АУДІОВІЗУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ПРИСВЯЧЕНІ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТ., У ЗІБРАННІ ЦДКФФА УКРАЇНИ ІМ. Г. С. ПШЕНИЧНОГО: ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЗаявникКасян Людмила Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення.
Назва доповідіАУДІОВІЗУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ПРИСВЯЧЕНІ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТ., У ЗІБРАННІ ЦДКФФА УКРАЇНИ ІМ. Г. С. ПШЕНИЧНОГО: ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.253-028.17:792
Касян Людмила Григорівна,
ORCID.ORG/0000-0003-0400-7245,
завідувачка сектору публікації документів,
сектор публікації документів,
відділ використання інформації документів
Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного
Київ, Україна
e-mail: kasyan.lyudmila@gmail.com

АУДІОВІЗУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ПРИСВЯЧЕНІ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТ., У ЗІБРАННІ ЦДКФФА УКРАЇНИ ІМ. Г. С. ПШЕНИЧНОГО: ЖАНРОВО-ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Окреслено жанрово-типологічні особливості та тематичний спектр аудіовізуальних документів, присвячених музичній культурі ХХ ст., у зібранні ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного.
Ключові слова: аудіовізуальні документи, фонодокумент, фонозапис, кінодокумент, фотодокумент.

Архівне зібрання ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного на сьогодні налічує понад 500 тисяч одиниць обліку, щороку збільшуючись за рахунок нових надходжень. Для аудіовізуальних документів (кіно-, відео-, фото,- фонодокументів) застосовується нефондова організація зберігання. В архівному зібранні вони групуються за видовим принципом у чотири самостійні колекції: кіно-, відео-, фото,- і фонодокументів. У кожній із них, за майже дев’яносторічну діяльність архіву, відклалися документи, присвячені музичній культурі ХХ століття.
Метою нашої розвідки є коротко розглянути жанрово-типологічні особливості аудіовізуальних документів, присвячених музичній культурі ХХ ст.
Архівна фоноколекція є найрепрезентативнішою і найчисельнішою в плані «музичної» інформації. Масив фонодокументів, присвячених власне музичній культурі, становить близько 45 тисяч одиниць обліку.
За змістовим наповненням фонодокументи належать до двох груп: 1) документальні звукозаписи; 2) художні звукозаписи.
Серед документальних звукозаписів можна виділити чотири тематичні підгрупи: а) фонозаписи засідань з’їздів композиторів та творчих нарад; б) фонозаписи урочистих відкриттів та проведення міжнародних та республіканських конкурсів та фестивалів; в) інтерв’ю, спогади, виступи митців на урочистих заходах; г) радіопередачі, присвячені митцям та музичному мистецтву.
Художні звукозаписи представляють виконання музичних творів. За автором музичного твору вони поділяються на дві групи: а) твори українських композиторів; б) твори зарубіжних композиторів. У кожній групі документи групуються за видовим принципом: вокальна музика, хорова музика, опера, оперета, інструментальна музика, камерно-інструментальна, органна, симфонічна, естрадна музика, балет (балетна музика), музика до драматичних вистав, музика до радіовистав, музика до кінофільмів.
Фонодокумент – є нероздільним поєднанням двох складових: інформаційної (фонограма музичного твору) та матеріальної (носія інформації). У архівній фоноколекції представлені фонозаписи на грамплатівках, магнітній стрічці (в бобінах, касетах) та лазерних дисках.
Фонотека архіву містить, як студійні записи музичних творів, так і безпосередньо концертне, сценічне, конкурсне виконання. Архівне зібрання дозволяє познайомитися із творчістю композиторів-класиків і наших сучасників, почути виконання того чи іншого твору в інтерпретації різних митців і колективів у різний час.
У ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного зберігається понад 500 кінодокументів, присвячених музичному мистецтву. Серед них за жанром і змістовим наповненням можна виділити такі групи: а) кіно- і телесюжети з кіножурналів «Радянська Україна», «Молодь України», «Україна сьогодні» та зі збірників кіно-, телесюжетів студії «Укркінохроніка» та Республіканської студії телебачення, в яких зйомка здійснена в режимі реального часу. Вони містять інтерв’ю з композиторами, співаками, музикантами, диригентами, фрагменти концертів, виступів, сцени з оперних спектаклів, фрагменти прем’єрних музичних вистав, репортажі про проведення конкурсів та фестивалів, репетицій; розповідають про роботу над новими творами, постановками, концертними програмами, про участь митців у культурно-громадському житті, інформують про гастрольні поїздки, ювілейні дати та вшанування пам’яті; б) документальні стрічки, які за своїм змістовим наповненням є творчими портретами, портретними кінонарисами про митців; в) фільми-концерти (за участю одного або кількох виконавців чи творчого колективу), фільми-опери, фільми-балети (теле-, кіноверсії оперних і балетних постановок).
Кінодокументи завдяки своїй синтетичній природі іноді, як жодне інше джерело, можуть донести до нас дивовижно точні деталі, відтворити водночас візуальний і звуковий портрет героя чи події, історичний колорит епохи.
Важливим засобом візуалізація історії музичної культури ХХ ст. є фотографія. У ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного зберігається понад 6 тисяч фотодокументів, присвячених «музичній темі». Перш за все, це –портретні знімки композиторів, диригентів, співаків, музикантів. Представлено класичні студійні фотопортрети (плечові і поясні), ситуативні знімки, портрети в приватному просторі, групові портрети з родиною, друзями, колегами, учнями. Досить значний масив фотопортретів презентує оперних співаків у образах персонажів. Архівна фотоколекція містить також жанрові, репортажні, постановочні знімки, зроблені під час виступів, репетицій, гастролей, творчих зустрічей із шанувальниками, офіційних та урочистих заходів. Видові фотографії показують екстер’єри та інтер’єри музичних театрів, філармоній, вищих і середніх навчальних музичних закладів.
Фотодокументи із зібрання ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного мають значний інформаційний потенціал у дослідження іконографії митців різних поколінь ХХ ст., оприявнюють персональний і предметний професійний музичний світ.
За час свого існування аудіовізуальні документи посіли значне місце у багатьох сферах діяльності, стали важливою складовою сучасного аудіовізуального середовища. Вони мають важливе значення у становленні нашого сприйняття навколишнього світу і є однією із важливих форм збереження, як національної культурної спадщини, так і світової культурної пам’яті загалом.

UDС 930.253-028.17:792
KasianLiudmyla
ORCID.ORG/0000-0003-0400-7245
Head of the sector
Document publishing sector,
Document information use department,
CentralStateArchivesofCinePhonoandPhotoDocumentsofUkraineNamedafter H. S. Pshenychnyi
Kyiv, Ukraine
e-mail: kasyan.lyudmila@gmail.com

AUDIOVISUAL DOCUMENTS DEDICATED TO THE MUSICAL CULTURE OF THE XX CENTURY IN THE FUNDS OF THECENTRAL STATE ARCHIVES OF CINE PHONO AND PHOTO DOCUMENTS OF UKRAINE NAMED AFTER H. S. PSHENYCHNYI
The thematic spectrum and genre-typological features of audiovisual documents devoted to the musical culture of the XX century from the collections of the CentralStateArchivesofCinePhonoandPhotoDocumentsofUkraineNamedafter H. S. Pshenychnyiare considered.
Keywords: audiovisual documents, phonodocument, sound recording, kinodocument, photodocument.