УКРАЇНСЬКА СКЛАДОВА В БАЗІ СВІТОВОГО СЛАВІСТИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА iSybislaw

ЗаявникКарпіловська Євгенія Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку" (до Дня слов'янської писемності і культури)
Західне вказано
Назва доповідіУКРАЇНСЬКА СКЛАДОВА В БАЗІ СВІТОВОГО СЛАВІСТИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА iSybislaw
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Доповідь присвячено проблемам розбудови української компоненти в бібліографічній базі світового славістичного мовознавства iSybislaw, над якою працює колектив співробітників відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України разом з колегами в Інституті славістики Польської Академії наук. Координатором цього міжнародного наукового проекту є д-р З.Е.Рудник-Карватова, голова Комісії з лінгвістичної бібліографії при Міжнародному комітеті славістів.
Базу iSybislaw безкоштовно удоступнено в Інтернеті для широкого загалу користувачів. На сьогодні вона містить близько 20 тис. джерел всіма слов’янськими мовами.
Одним з провідних завдань розробників українського модуля бази є створення списку ключових слів для здійснення пошуку інформації в українськомовних джерелах, а також встановлення відповідників таких слів (передусім мовознавчих термінів) в інших слов'янських мовах.