Авторитетні файли як пошукові інтелектуальні сервіси бібліотечних порталів знань

ЗаявникІсаєва Ольга Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіАвторитетні файли як пошукові інтелектуальні сервіси бібліотечних порталів знань
Інформація про співдоповідачівДорош М. В., Власова Т. Ю.
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 021:025.3:004.63
Ісаєва Ольга Володимирівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8936-6361,
науковий співробітник,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: isaeva@nbuv.gov.ua

Дорош Марина Вікторівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1093-3926,
молодший науковий співробітник,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: dorosh@nbuv.gov.ua

Власова Тетяна Юріївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3237-8019,
молодший науковий співробітник,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: vlasova@nbuv.gov.ua

АВТОРИТЕТНІ ФАЙЛИ ЯК ПОШУКОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СЕРВІСИ БІБЛІОТЕЧНИХ ПОРТАЛІВ ЗНАНЬ

Розглянуто питання функціонування бібліотечних порталів знань в НБУВ та розширення пошукових інтелектуальних сервісів з використанням моделі взаємопов’язаних даних авторитетних файлів.
Ключові слова: бібліотечні портали, авторитетна робота, авторитетні файли, авторитетні дані, наукові ресурси

Функціональність і якість надання послуг сучасної бібліотеки потрібно розглядати не тільки в традиційному реальному аспекті, але й у віртуальному. Віртуальний інформаційний простір бібліотеки став звичним для користувача, де крім традиційного ресурсу каталога бібліотеки та паперових носіїв інформації сучасна бібліотека формує повнотекстові електронні ресурси, кожен з яких має свої специфічні особливості. В якості створення, зберігання, формування пошукового сервісу інформаційних ресурсів у вебсередовищі використовується модель інтелектуальних сайтів та бібліотечних порталів знань.
З точки зору інформаційних технологій, бібліотечний портал – це не тільки вхід до будь-якого бібліотечного інформаційного сховища, але й зручний інтерфейс між користувачем та інформацією, що знаходиться у цьому сховищі. Портали в НБУВ, враховуючи необхідність надання взаємопов’язаних даних, мають конкретну науково-тематичну направленість. Специфіка бібліотечних порталів НБУВ визначається наданням користувачеві зручного доступу до достовірної інформації та сприянню реалізації його наукових проблемно-орієнтованих потреб.
НБУВ реалізовує декілька проєктів, що впроваджують портальні рішення в середовищі пов’язаних даних: інформаційний портал «Наука України: доступ до знань» та електронна бібліотека «Україніка», що надають користувачам порталів НБУВ доступ до наукових публікацій, історичних документів, літератури та довідкової інформації через реалізовану онтологію пов’язаних даних. Сучасною моделлю інформаційного наукового порталу є новий проєкт НБУВ Бібліотечний портал Національної академії наук України «LibNAS UA».
Авторитетні файли бібліотек в інтернет-середовищі становляться ще більш значущими. В міжнародних каталогізаційних правилах RDA (Resourse Description and Access) вони займають центральне місце. Питання встановлення зв’язку бібліографічного та авторитетного файлів стає все більш актуальним завдяки наявності варіантних пошукових форм. Якщо бібліографічний запис має конкретні точки доступу, відповідні документу, що каталогізується, то авторитетний запис надає можливість ширшого пошуку, а саме: за різними формами графічного написання (для прізвищ осіб авторів та персоналій), актуальних на часі найменувань організацій тощо. Прикладом результативного використання цього зв’язку слугує практика Національної бібліотеки Франції, де подібний підхід дозволяє поєднувати різноманітні форми знань.
В НБУВ реалізується авторитетна робота у вигляді створення та підтримки авторитетних файлів: індивідуальний автор ATHRA та найменування організацій/установ ATHRC, які є невід’ємною частиною пошукового механізму порталу «Наука України: доступ до знань».
Пошукові інструментарії авторитетної роботи призначені, у першу чергу, для ідентифікації авторів наукових публікацій (індивідуальних і колективних). Вони включають такі традиційні елементи авторитетних файлів (АФ) як взаємопов’язана система різночитань імен осіб і назв установ, котрі слугують для взаємозв’язку авторитетного і бібліографічного файлів, електронного каталогу (ЕК) НБУВ і ЕК бібліотек, які зареєструвалися на порталі і які акумулюють наукові інформаційні ресурси своїх установ. Окрім традиційних «авторитетних полів» на імена/назви осіб/організацій, в структурі авторитетних записів наявні міжнародні ідентифікатори пошукових систем ISNI, VIAF, WorldCat, Wikidata, які прив’язують АФ до міжнародного вебсередовища.
Методика авторитетного пошуку використовується також в інтегрованому ресурсі електронної бібліотеки «Україніка», яка дозволяє реалізувати у цифровому форматі пошук творів усіма мовами, незалежно від місця видання, про український народ, територію України та про всі народи, які жили або живуть на цій території.
Стосовно авторства та персоналій пошуковий запис в електронній бібліотеці «Україніка» супроводжується оригінальним цифровим кодом особи, який заноситься також в авторитетний запис на ту саму особу. Таким чином утворюється зв’язок між інформаційним наповненням авторитетного запису і пошуковим записом на особу в порталі. Це реалізує доповнення даних про наявність в фондах бібліотеки не тільки паперових видань, але й електронних.
Довідково-авторитетні записи використовуються в пошуковій системі Бібліотечного порталу НАН України «LibNAS UA». Зв’язки між іменами науковців і назвами установ з усіма можливими формами в різні періоди часу (відповідно до методики FRAD), в яких працюють вчені, надають унікальну можливість:
• реалізації авторитетної роботи в різних проєктах, крім традиційного пошукового сервісу для електронного каталогу;
• оптимізаціії пошукових зусиль з виявлення необхідної наукової інформації;
• встановлення наукових контактів і здійснення нових сумісних наукових проєктів;
• збільшення затребуваності наукових видань і публікацій, забезпечивши їх популяризацію в Семантичному Вебi;
• створення корпоративної бібліотечної наукової мережі НАНУ у вебсередовищі.

UDC 021:025.3:004.63
Olha Isaieva,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8936-6361,
Research Fellow,
Department of Scientific Organization of Electronic Information Resources,
Institute of Information Technologies,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: isaeva@nbuv.gov.ua

Maryna Dorosh,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1093-3926,
Junior Research Fellow,
Department of Scientific Organization of Electronic Information Resources,
Institute of Information Technologies,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: dorosh@nbuv.gov.ua

Tetiana Vlasova,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3237-8019
Junior Research Fellow,
Department of Scientific Organization of Electronic Information Resources,
Institute of Information Technologies,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: vlasova@nbuv.gov.ua
AUTHORITATIVE FILES AS INTELLIGENT SEARCH SERVICES OF LIBRARY KNOWLEDGE PORTALS
The issue of the functioning of library knowledge portals in the VNLU and the expansion of intelligent search services using the model of interconnected data of authoritative files is considered.
Keywords: library portals, authority work, authority file, authoritative data, science resources.