Контрафактне видання Луцької домініканської друкарні «Mysli polityczne dla Polski» (1790): історико-книгознавчий та друкарський аналіз

ЗаявникЦіборовська-Римарович Ірина Олегівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України: здобутки і перспективи
Назва доповідіКонтрафактне видання Луцької домініканської друкарні «Mysli polityczne dla Polski» (1790): історико-книгознавчий та друкарський аналіз
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК
Ірина Олегівна Ціборовська-Римарович,
Iryna Tsiborovska-Rymarovych
к. і. н.,
PhD (in History)
с. н. с.
Senior Research Fellow
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
Vernadsky National Library of Ukraine

Контрафактне видання Луцької домініканської друкарні
«Mysli polityczne dla Polski» (1790):
історико-книгознавчий та друкарський аналіз

Piracy edition «Mysli polityczne dla Polski» (1790)
from the Luck Dominikan’s printing-house: book-science and typographical analysis.
У публікації подано історико-книгознавчий та друкарський аналіз примірника контрафактного видання Луцької домініканської друкарні публіцистичного твору Ю. Павліковського «Mysli polityczne dla Polski».
The book-science and typographical analysis of the copy of work «Mysli polityczne dla Polski» by writer-publicist J. Pawlikowski from the Luck Dominikan’s printing-house is observed.
Ключові слова: друкарня Луцького домініканського монастиря, контрафактні видання, «Mysli polityczne dla Polski» (1790), Юзеф Павліковський
Keywords: Luck Dominikan’s printing-house, piracy editions, «Mysli polityczne dla Polski», Józef Pawlikowski

Друкарня Луцького домініканського монастиря функціонувала у 1787–1831 рр. і відносилася до рангу провінційних друкарень, але вона робила свій внесок у релігійне, культурне і політичне життя волинського регіону. Існуючий стан досліджень на тему історичної долі та видавничої діяльності луцької офіцини дуже скромний, бракує солідних історико-книгознавчих досліджень, присвячених її діяльності, її друкарська спадщина досліджена ще недостатньо через низку об’єктивних і суб’єктивних причин. Книгознавчі дослідження продукції луцької монастирської друкарні засвідчили, що ченці-домініканці видавали у своїй друкарні контрафактні видання. До таких належить видання публіцистичної праці «Mysli polityczne dla Polski» яскравого письменника-публіциста часів Чотирилітнього сейму (1788–92) Юзефа Павліковського. Перше видання названого твору побачило світ у Варшаві 1789 р. у Друкарні Вільній. У фондах НБУВ виявлено два видання «Mysli polityczne dla Polski»: варшавське і луцьке. Для порівняння їх детальний попримірниковий опис ми подаємо нижче.
«Bibliografia polska» К. Естрайхера нотує два видання названого твору з однаковими вихідними даними, але різного обсягу, відмінного друку і без опису художнього оформлення. Детальний бібліографічний опис луцького видання твору подає польський дослідник Є. Щепанець у своїй публікації «Reedycję tytułowe druków w Polsce w XVIII w.» (кількісна характеристика, положення сигнатур, набір титульного аркуша), але він не обґрунтовує, що саме у виданні вказує на його луцьке походження. Друкарський аналіз бібліотечного примірника дав змогу виявити особливості, які вказуються на його друкування у луцькій домініканській офіцині, а саме: використані тут виливні прикраси у якості заставки та кінцівки, декоративні смужки з виливних прикрас характерні для продукції монастирської друкарні; філігрань «NOWOSTAW» на більшості сторінках видання засвідчує, що для друку було використано папір з монастирської папірні у с. Новостав Дубнівського повіту Волинської губернії; шрифт видання трапляється в інших луцьких друках. Причиною контрафактного перевидання твору Ю. Павліковського була його популярність і попит у суспільно-політичному житті Речі Посполитої часу Чотирилітнього сейму, що давало прибуток монастирській друкарні. Його вихід у світ у Луцьку сприяв поширенню у провінції реформаторських ідей, дотичних політичної реорганізації держави.

[Pawlikowski Józef ].
MYSLI / POLITYCZNE / DLA POLSKI. – w Warszawie: w Drukarni Wolney, 1789 [i.e. W Łucku: u XX. Dominikanów, 1790, przed 31.III]. – 8º. – [2]A6B-Q8=[2] k., [1], 2-18, [19],20-31, [1 czysta], [33], 34-42, 23 [i.e. 23], 44, 46, 47-50, [51 czysta], [52], 53-54, 56-80, [81], 82-99, [100 czysta], [101], 102-115, [1 czysta], [116], 117-134, [135 czysta], [136], 137-164, [1 czysta], [1], 165-181, [182], 183-220, [1 czysta], [221], 222, 123 [i.e. 223], 224-231, [1 czysta], [234], 235-245, [246], 247-148 [i. e. 248], 259 [i.e. 249], [1], [1 czysta] s.
Дзеркало набору: 109 х 66 мм
Шрифт: рядків – 25; 10 рядків – 42 мм;
Fingerprint: a.e- ą-a- ć.o- Byde 3 1789A
Філігрань: по верхньому берегу сторінок чітко прочитується філігрань «NOWOSTAW» – с. 2, 7; с. 18, 23; с. 34, 39; основна кількість сторінок має цю філігрань.
Художнє оформлення характерне для видань Луцької домініканської друкарні: заставка з виливних прикрас – арк. [2]; кінцівка з виливних прикрас – с. 18, 31, 99, 134, 181, 220, такі самі прикраси на тит.; декоративна смужка з виливних прикрас – арк. з сигнатурою А, с. [19], [33], [52], [101], [116], [136], [1], [182], [221], [234], [246]; кінцівка у вигляді декоративної смужки з виливних прикрас – с. 245, [249]. Колонлінії, кустоди, посторінкові примітки.
Бібліграфія: Estr. 22, 664; Szczepaniec, Reedycje, s. 86, № 48.
Примірники:
НБУВ, ВІК, Бібліотека Бердичівського монастиря босих кармелітів: Берд. кол. 1685.
Зелена паперова обкладинка. 10x17,3 см.
Провенієнції:
1) «C[onve]ntus / Berdycz: / Carmel. Discall». [Рукоп., тит.]; 2) на корінці біла паперова наліпка з давнім шифром монастирської б-ки, проставлений нумератором «М/105». [Корінець]; 3) «Берд. 1685». [Рукоп., тит.].
Інші примірники цього видання нині зберігаються у: Бібліотеці Національного закладу ім. Оссолінських (Вроцлав), шифр ХМІІІ-6989; Ягеллонській бібліотеці (Краків), шифр 75397-І; Бібліотеці Чарторийських (Краків), шифр 12839-І.
[Pawlikowski Józef ].
MYSLI / POLITYCZNE / DLA POLSKI. – w Warszawie: w Drukarni Wolney, 1789. – 8º. – [2]A6B-Q8=[2] k., [1], 2-18, [19], 20-31, [32 czysta], [33], 34-43, 45-50, [51 czysta], [52], 53-54, 56-80, [81], 82-99, [100 czysta], [101], 102-115, [1 czysta], [116], 117-134, [135 czysta], [136], 137-164, [1 czysta], [1], 165-181, [182] , 183-213, 114 [i.e. 214], 215-220, [1 czysta], [221], 222-231, [1 czysta], [234], 235-246, [247 czysta], [2248], 249-251, [1], [1 czysta] s.
Дзеркало набору: 112 х 62 мм;
Шрифт: рядків – 25; 10 рядків – 43 мм;
Fingerprint: a.e- w.y- ć.o- Byde 3 1789A
Художнє оформлення: виливні прикраси, смужка – тит., с. 246; декоративна смужка з виливних прикрас як заставка – арк. 2; декоративна смужка з виливних прикрас – арк. із сигнатурою А, с. [33], [52], [81], [116], [182], [221], [234], [248]; кінцівка з виливних прикрас – с. 18, 31, 99, 134, 181, 220, 231, 251; декоративна смужка з виливних прикрас – с. [19], [101], [136], [164]. Колонлінії, кустоди, посторінкові примітки.
Бібліографія: Estr. 22, 664.
Примірники:
НБУВ, ВІК, «Regia»: Reg. Х, 1254.
Паперова обкладинка з «мармурового» паперу. 11х17,4 см.
Провенієнції: 1) шифри бібліотеки польського короля Станіслава Августа Понятовського: «ХХХІ.В.44», «Reg.X,1254». [Рукоп., зворот верхної обкладинки]; 2) овальна синя печатка «Библиотека Университета Св. Владимира». [Тит., остання чиста сторінка].
Викладений матеріал розширює дані про видавничу діяльність Луцької домініканської друкарні та її друкарську продукцію, і відтак чіткіше окреслює її роль у книгодрукуванні на етнічних українських землях.