематику діяльності видатних будівельників України, які, без сумніву, викликають зацікавленість фахівців та мають бути в нагоді у їхній науковій та практичній діяльностях.
Продовжують знайомство з багатогранною творчою спадщиною вітчизняних архітекторів і будівельників видання серії «Видатні зодчі України» – покажчики, присвячені життю та діяльності: доктора архітектури, першого президента Академії архітектури УРСР, педагога, громадського діяча, ініціатора створення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного – Володимира Гнатовича Заболотного, а також визначних архітекторів Олексія Олександровича Тація, Йосипа Юлійовича Каракіса, Павла Федотовича Альошина, Владислава Владиславовича Городецького.
У 2001 році було засновано серію «Особистість», перший випуск якої висвітлює творчу діяльність інженера-будівельника за фахом, історика та києвознавця за покликанням, дослідника, журналіста, автора багатьох праць та популярних видань, в яких висвітлюється життя Києва ХІХ – початку ХХ ст. – Віталія Ковалинського. У цій серії вийшов також покажчик «Світлана Артамонова: бібліотекознавець», що розповідає про життя і творчість науковця, педагога, ученого секретаря бібліотеки (ДНАББ) С. С. Артамонової і містить джерела як з фондів ДНАББ, так і з особистого архіву бібліотекознавця.
Слід зазначити, що під час роботи над бібліографічними покажчиками фахівці бібліотеки активно залучають до співпраці провідних вчених галузі. Так, науковими консультантами видань, підготовлених у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, були В. В. Чепелик, А. О. Пучков, Є. В. Тиманович, Д. В. Малаков, М. М. Дьомін, Н. М. Кондель-Пермінова, В. П. Дахно та інші знані дослідники історії архітектури та будівництва.
Унікальним є покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція», виданий у 2008 році. Наукова цінність видання полягає в тому, що воно є першим та єдиним в Україні дослідженням світового досвіду проектування та будівництва бібліотечних споруд. Покажчик складено виключно на матеріалах бібліотечного фонду Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного. Опрацьовано книжковий фонд, фонд графічних матеріалів, вітчизняні та зарубіжні періодичні видання за період з 1739 до 2008 роки.
Сьогодні фахівці бібліотеки працюють над реалізацією соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України». За результатами роботи планується видати 25 бібліографічних покажчиків, у яких відображатиметься література з історії, архітектури, містобудування та соціально-економічних аспектів малих міст усіх регіонів нашої країни.
Для розширення каналів доступу користувачів бібліотеки до бібліографічних покажчиків на сайті ДНАББ ім. В. Г. Заболотного (www.dnabb.org) створено підрозділ «Бібліографічні покажчики», де у форматі *.*pdf розміщуються бібліографічні покажчики, видані бібліотекою в різні роки.