Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ як лінгвістична основа організації інформаційних ресурсів наукової бібліотеки

ЗаявникОрєшина Наталія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 4.Електронні бібліотеки. Автоматизація бібліотечної технології
Назва доповідіСкорочений варіант Рубрикатора НБУВ як лінгвістична основа організації інформаційних ресурсів наукової бібліотеки
Інформація про співдоповідачівСвітлана ГАЛИЦЬКА молодший науковий співробітник відділу наукового опрацювання документів НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Рівень організації інформаційного ресурсу бібліотеки, який визначає ефективність функціонування бібліотечно-пошукової системи, забезпечується на етапі наукового опрацювання документів, зокрема, у процесі формування ресурсів за класифікаційними принципами індексування.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у процесі наукового опрацювання основного потоку надходжень застосовує Рубрикатор НБУВ – ієрархічну інформаційно-пошукову мову (ІПМ) класифікаційного типу, яка є основою лінгвістичного забезпечення автоматизованої бібліотечної технології, реалізованої в електронному середовищі САБ «ИРБИС64». Власне, Рубрикатор НБУВ є робочими таблицями класифікації бібліотеки, важливішим складником методичного апарата систематизатора, який забезпечує якість класифікаційних рішень під час наукового опрацювання документів.
Для спеціалізованих відділів НБУВ, а також для наукових бібліотек з фондами невеликого обсягу фахівцями відділу наукового опрацювання документів НБУВ розроблено проект скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ, який охоплює всі розділи знань і за деталізацією відповідає робочим таблицям ББК для масових бібліотек. Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ призначений для систематизації документів, організації систематичних каталогів, картотек, баз даних спеціалізованих відділів бібліотеки. Його можна використовувати під час виконання інформаційних запитів користувачів, а також в процесі предметизації та індексування документів ключовими словами, обравши алфавітно-предметний покажчик за основу для побудови нормалізованих словників у бібліографічних базах даних.
Відділами наукового опрацювання документів і інформаційно-комунікаційних технологій НБУВ розпочато роботу з розроблення бази даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової бібліотеки». База даних створюється з метою оптимізації процесу систематизації документів, організації та ведення систематичного каталогу, формування складника довідково-бібліографічного апарата бібліотеки. Крім того, для користувачів ця база даних стане ефективним засобом навігації в масивах інформаційних ресурсів, зокрема, для тематичного пошуку за допомогою класифікаційної ієрархії та алфавітно-предметного покажчика.
Рубрика бази даних містить класифікаційний індекс, заголовок, методичні вказівки та посилання (якщо такі є), а також терміни для формування алфавітно-предметного покажчика (АПП). Тому роботу з цією базою розпочато заповненням відповідних полів. Наприклад,
АПП: Статистика
Класифікаційний індекс, заголовок рубрики: С6 Статистика
Методична вказівка: Під індексом С6 збирається також література загального характеру із соціальної статистики
Додаткові заголовки: Теорія, історія, організація статистики
Текстова примітка «Див. також»: Окремі галузеві статистики та статистичні матеріали див. у відповідних підрозділах класифікації. Математична статистика див. В172
Зв’язані заголовки: В172

Варто зазначити, що АПП в електронному каталозі НБУВ формується вперше. Внесення термінів АПП — тривала і копітка праця, але використання ретельно сформованого АПП під час систематизації документів є ефективнішим порівняно з використанням неконтрольованого словника ключових слів. Для порівняння можна здійснити пошук рубрик за словом «статистика». За словником ключових слів знаходимо такі рубрики:
Б1 Охорона природи
В17 Теорія ймовірності та математична статистика. Математичні методи оптимізації
В172 Математична статистика
П8 Ветеринарна медицина
С6 Статистика
Р11(4УКР) Організація охорони здоров’я в Україні
Ф0 Теорія політики. Теоретична політологія
Х896 Судова статистика

За АПП знаходимо наступні рубрики:
Статистика С6
бібліографічні посібники Я1 і С6
в галузях господарства -05*У52/54–У9
ветеринарна П8
воєнна Ц
математична В172
навколишнього середовища Б1
населення — методика і організація С7
охорони здоров’я Р11(4УКР)
політична Ф0
санітарна Р11(4УКР)
судова Х896

Таким чином, за словником ключових слів знаходимо рубрики, заголовок яких або методичні вказівки до яких містять слово «статистика», а за АПП — рубрики, під якими збираються документи з різних видів статистики. Крім того, АПП містить типовий поділ -05 для утворення індексів у підрозділах У52/54–У9 (для документів зі статистичних матеріалів). АПП дозволяє одразу обрати потрібний аспект розглядання предмета і здійснити швидкий перехід до відповідної рубрики.
Планується внесення в базу даних спеціальних типових поділів і планів розташування для певних розділів і підрозділів скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ, географічних, етнічних, мовних, територіальних, хронологічних типових поділів, загальних типових поділів.
Під час роботи користувач отримає можливість доступу до ієрархічної структури скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ і переходу з певного рівня класифікаційної ієрархії на рівень вище або нижче для розширення або звуження меж тематичного пошуку. Користувач зможе обирати потрібні йому розділи, переглядати їх структуру і обирати необхідні рубрики, здійснювати швидкий перехід до бібліографічної бази даних з формуванням переліку бібліографічних записів відповідної тематики. Також для тематичного пошуку він зможе скористатися алфавітно-предметним покажчиком.
Впровадження бази даних «Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ для наукової бібліотеки» дозволить працівникам спеціалізованих відділів НБУВ:
• самостійно, без допомоги професійних систематизаторів, опрацьовувати документи з використанням основних рубрик Рубрикатора НБУВ, тобто верхніх рівнів класифікаційної ієрархії;
• організовувати власні фонди (наприклад, колекції, рукописи, стародруки, електронні інформаційні ресурси) відповідно до системи представлення знань, прийнятої у бібліотеці, та інтегрувати їх в комплексну інформаційно-пошукову систему бібліотеки;
• створити умови для якісного тематичного пошуку інформації, тобто забезпечити ефективне використання своїх фондів як невід’ємної частини загального інформаційного потенціалу НБУВ.
Таким чином, актуалізація Рубрикатора НБУВ як методично-лінгвістичної основи наукового опрацювання документів спрямована на підвищення ефективності функціонування інформаційно-пошукової системи бібліотеки, зокрема, на забезпечення високого рівня результатів тематичного пошуку. Саме використання в автоматизованій бібліотечній технології ієрархічної інформаційно-пошукової мови класифікаційного типу забезпечує орієнтування у системі понять будь-якої галузі знань, є основою інформаційно-бібліотечного супроводження наукової роботи та освіти. Тому удосконалення і оптимізація Рубрикатора НБУВ, у тому числі його скороченого варіанта, укладання методичних та інструктивних матеріалів з його застосування, створення різноманітних бібліографічних баз даних — це процеси, необхідні для адаптації бібліотеки до умов сучасного інформаційного суспільства, в якому інформація, знання та інформаційні технології є визначальними чинниками розвитку суспільства в цілому, і потреб сучасного користувача.