Публікаційна активність з напрямку «Економічні науки» за реферативною базою даних “Україніка наукова”

ЗаявникДобровська Світлана Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору» (2014)
ЗахідСемінар "Формування електронних інформаційних ресурсів наукових бібліотек: прикладний аспект"
Назва доповідіПублікаційна активність з напрямку «Економічні науки» за реферативною базою даних “Україніка наукова”
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Добровська С. В.
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
djereloipri@ukr.net

Публікаційна активність з напрямку «Економічні науки» за реферативною базою даних “Україніка наукова”

Реферативна база даних "Україніка наукова", формування якої здійснюється протягом 16 років Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ) та Національною бібліотекою України імені В. І. Вер-надського (НБУВ), стала невід’ємною складовою національного інформа-ційного ресурсу. Вона дозволяє покращати якість інформаційного сервісу науковців, поглибити взаємодію наукових і науково-освітніх установ з суспільством та створює інформаційну основу наукометричних досліджень.
Досліджено потік наукових публікацій у реферативній БД “Україніка наукова” з економічних наук. Вивчення тенденцій розвитку науки, зокрема з цього напряму, має важливе значення для науково-технічної інформації.
Економічні науки – це комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме — про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг. Економіка, як комплекс економічних дисциплін має складну структуру. Її поділяють на національну економіку та економіку управління (економіка і організація управління), і кожна з цих дисциплін одночасно на мікроекономіку (мала економіка) яка ставить за мету дослідити поведінку фірм, окремих людей, сім'ї та макроекономіку (велика економіка), яка вивчає країни, великі інтернаціональні об'єднання та світ в цілому.
Під час створення реферативної БД “Україніка наукова” та українського реферативного журналу УРЖ "Джерело" відбувається формування фонду первинної інформації та розподілене аналітико-синтетичне опрацювання потоку наукових видань, зокрема, з напрямку «Економічні науки».
Науковий напрямок «Економічні науки» входить до серії 3 «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» українського реферативного журналу «Джерело» та реферативної бази даних «Україніка наукова».
На початку дослідження за напрямом «Економічні науки» проведено розширенний пошук у реферативній БД «Україніка наукова» за кількістю прореферованих записів, зокрема, статей в періодичних виданнях у 2003 — 2013 рр. та за певним індексом рубрикатора, тобто було обрано три пошукових елемента: вид документа, рік, індекс рубрикатора.
За рубрикатором НБУВ в БД “Україніка наукова” напрям «Економічні науки» має індекс У.
Загальна кількість записів в базі даних «Україніка наукова» з тематики «Економічні науки» складає 65 285 документів. Це високий показник наповнення бази даних з вузької тематики.
Побудовано діаграму динаміки публікаційної активності з напрямку «Економічні науки».
Досліджено зростання кількості статей у базі даних упродовж 10 років. Це свідчить про розвиток науки в цій сфері, зацікавленість науковців у цій тематиці.
Зроблено аналіз журналів, в яких найбільше публікується статей за напрямом «Економічні науки». Найбільша кількість записів за 2003 – 2013 рр. опубліковано в 25 провідних фахових журналах. Серед них «Вісник інституту економіки і прогнозування», «Економічна теорія», «Економіка промисловості», «Економіка України», «Економіка і прогнозування», «Економіка. Менеджмент. Підприємництво», «Економіка і регіон».