Самопрезентація поляків в Україні (за матеріалами газети «Dziennik Kijowski» 2021–2022 рр.)

ЗаявникКотлярова Тетяна Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповідіСамопрезентація поляків в Україні (за матеріалами газети «Dziennik Kijowski» 2021–2022 рр.)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 929(=162.1)+050](477)
Котлярова Тетяна Володимирівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6310-8778,
молодша наукова співробітниця,
відділ теорії та методики біобібліографії,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: kotliarova@nbuv.gov.ua

САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОЛЯКІВ В УКРАЇНІ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «DZIENNIK KIJOWSKI» 2021–2022 рр.)

Проаналізовано матеріали газети «Dziennik Kijowski» за 2021 рік та перше півріччя 2022-го, з’ясовано вплив російського повномасштабного вторгнення в Україну на його публікації, зокрема, біографічні.
Ключові слова: газета «Dziennik Kijowski», поляки, біографія, газетна публікація, російсько-українська війна.

«Dziennik Kijowski» («Київський щоденник») – часопис суспільно-економічний і літературний (це зазначено в логотипній частині видання), який виходить двічі на місяць польською мовою (окремі матеріали – українською) на 8–12 сторінках. Його засновники – Спілка поляків України та редакція. Газета видається в Києві та розповсюджується по всій Україні, у Польщі й польській діаспорі багатьох країн світу.
У підзаголовкових даних газети «Dziennik Kijowski» повідомляється, що ця назва існує з 1906 року. Саме відтоді веде свою історію друкований орган поляків України. Революційні катаклізми 1917 року загальмували його діяльність, а в 1920 році – припинили. Друге життя газети розпочалося після здобуття Україною незалежності: у 1992 році зусиллями Спілки поляків України видання було відроджене. Отже, нинішній, 2022-й, рік для газети – ювілейний. За тридцять років у медіапросторі України редакцією, очолюваною майже весь цей час (від 1993 року) Станіславом Пантелюком, зроблено значний внесок у культурну спадщину Польщі й України. Часопис висвітлює життя та діяльність польських осередків в Україні та світі, окремих постатей польського походження минулого й сучасності; політичні, економічні, соціальні, наукові, культурні українсько-польські відносини як на міждержавному, так і на міжособистісному рівнях; питання спільної, надто непростої, багатовікової історії наших країн та чимало інших актуальних проблем.
Вивчення матеріалів «Dziennika Kijowskiego» за останніх півтора року дало цілком очікувані результати: після лютого 2022 року контент часопису зазнав певних змін. У довоєнний період на його шпальтах систематично з’являлися публікації, присвячені полякам з різних країн світу – нашим сучасникам і представникам минулого. У рубриках «Osobistości» («Особистості»), «Społeczeństwo» («Суспільство»), «Losy i drogi» («Долі і дороги»), «Rodacy» («Земляки»), «Postacie z historii» («Постаті з історії») читач познайомився з інженером-винахідником Стефаном Джевецьким (1844–1938), прозаїком, поетом, фейлетоністом, театральним критиком Корнелєм Макушинським (1884–1953), поеткою і драматургинею Марією Павліковською-Ясножевською (1891–1945), ученим-хіміком Лєхом-Войцехом Шайдаком, професійним футболістом Робертом Левандовським (нар. 1988) та багатьма іншими видатними, малознаними і зовсім нам невідомими особистостями.
Суто біографічних публікацій у часопису не багато – 10–20 % від загальної кількості в кожному з номерів. За жанрами це статті, зокрема ювілейні, некрологи, інтерв’ю, замітки, спогади, біографічні довідки тощо. При цьому майже всі матеріали газети мають «людське обличчя» – вони обов’язково супроводжуються фотографіями героїв публікацій. Цю важливу виражальну особливість можна віднести до концептуальних принципів подання інформації у виданні, якого не порушила навіть війна.
У 2022 році до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вийшло три номери «Dziennika Kijowskiego». Потім випуск газети призупинився – редакція виїхала до Польщі, але вже через 2,5 місяця, з травня, друк було відновлено в Ланцуті (Польща) завдяки благодійній підтримці Яна Сольдатого. Від 4-го номера події війни та все, що їх стосується, охопили значний обсяг часопису, проте людина, її життя і справи залишилися пріоритетом редакції – особливо людина, причетна до протистояння збройній агресії. Наочними й промовистими заголовками вирізняються останні номери газети: поряд зі звичними «Biografie wybitnych» («Біографії видатних») чи «Polacy w Jamestown» («Поляки в Джеймстауні») привертають увагу «W Borodziance jak w Buczy albo Irpieniu…» («У Бородянці, як в Бучі або Ірпені») чи «Kolonie dla dzieci z Ukrainy» («Табори для дітей з України»). Якщо ж розглядати головні мотиви публікацій (вони є і головними меседжами для читачів), то акценти суттєво змінилися: у довоєнних матеріалах домінували успішність, професійність, творчість поляків, а нині переважають звитяжність і мужність, з одного боку, та милосердя й емпатія – з іншого.
Отже, аналіз контенту газети «Dziennik Kijowski» за 2021 рік – першу половину 2022 року виявив непохитність засадничих принципів редакційної політики видання щодо представлення поляків в українському медіапросторі та водночас засвідчив його здатність швидко відгукуватися на гострі процеси в Україні, Польщі та світі.

UDC 929(=162.1)+050](477)
Tetiana Kotliarova,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6310-8778,
Junior Research Associate,
Department of Theory and Methods of Biobibliography,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kotliarova@nbuv.gov.ua
SELF-PRESENTATION OF THE POLES IN UKRAINE
(ACCORDING TO MATERIALS OF THE NEWSPAPER "DZIENNIK KIJOWSKI" 2021–2022)
The material of the newspaper "Dziennik Kijowski" for 2021 and first half of 2022 is analyzed. The impact of Russian full scale invasion of Ukraine on newspaper publications, in particular biographical, is explored.
Keywords: newspaper "Dziennik Kijowski", biography, the Poles, newspaper publication, the Russian-Ukrainian War.