Усний наратив про Чорнобильську катастрофу: історіографія проблеми

ЗаявникЛещенко Наталія Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку" (до Дня слов'янської писемності і культури)
Західне вказано
Назва доповідіУсний наратив про Чорнобильську катастрофу: історіографія проблеми
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Чорнобильська катастрофа – тема, що вже набула фольклоризації і конкретизувалась у жанрах. Через величезне емоційне враження, виник цілий пласт фольклорних текстів, які побутують і розвиваються як в Україні, так і за її межами. Актуальність дослідження мотивована потребою наукового осмислення, структуризації та аналізу зібраного прозового фольклору на тему Чорнобиля та подальшій його фіксації. Дослідження, також, спрямоване на особливості функціонування фольклорного тексту за окремою тематикою через вивчення її безпосереднього оповідача. До уваги аудиторії доповідь про історіографію даної проблеми.