Осередки поляків в Україні: колективний портрет (за матеріалами газети «Dziennik Kijowski» 2019–2023 рр.)

ЗаявникКотлярова Тетяна Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 7. Українська біографіка в контексті наукових і культурних зв’язків країн і народів Центрально-Східної Європи
Назва доповідіОсередки поляків в Україні: колективний портрет (за матеріалами газети «Dziennik Kijowski» 2019–2023 рр.)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 061.2(=162.1)+050](477)
Котлярова Тетяна Володимирівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6310-8778,
молодша наукова співробітниця,
відділ теорії та методики біобібліографії,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: kotliarova@nbuv.gov.ua

ОСЕРЕДКИ ПОЛЯКІВ В УКРАЇНІ: КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «DZIENNIK KIJOWSKI» 2019–2023 рр.)

Досліджено інформацію про громадські об’єднання українських поляків у газеті «Dziennik Kijowski» останніх п’яти років, з’ясовано вплив соціальних потрясінь на їхню діяльність, складено колективний портрет їх членів.
Ключові слова: поляки в Україні, громадські об’єднання, колективний портрет, газета «Dziennik Kijowski», газетні публікації.

Редакція суспільного, економічного і літературного часопису «Dziennik Kijowski» («Київський щоденник») у березні 2022 року зустріла 30-річчя газети у вимушеній еміграції через повномасштабну збройну агресію РФ проти України. Ювілейні урочистості стали можливими кілька місяців по тому. На них з вітальним словом виступив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, у якому назвав «Dziennik Kijowski» явищем, що виходить далеко за межі журналістики, та підкреслив значимість його головної місії: висвітлювати життя поляків в Україні, акцентуючи на спільності доль народів обох країн (Dziennik Kijowski. 2022. № 14. С. 1).
Польська діаспора в Україні, за офіційними даними 2018 р., налічує близько 150 тисяч осіб (джерело: http://archiwum.polradio.pl/5/38/Artykul/393138). Географічно вона надзвичайно розпорошена, але через комунікабельність, енергійність, відкритість українських поляків складається враження їх виняткової згуртованості. Значна частина польської людності в Україні об’єднана в малі та великі спільноти за місцем проживання. Понад 120 таких громадських організацій (це близько 30 тисяч осіб) входять до складу Спілки поляків України – найбільшого об’єднання, що діє в 20 областях центральної і східної частин країни. За словами голови Спілки, Антонія Стефановича, переважна більшість із них дуже активні. Цілі, на які скерована їхня діяльність: пробудження та плекання національної свідомості громадян України польського походження, їх соціальний та культурний розвиток, популяризація спільної долі польського та українського народів, поглиблення дружби між поляками та українцями та іншими народами України, захист прав польського населення в Україні, піклування про його потреби, сприяння вивченню польської мови, культури та історії Польщі (Dziennik Kijowski. 2019. № 20. С. 2).
Спілка поляків України – співзасновник газети «Dziennik Kijowski», тому цілком природно, що на її шпальтах постійно публікуються матеріали про діяльність польських територіальних осередків. Кількість таких публікацій становить близько чверті від загальної. Як правило, вони присвячені заходам з нагоди визначних історичних, культурних, освітніх, наукових подій, а також поточним справам і урочистостям в осередках. Основні інформаційні приводи: День Незалежності Польщі, День Незалежності України, День Конституції 3-го Травня, День Війська Польського, дні пам’яті полеглих у різні часи поляків, День полонії (полонія – поляки, які постійно проживають за кордоном), Національне читання, День рідної мови, початок навчального року, релігійні свята (Різдво Христове, Великдень, День всіх святих), ювілеї осередків, різноманітні конференції, фестивалі, конкурси, виставки, концерти, спортивні змагання.
Публікації «Dziennika Kijowskiego» про діяльність полонійних спільнот до березня 2020 року складалися у річні цикли – від Різдва до Різдва, із яскравими описами подій і враженнями від почутого й побаченого. Карантинні обмеження, пов’язані з розповсюдженням коронавірусної хвороби, порушили цей ритм: зустрічей наживо стало набагато менше, окремі з них були скасовані, натомість кардинально збільшилося число онлайн-заходів. Це позначилося на контенті статей, проте кількісно не суттєво вплинуло на них: за рік, що передував карантину, у газеті було надруковано 359 публікацій (26 % від загального числа), які в той чи той спосіб інформували про діяльність польських осередків, а в перший карантинний рік – 307 (23 %). Інакше ситуація розгорнулася з початком повномасштабної російсько-української війни: з відновленням виходу газети після 2-місячної затримки про польські спільноти на її сторінках майже нічого не повідомлялося, очевидно – через призупинення їхньої діяльності. Систематичне інформування продовжилося через 3 місяці, але за рік війни в часопису з’явилося всього 20 публікацій про організації українських поляків (8 %).
«Dziennik Kijowski» упродовж останніх 5 років розповідав про діяльність понад 50 польських осередків в Україні. Найчастіше героями публікацій ставали (вважатимемо їх найактивнішими організаціями): Ансамбль пісні і танцю „Polanie znad Dniepru” та Суботня школа при Спілці поляків України, Київське польське культурно-просвітнє товариство ім. Адама Міцкевича, Київське національно-культурне товариство поляків «Zgoda», Київська польська молодіжна асоціація «Młodzi i Kreatywni», Польське культурно-освітнє товариство «Rodzina» в Броварах, Спілка поляків міста Боярки «Bez granic», Спілка поляків у Бородянці, Спілка поляків Запоріжжя «Polonia», Польське культурно-освітнє товариство «Aster» в Ніжині, Центр польської культури «Akerman» в Одеській області, Одеське відділення Спілки поляків України ім. Адама Міцкевича, Житомирська обласна Спілка поляків України, Товариство поляків Білоцерківщини, Товариство польської культури ім. З. Красінського в Білій Церкві, Херсонське обласне польське товариство «Polonia», Товариство польської культури «Pokucie» в Коломиї, Обласний осередок Спілки поляків України в Хмельницькому, Городоцьке відділення Спілки поляків України, Товариство поляків «Polonia» ім. К. Шимановського в Кропивницькому. Крім уже названих людських рис, якими приваблюють до себе українські поляки з цих осередків (комунікабельність, енергійність, відкритість), їм притаманні завзятість, креативність, наполегливість, шанобливість, щирість, почуття спільноти, милосердя, чуйність. Спілчани веселі, дружні, допитливі, талановиті в багатьох царинах – культурі, мистецтві, науці, освіті, спорті та ін. Вони чудові учні, артисти, організатори, а головне – патріоти і Польщі, і України.

UDC 061.2(=162.1)+050](477)
Tetiana Kotliarova,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6310-8778,
Junior Research Associate,
Department of Theory and Methods of Biobibliography,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kotliarova@nbuv.gov.ua
ASSOCIATIONS OF THE POLES IN UKRAINE: A COLLECTIVE PORTRAIT
(ACCORDING TO MATERIALS OF THE NEWSPAPER “DZIENNIK KIJOWSKI” 2019–2023)
The information about public associations of Ukrainian Poles in the newspaper “Dziennik Kijowski” of the last five years is studied, the impact of social upheavals on their activities is explored, and a collective portrait of its members is compiled.
Keywords: the Poles in Ukraine, public associations, a collective portrait, newspaper “Dziennik Kijowski”, newspaper publications.