Інтернет-навігатор наукових бібліографічних ресурсів

ЗаявникДобра Надія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 4.Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології
Назва доповідіІнтернет-навігатор наукових бібліографічних ресурсів
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій широкого розповсюдження набувають колекції веб-ресурсів, в яких представлені електронні версії бібліографічних баз даних та друкованих видань. Будь-яка наукова робота ґрунтується на пошуку та постійному моніторингу джерел наукової інформації за певною галуззю знань. Сучасні електронні науково-інформаційні системи та бази даних, значна кількість яких доступна у вільно та безкоштовно, надають науковцям значну допомогу для проведення аналізу сучасного стану наукових досліджень. Створення навігатора такими ресурсами, доступними через глобальні інформаційні комунікації, дає змогу оптимізувати зусилля витрачені на науковий пошук, може бути корисним для проведення студентських та дисертаційних досліджень. Зібрання та представлення тематичних колекцій веб-ресурсів на сайтах бібліотек дозволяє користувачам в онлайновому режимі ознайомитися з інформацією, що значно розширює можливості доступу до неї, забезпечує оперативність та зручність використання, змістовне оновлення, збереження та редагування інформації.
З метою розширення спектру послуг електронного обслуговування вчених у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) започатковано формування нового розділу тематичного інтернет-навігатора – «Джерела наукової інформації», який передбачає залучення до наукового обігу нових джерел інформації, які містять бібліографічні, повнотекстові та реферативні бази даних з різних галузей знання.
Провідні бібліотеки світу ведуть аналогічні ресурси, які є частиною електронного довідкового апарату наукової бібліографії. Щодо зарубіжних бібліотек, то однією з найпотужніших в цьому напрямі є Бібліотека Конгресу Сполучених Штатів Америки, яка представляє на своєму сайті базу даних «Library of Congress E-Resources Online Catalog». Каталог включає в себе ліцензійні ресурси та ресурси у вільному доступі, які пропонують інформацію з каталогів, повнотекстових довідкових ресурсів та містять бібліографічні записи, реферати, повнотекстові документи, зображення, статистистичні дані тощо.
Російська національна бібліотека також приступила до реалізації проекту по створенню універсального віртуального путівника бібліографічними і довідковими джерелами. У путівнику представлені енциклопедії, словники, бібліографічні покажчики.
Проект "Прометей Бібліографічний" на веб-сайті Державної публічної науково-технічної бібліотеки Сибірського відділення Російської академії наук передбачає зібрання посилань на бібліографічні ресурси Інтернету і полегшення інформаційного пошуку для бібліотекарів, науковців, студентів. Матеріал розташований у відповідності зі схемою УДК. Кожне посилання (URL) проаннотіровано.
Проект «Регістр повнотекстових і бібліографічних ресурсів Інтернет для бібліотек» є спільним проектом Російської національної бібліотеки та Російської державної бібліотеки. Ними розроблено проект по складанню каталога, точніше регістра бібліографічних ресурсів на допомогу бібліотечним та інформаційним працівникам. Ресурс складається з посилань на сайти бібліотек, бібліотечних асоціацій і товариств, міжнародних організацій, описи проектів і корпоративних ініціатив, повні тексти матеріалів конференцій і журналів з бібліотечної справи, стандарти системи СИБИД і ряд інших матеріалів.
В НБУВ створення та упорядкування колекцій веб-ресурсів політематичного змісту здійснюється на платформі спеціально розробленої бази даних, що дозволяє формувати ресурс універсального змісту та представляти його у відповідних тематичних рубриках на сайті Бібліотеки. Джерелознавчою базою для формування даного розділу є електронні і довідкові видання, які представлені у мережі Інтернет, а саме: енциклопедії, словники, електронні бібліотеки, електронні каталоги бібліотек, електронні колекції карт, бібліографічні покажчики, реферативні огляди, інституційні репозитарії, тощо. Відмінною особливістю структури розділу «Джерела наукової інформації» є зорієнтованість на тематику наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України, що має відображення у таких рубриках:
• Політематичні ресурси
• Фізико-технічні і математичні науки
o Математичні науки
o Фізика і астрономія
o Інформатика. Радіоелектроніка
o Науки про Землю (геонауки)
o Енергетика. Енергозбереження
• Хімічні і біологічні науки
o Хімічні науки
o Біологічні науки. Медицина
• Соціальні і гуманітарні науки
o Економічні науки
o Історичні науки
o Соціологічні науки
o Політико-правові науки
o Філософськи науки
o Науки про людину (психологія педагогіка)
o Мовознавство та літературознавство
• Сільськогосподарські науки
У процесі формування розділу відбираються джерела, які містять наукову інформацію відкритого доступу з природничих, технічних та гуманітарних наук (бібліографічні бази даних, бібліографічні описи, реферативні огляди, довідкові та інформаційні видання, бібліотечні покажчики, електронні каталоги, колекції повнотекстових документів, віртуальні виставки), постійно перевіряються на предмет їх змістовного наповнювання, а також функціонування. Сьогодні цей блок містить понад 500 анотованих гіперпосилань, які зорієнтовані на науковців, аспірантів, викладачів, спеціалістів, бібліотечних фахівців. Основними критеріями оцінки та відбору ресурсів для формування розділу «Джерела наукової інформації» є: змістовне наповнення, точність, якість інформації, доступний інтерфейс, ступінь оновленості інформації (особливо для сайтів державних установ), наявність повнотекстової, бібліографічної, реферативної інформації та ефективної системи посилань, рейтинг звернень до ресурсу, наявність анотацій (реферативної інформації).
Остаточний результат роботи представлено на порталі НБУВ у структурному блоці «Інтернет-навігатор». У користувачів є можливість отримати тематичну підбірку наукових інтернет-джерел за визначеними розділами, ознайомитись із змістом ресурсу, побачити характер його наповнення та доступність інформації (бібліографія, реферативна інформація, повні тексти), перейти за гіперпосиланням до необхідної інформації. Перевагою електронного варіанту путівника джерелами наукової інформації є можливість його постійної актуалізації. Створення інтернет-навігатора на єдиній платформі з іншими бібліотечно-бібліографічними ресурсами НБУВ дає змогу користувачам за одним тематичним запитом отримати весь спектр інформаційних джерел друкованих та електроннх, зовнішніх (Інтернет) та внутрішніх (із фондів НБУВ).
Здійснювана робота з організації навігації в електронних бібліографічних ресурсах відкритого доступу, як частини комплексного електронного обслуговування користувачів бібліотеки, значно розширює джерельну базу інформування за різними галузями знання, а також надає оперативний доступ віддаленим користувачам до джерел наукової інформації відповідно до їх інформаційних потреб.