Тематичний Інтернет – навігатор для забезпечення інформаційних потреб українсько науки і освіти

ЗаявникДобра Надія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів» (2013)
ЗахідКруглий стіл "Бібліографія в електронному середовищі"
Назва доповідіТематичний Інтернет – навігатор для забезпечення інформаційних потреб українсько науки і освіти
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Тематичний Інтернет – навігатор для забезпечення інформаційних потреб українсько науки і освіти
Враховуючи сучасні світові тенденції у розвитку провідних бібліотечних установ, зосередження уваги бібліотечної спільноти на питаннях активного впровадження інформаційних технологій у всі сфери професійної діяльності, одним із пріоритетних та актуальних завдань на сьогодні є формування онлайнової ресурсної бази довідково-бібліографічного обслуговування, зорієнтованої на оперативне задоволення інформаційних запитів як локальних так і віддалених користувачів.
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) з 2011 року Відділом технологій дистантного обслуговування розпочато роботу з формування анотованого тематичного інтернет-навігатору, інтегрованого в комплексні електронні інформаційно-бібліографічні ресурси НБУВ на базі програмного забезпечення ІРБІС 64 (програмно-технологічна підтримка Відділу програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж). Основним завданням та метою створення анотованого тематичного інтернет-навігатора є оперативна веб-навігація віддалених та локальних користувачів НБУВ у масиві електронних зовнішніх мережевих ресурсах шляхом представлення на сайті Бібліотеки тематично згрупованої інформації у вигляді анотацій та гіперпосилань на найбільш актуальні та інформативні ресурси мережі Інтернет.
Формування даного ресурсу здійснюється шляхом представлення у відповідних тематичних рубриках найбільш актуальних та інформативно значущих веб-сайтів офіційного, галузевого та універсального характеру, які створені установами, організаціями та фірмами, інформаційна діяльність яких (створення інформаційних ресурсів) є вторинною по відношенню до основних напрямів роботи: сайти державних установ, наукових та бібліотечно-інформаційних центрів, великих книжкових видавництв, журналів, газет, новинних агенцій, музеїв, туристичних фірм, промислових корпорацій, а також веб-сайти, які змістовно наповнені великими обсягами довідкової інформації, оснащені системою посилань на довідкові джерела (енциклопедії, словники, довідники, адресно-довідкові матеріали тощо).
Створення інтернет-навігатору здійснюється відповідно до інформаційних запитів віддалених користувачів, напрямів інноваційного розвитку держави, які визначені в офіційних документах та пріоритетних напрямах розвитку науки, культури, освіти та згідно алгоритму, який обумовлений методикою пошуку електронних ресурсів у мережі Інтернет та створення бібліографічних записів у БД АРМ “Каталогізатор” (програмне забезпечення ІРБІС 64).
Головними критеріями оцінки та відбору ресурсів є: критерії якості ресурсів (змістовне наповнення, точність, якість інформації, мовна приналежність, держава-виробник), доступний інтерфейс, ступень оновленості інформації (особливо для сайтів державних установ), наявність повнотекстової інформації та ефективної системи посилань, рейтингованість ресурсу (рейтинг звернень до ресурсу).
Систематизація електронних ресурсів здійснюється у відповідності до визначених рубрик анотованого тематичного інтернет-навігатора, які створені на основі рубрикатора НБУВ за розділами знань. Інформація, представлена на сайті Бібліотеки дає можливість користувачам здійснювати пошук як за окремими розділами знань так і застосовувати більш поглиблений пошук з використанням тематичних рубрик, які детально розкривають наповнення кожного розділу.
На сучасному етапі, для забезпечення оперативного доступу до інформації, на сайті Бібліотеки у розділі «Інтернет ресурси» представлені окремі тематичні добірки вибраних Інтернет-ресурсів, серед яких окремі розділи: «Національні бібліотеки країн світу», «Бібліотеки України», «Національні університети України», «Органи державної влади України», «Органи виконавчої влади України», «Електронні бібліотеки», «Довідкові видання», «Періодичні видання» , та ін..
На даному етапі даний ресурс складається із 2254 сайтів, які представлені у 170 рубриках (наповнення розділу Держава і право здійснюється Національною юридичною бібліотекою).
Як показує практика провідних бібліотек світу, путівники по ресурсам Інтернету активно використовуються користувачами завдяки оперативності доступу до них, високого ступеню інформаційної оновленості, професійно згрупованої інформації та представленими в добірках інформативноємких ресурсів, які зорієнтовані на задоволення широкого спектру інформаційних запитів, що і підтверджує необхідність та затребуваність такого роду ресурсів.