НАПОВНЕННЯ КОНТЕНТУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА ОБМІННОГО ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ВЛАСНИМИ НАУКОВИМИ ВИДАННЯМИ (2020–2022)

ЗаявникПестрецова Лариса Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек» (2023)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіНАПОВНЕННЯ КОНТЕНТУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА ОБМІННОГО ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ВЛАСНИМИ НАУКОВИМИ ВИДАННЯМИ (2020–2022)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.26:027.021(477-25)НБУВ
Лариса Пестрецова,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7970-6652,
завідувачка відділу комплектування бібліотечних фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: pestretsova@nbuv.gov.ua

НАПОВНЕННЯ КОНТЕНТУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА
ОБМІННОГО ФОНДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ВЛАСНИМИ НАУКОВИМИ ВИДАННЯМИ (2020–2022)

Представлено інформацію про наукові видання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як складника обмінного фонду та розглянуто їх місце і роль у формуванні бібліотечних фондів вітчизняних бібліотек у період обумовлений карантинними обмеженнями внаслідок епідемії і воєнним станом у країні, а також значення для забезпечення інформаційних потреб користувачів наукових бібліотек.

Ключові слова: видавнича діяльність Національної академії наук України, наукові видання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, бібліотечно-інформаційна діяльність, документообмін, актуалізація бібліотечних фондів.

UDC 025.26:027.021(477-25)НБУВ
Larysa Pestretsova,
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7970-6652,
Head of Department of formation library collection,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: pestretsova@nbuv.gov.ua

FILLING THE CONTENT OF THE BIBLIOGRAPHIC INDEX OF THE EXCHANGE FUND OF THE V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY
OF UKRAINE WITH OWN SCIENTIFIC PUBLICATIONS (2020–2022)

The information on scientific publications of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine as part of the exchange fund is presented, and their place and role in the formation of library collections in domestic libraries during the period affected by quarantine restrictions due to the epidemic and the state of war in the country are discussed. The significance of these publications in meeting the information needs of users of scientific libraries is also emphasized.

Keywords: publishing activities of the National Academy of Sciences of Ukraine, scientific publications of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, library and information activities, document exchange, updating library collections.