Контент як ресурс інформації: колективна біографія періоду російсько-української війни (2014–2022 рр.)

ЗаявникПлющик Оксана Валентинівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповідіКонтент як ресурс інформації: колективна біографія періоду російсько-української війни (2014–2022 рр.)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 929:004.77:″2014–2022″
Плющик Оксана Валентинівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3725-0869,
кандидатка філологічних наук, доцентка,
старша наукова співробітниця,
відділ теорії та методики біобібліографії,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: pliushchyk@nbuv.gov.ua

КОНТЕНТ ЯК РЕСУРС ІНФОРМАЦІЇ: КОЛЕКТИВНА БІОГРАФІЯ ПЕРІОДУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (2014–2022 РР.)

Наголошено на необхідності створення колективної біографії українців періоду російсько-української війни 2014–2022 рр. З цією метою здійснено огляд сайтів військових ЗМІ в якості ресурсу матеріалів, зокрема, проаналізовано контент сайту Міністерства оборони України.
Ключові слова: колективна біографія, сайт, контент, ресурс, російсько-українська війна 2014–2022 рр., військові ЗМІ.

Активна фаза війни, розпочата країною-агресором 24 лютого 2022 року, згуртувала насамперед українців у протистоянні загарбникові. Несподівано для Росії, яка планувала за три дні захопити столицю, а 9 травня – провести парад на Хрещатику, і європейських країн, що не сподівалися на рішучий спротив як військового, так і цивільного населення проти загарбницького нашестя, Україна витримала перші атаки, відкинула ворога до певних позицій і надалі успішно тримає оборону, готуючись до наступу. Триває п’ятий місяць активних боїв. З екрана телебачення не сходять картини жахливих руйнувань, не проходить шок після побачених звірств російського війська та розповідей очевидців, насторожують ранкові новини, а повітряна тривога повсякчас нагадує про небезпеку. Часткова відбудова й відновлення роботи постраждалих міст і сіл триває, але вже після перемоги відбуватимуться кардинальні зміни. Вони продовжуватимуться й на інших рівнях – у світогляді, уподобаннях, стосунках тощо. Зокрема, розгортання війни, певних ситуацій і подій, з нею пов’язаних, уже дало поштовх до змін у структурі й змісті гуманітаристики з 2014 року, і які активізувалися з лютого 2022 року. Наше життя в такий переломно-кризовий момент робить виклик актуальним дослідженням у різних галузях гуманітарних наук, оскільки важливо саме зараз зафіксувати, опрацювати, зберегти й передати інформацію, а об’єднáння українців в обороні рідної землі дає підставу говорити про формування спільної долі, колективної біографії нашого народу періоду російсько-української війни 2014–2022 рр.
Сьогодні одним із найбільш дієвих способів отримати інформацію є звернення до інтернет-джерел, а отже, наше завдання – опрацювати контенти сайтів, проаналізувати їх структуру та наповнення на наявність біографічної інформації.
Філософ Сергій Дацюк у своєму блозі на сторінках «Української правди» (https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/624a8589d2a20/) у спробі «…помислити війну як певні напрямки завзятої активності, гідної наполегливості та роботи задля перемоги» запропонував визначити 11 фронтів, які йому «бачаться найперше». І попри важливість кожної ділянки задля здобуття перемоги, яка «…можлива, лише коли всі фронти працюють на перемогу», перший – «фронт комбатантів», на якому відбувається пряме зіткнення з ворогом, – вирішальний. Отже, увагу нашу насамперед привернули сайти військових ЗМІ.
Проаналізувавши офіційний сайт Міністерства оборони України і сайти військових ЗМІ, зазначених на його сторінці – Інформаційного агентства Міністерства оборони України «АрміяINFORM», Військового телебачення України, Військового радіо «Армія FM», Телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз», щоквартального науково-теоретичного та науково-практичного журналу МО України «Наука і оборона» (архів доступний від № 4 2016 р. до № 4 2021 р.: http://nio.nuou.org.ua/issue/archive) – щодо біографічних даних, зазначимо, що ці контенти, зрозуміло, різного формату й наповнені різноманітною інформацію.
Контент «Армії FM» містить проєкти, які, судячи з назви, мали б надавати біографічну інформацію, але її небагато, і подана вона не тільки в аудіоформаті (зазначено день тижня й час виходу в ефір програм), а й у текстових записах: «Народні герої» (короткі відомості про Народних Героїв, які отримали недержавний срібний орден «Народний герой України», та історії їхніх подвигів), «Незламні 30» (календар подій життя України з часу відновлення Незалежності, її найбільші перемоги й здобутки та еволюція нашого війська), «Мілітарна історія» (про важливі військові сторінки історії), «Українські валькірії» (історії жінок, які вразили світ своїми вчинками й долями, проте будь-які записи, на жаль, тут відсутні) – інформація за цими проєктами датована 2020 роком включно.
Знайомство з військовослужбовцями Збройних Сил України, які творять сучасну історію, здійснюється за допомогою журналістів і Військового телебачення України, зокрема, через соціальний проєкт «Voїн – це я», що започаткований 2020 року, і містить історії героїв у 96-ти 1–20-хвилинних відео.
Спецпроєкт «Історії українських воїнів» (https://www.mil.gov.ua/multimedia/biblioteka/istorii-ukrainskih-voiniv.html), який за ініціативою колективу журналу «Військо України» Міністерства оборони України, що має гасло «Читати – щоб знати, знати – щоб перемагати», реалізував п’ять друкованих книг протягом трьох років (2016–2018). Контент наповнений їх електронними версіями: «Побратими», «Відчайдухи», «Наші», «Пророцтво Жанни», «Бойправи» – з історіями людей (а за фахом вони не всі були військовими), які боронили Батьківщину в 2014–2017 роках. Тексти з ґрунтовними історіями героїв насичені великою кількістю якісних чорно-білих світлин. І хоча в передмові до п’ятої книги головного редактора журналу йдеться про завершення цього проєкту, маємо надію на його продовження, адже матеріалу наразі багато.
У рубриці #Герої нескореної України (https://armyinform.com.ua/tag/geroyi-neskorenoyi-ukrayiny/) контенту «АрміїINFORM», – найбільш інформативній щодо біографій військових (бійців і медиків), – розміщено світлини та публікації різного обсягу про 87 осіб. За період від 28 лютого до 20 травня цього року їм було присвоєно (за життя або посмертно) звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».
Портал MIL.IN.UA (https://mil.in.ua/uk/), що об’єднав однодумців із неурядової організації «Український мілітарний центр», за тегом #Герой України також публікує світлини й коротку інформацію про нагородження військових з 2015 року, зокрема, тут представлено 29 осіб, відзначених за період активної фази війни. Цей контент містить світлини героїв із врученням почесного звання Президентом України їм особисто або рідним загиблих, інколи – відповідне відео про цю подію.
Отже, інформація сайтів військових ЗМІ насамперед залежить від компетентності кореспондентів, їхньої зацікавленості матеріалом, доступності до інформації щодо військових, комунікації з родинами й близьким оточенням військових. Дані, які почерпаємо з Інтернету, потрібні в застосуванні методу просопографії для формування колективної біографії, але варто розширювати простір пошуку інформації, залучаючи публікації не тільки сайтів різних направлень, а й соціальних мереж тощо.

UDC 929:004.77:″2014–2022″
Oksana Pliushchyk,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3725-0869,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Senior Researcher,
Department of Theory and Methodology of Biobibliography,
Institute of Biographical Research,
V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: pliushchyk@nbuv.gov.ua
CONTENT AS AN INFORMATION RESOURCE:
A COLLECTIVE BIOGRAPHY OF THE TIMES OF THE
RUSSIAN-UKRAINIAN WAR 2014–2022
It is marked the necessity of creation of collective biography of Ukrainians of times of Russian-Ukrainian war 2014–2022. To that end carried out the review of web sites of soldiery media as a resource of materials, in particular, is analysed content of Ministry of Defense of Ukraine.
Keywords: collective biography, site, content, resource, Russian-Ukrainian war 2014–2022, military mass media.