Організація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки

ЗаявникТуровська Леся Олегівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація» (2015)
ЗахідСекція 1.Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек: завдання інтеграції з галузями освіти, науки, культури
Назва доповідіОрганізація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки
Інформація про співдоповідачівІнесса Емануїлівна Смоляр, завідувачка сектору універсального підсобного фонду і каталогів ВКБО НБУВ
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.4.36:316.776

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КНИЖКОВИХ ВИСТАВОК
У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Леся Туровська, Інесса Смоляр

Однією з традиційних форм бібліотечної діяльності, що переживають епоху модернізації й адаптації до віддаленого засобу обслуговування є віртуальні (електронні) виставки, які наразі виступають однією з ефективніших форм забезпечення користувачів – інформацією.
Саме в організації електронних виставок реалізуються послуги з надання бібліотечними фахівцями структурованої, семантично опрацьованої інформації. Тож у своєму дослідженні ми зупинилися на організації електронних виставок в НБУВ як одного із жанрів електронної інформації.
Електронні виставки розглянуто нами, з одного боку – як засіб продукування та організації наукових знань, з іншого – як інструмент дистанційного обслуговування. у процесі задоволення інформаційних потреб користувачів у розширенні доступу до великих обсягів значущої інформації.
Електронна виставка це – демонстрація в мережі Інтернет за допомогою засобів WEB-технологій віртуальних образів спеціально підібраних та систематизованих творів друку, які презентуються віддаленим користувачам для огляду, ознайомлення та використання. В електронних виставках структуруються зростаючі масиви бібліотечних інформаційних ресурсів, а самі виставки виступають соціальними інформаційними комунікаторами. Зважаючи на це, предметом нашого дослідження стала інформаційно-комунікативна діяльність наукової бібліотеки; об’єктом – електронні виставки у контексті бібліотечної інформативно-комунікаційної діяльності.
Базою дослідження стали електронні бібліотечні книжкові виставки (далі – ЕБКВ), організовані з використанням документів універсального підсобного фонду (далі – УПФ) відділу комплексного бібліотечного обслуговування (далі – ВКБО) НБУВ.
ЕБКВ УПФ ВКБО як складова частина Інтернет-ресурсів НБУВ створюються з метою популяризації та розкриття універсального підсобного фонду за допомогою мережі Інтернет та ставлять перед собою наступні завдання:
– сприяти задоволенню наукових, навчальних, виробничих, громадських та інших інтересів віддалених (дистанційних) користувачів;
– презентувати нові та актуальні друковані документи, що надійшли та зберігаються у підсобних книжкових фондах ВКБО;
– розкрити галузевий зміст УПФ ВКБО згідно до інформаційних запитів користувачів;
– привернути увагу до ексклюзивних або вузькоспеціальних видань;
–розширити активну читацьку аудиторію.
–забезпечити інформаційну підтримку наукових досліджень.
Рушійною силою організації ЕБКВ виступає протиріччя між зростаючими інформаційними потребами користувачів та фактичним рівнем їх задоволення. Живильним джерелом наповнення ЕКВ є наявний, систематично і різнобічно поновлюваний документний підсобний фонд.
Дослідження охоплює питання розробки покрокового механізму організації типової ЕБКВ: від розробки її моделі та технічного відбору матеріалу – до його оцифрування та публікації на бібліотечному сайті. Особливу увагу у створенні та розміщенні книжкових образів та ілюстрацій приділено пошуку дизайнерських прийомів та естетичних рішень.
Організовані ЕБКВ ВКБО набувають форму бібліотечного електронного інформаційного продукту та публікуються на сайті НБУВ у розділі «Електронні виставки», режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/exhibitions. Тож інформаційний ресурс ЕБКВ перетворюється на складову сучасного дистанційного обслуговування; трансформується на інтелектуальний продукт, забезпечуючи користувачам широкий доступ до певного масиву якісної інформації.
Ознайомлення з інформаційними джерелами виставки надає можливість користувачам зекономити час, акцентувати увагу на найцікавіших документах; позбавляє їх необхідності безпосереднього перегляду первинного матеріалу.
Організовані ЕБКВ ВКБО мають необмежений термін експонування, доступу, віртуального перегляду у мережі Інтернет, оновлення та доповнення з боку бібліотечних працівників. Їх сукупність складає архів накопичених ЕКВ, який дозволяє відтворити хроніку виставок за тривалий період та постає по суті розподіленим банком даних і знань з різних галузей виробництва, науки, культури тощо.
Опубліковані ЕБКВ ВКБО передбачають маркетингові дослідження з вивчення ефективності їх читацького попиту з використанням техніко-технологічних механізмів зворотного зв’язку. Разом з тим постає нагальна потреба підготовки висококваліфікованих бібліотечних ІТ-фахівців, посередників між існуючим інформаційним ресурсом та соціальним потенціалом, що його використовує.
Організація ЕБКВ виступає яскравим прикладом науково-практичного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечній діяльності. Отримавши інтернет-втілення, виставкова діяльність виграє в оперативності, масштабності користувацької аудиторії, розширенні кола доступності послуг для віддалених користувачів – потенційних споживачів бібліотечних послуг. З іншого боку організація електронних виставок підвищує інформаційний потенціал бібліотечного фонду, сприяє його активному розкриттю перед користувачами та стимулює його збагачення та розвиток. У контексті інформаційно-комунікаційної діяльності організація ЕБКВ н сприяє оптимальному забезпеченню інформаційних обмінів в інтересах розвитку світового суспільства.
Інформаційні ресурси ЕБКВ, відпрацьована структура організації доступу до інформаційних джерел, а також сучасні електронні засоби комунікації стимулюють вироблення нових знань, надаючи новій генерації користувачів вагомі інтелектуальні активи для створення нових наукових здобутків, що виходять на перший план сучасного життя. Це потребує, зокрема, створення при бібліотечних установах спеціальних інформаційних виставкових служб, функціонування яких обумовить найбільш оперативне обслуговування запитів сфери науки, виробництва та управління з використанням електронних технологій.