Всеукраїнська державна культурно-освітня газета болгар України «Роден край» в етнічній та національній ідентифікації болгарської меншини

ЗаявникСамойленко Наталія Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку" (до Дня слов'янської писемності і культури)
Західне вказано
Назва доповідіВсеукраїнська державна культурно-освітня газета болгар України «Роден край» в етнічній та національній ідентифікації болгарської меншини
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Сучасна Україна переживає своєрідний етнополітичний ренесанс, характерний не лише для українського етносу, але й для усіх етнічних груп, що входять до складу населення України. Наслідком цього стало активне дослідження їх етнічної, національної та громадської ідентичності
Попри те, що існують різні тлумачення цих явищ, дослідники сходяться у думці про первинний характер етнічної ідентифікації по відношенню до національної та громадянської. Висловлюється припущення, про неможливість повноцінної національної та громадської ідентичності без сталого досвіду етнічної. Процес пошуку нових ідентичностей у транзитивних суспільствах, до яких, поза сумнівами, належить українське, ускладнюється тим, що більшість населення пройшло крізь випробування розпадом старого соціального порядку, пережило важкий період адаптації до нових соціальних змін на усіх рівнях організації, перехворіло на втрату традиційних моральних орієнтирів. Але стало на шлях пошуку нової духовності. В Україні цей процес супроводжується яскраво вираженою тенденцією до формування подвійної ідентичності – на тлі етнокультурного відродження та на підґрунті громадянства та участі у державотворенні. Визначальну роль відігрівала реальна підтримка багатокультурності, пов’язаної з поліетнічністю українського суспільства.
Переконливим свідченням поступу у розв’язанні проблем пошуку нової ідентичності національних меншин в Україні слугує діяльність всеукраїнської державної культурно-просвітницької газети болгарської діаспори «Роден край». Цей друкований орган був заснований в м.Одеса при активному сприянні державних інституцій на всіх рівнях, починаючи від місцевих органів управління, 1 листопада 1989 – в день, коли відзначається болгарське національне свято День народних будителів. Для болгар України це єдина болгарська щотижнева загальноукраїнська газета. Коло читачів є різноплановим за віковими, професійними та освітніми ознаками, про що свідчать й постійні рубрики видання – «Офіційна хроніка», «Новини з Болгарії», «Україна – Болгарія», «Видатні болгари», «Болгари у світі», «Сторінки нашої історії», «На допомогу вчителеві та абітурієнту», «Школа сьогодні та завтра», «Нам пишуть», «Авторський куточок», «Крижкова полиця», «Життя болгарських товариств», «Свята та вірування болгар», «культура», «Село та ми», «Дітям», «Сповідь», «З історії болгарських сіл» та інш. Крім того виходять тематичні сторінки: методична сторінка з болгарської мови, літератури та історії «Аз-Буки-Веди», дитяча сторінка «Дитячий світ», молодіжна сторінка «Едельвейс», літературна сторінка «Кратка антологія бессарабської болгарської літератури». Якщо читач регулярно звертається до цих рубрик, то він може отримати своєрідний курс з історії Болгарії, переселення болгар в Бессарабію.
Від самого народження газета перетворилася на центр єднання болгарських національно-культурних товариств (закономірним наслідком чого стало заснування в 2013 громадської організації Всеукраїнська асамблея болгар України) та розвитку етнічної ідентичності болгарської меншини через первинну соціалізацію людини, яка формується завдяки спрямованості в минуле, через повернення до витоків історичної долі власного етносу та болгарської діаспор. Цьому слугують публікації як українських, так й болгарських істориків, філологів,етнологів, фольклористів, присвячені минулому болгарської діаспори, її внеску в освоєння півдня Російської імперії впродовж XVIII – XIX ст., поліетнічним витокам болгарського народу, один з етапів формування якого відбувався на території сучасної України. Редакція, починаючи з 2000р., організовує масові культурно-освітні та громадські заходи під назвою Собор болгар України. Вони відкрити для спілкуються не тільки представників болгарських товариств та культурно-національних товариств інших етносів, але й титульної нації, органів місцевого самоврядування, болгарської державної Агенції по зв’язках з болгарами за кордоном. Щорічно провадяться конкурс дитячого малюнку, творів серед школярів на тему «Я болгарин. Це значить…», а також чисельні культурно-просвітницьки конкурси та акції. На шпальтах газети висвітлюється культурне життя болгарської глибинки не тільки Одеської області, але й інших регіонів.
З іншого боку, «Роден край» висвітлює деякі актуальні події політичного характеру як в Україні, так й у Болгарії. Цей вектор діяльності, спрямований у теперішнє, виступає умовою формування національної ідентичності, яка у процесі змін та адаптацій передбачає свідомий вибір політичних та громадянських цінностей.
Таким чином, вісник віддзеркалює етнокультурні потребі болгарської діаспори та сприяє їх задоволенню, а також й виступає умовою збереження її етнічної ідентичності як громадян України. Численні нагороди та відзнаки різноманітних інституцій України та Болгарії підтверджують історичну місію газети, її повсякденну актуальність.