НАВЧАЛЬНА КНИЖКА УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАНЬ

ЗаявникАнтонюк Тетяна Дмитрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України: здобутки і перспективи
Назва доповідіНАВЧАЛЬНА КНИЖКА УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАНЬ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Антонюк Тетяна Дмитрівна
AntoniukTetiana
завідувач відділу НБУВ
Head of Department
V. Vernadsky National Library of Ukraine
доктор історичних наук, доцент
Doctor of Historical Sciences, Associate Professor

НАВЧАЛЬНА КНИЖКА УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАНЬ
THE EDUCATIONAL BOOK OF UKRAINIANS LIVING ABROAD: CHARACTERISTICS AND PRINT PUBLICATION PATTERNS

Розглянуто навчальні видання відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, здійснено їх книжкові характеристики й визначено роль у збереженні національної ідентичності та культури.
The educational publications of the Department of Foreign Ukrainica of the Book Science Institute of the Vernadsky National Library of Ukraine were studied, it's print characteristics were described and it's role in preserving national identity and culture have been determined.

Ключові слова: фонд зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, діаспора, навчальні видання, книжкова культура.
Key words : the fund of the Department of Foreign Ukrainica of the Book Science Institute of the Vernadsky National Library of Ukraine, diaspora, educational publications, book culture.

Здобутки закордонного українства в царині книжкової культури є інтегральною складовою української книжкової культури і, зважаючи на тривале їх ігнорування й замовчування, потребують всебічного дослідження та популяризації. Особливо велику роль у житті української діаспори відігравала навчальна книжка як могутнє джерело знання і збереження української ідентичності та культури.
У фонді зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ зберігається значна частина навчальних видань, що були підготовлені, видані і широко використовувалися у країнах проживання наших співвітчизників упродовж десятиліть кількома поколіннями користувачів. Аналіз навчальної книжки української діаспори виявляє її цільове призначення – забезпечення процесу навчання, сприяння засвоєнню знань в умовах іншомовного культурного середовища і конкретної системи освіти.
За читацьким призначенням ці видання можна поділити на кілька груп: для суботніх і недільних народних шкіл, для загальноосвітньої школи (початкової і старшої), вищої школи (середні спеціальні заклади), високої школи (вищі навчальні заклади). У діаспорі видавалися навчальні видання для учнів і навчальні видання для тих, хто навчає – вихователів дитячих садів, учителів різного типу шкіл, ліцеїв, гімназій, викладачів коледжів, установ вищої освіти (університетів, академій, інститутів), батьків. Усередині цих груп виділяються підгрупи за віком учнів і роками навчання, в залежності від особливостей навчання (денне навчання в народних і державних школах, самостійне навчання, екстернат). Найбільша частка навчальних книжок призначалася для шкіл українознавства, що організовувалися українськими громадами. Обсяг матеріалу цих навчальних видань визначався конкретними навчальними програмами. У діаспорі видавалися україномовні навчальні видання, які охоплюють увесь навчальний курс із тієї чи іншої українознавчої дисципліни, а також навчальні посібники з окремих розділів, в тому числі хрестоматії, лекції, конспекти лекцій, навчальні зошити, практикуми, програмно-методичні видання тощо.
Книжкова характеристика навчальних видань української діаспори, виданих до середини 60-х рр. ХХ ст. для всіх типів шкіл, відрізняється економністю. Дуже часто це книжки у м’якій обкладинці, на папері низької якості, що не характерно для навчальної літератури, адже ця книжка піддається багаторазовому використанню. Дуже часто це малоформатні книги, їх художнє оформлення не відзначається багатою кольоровою гамою чи вишуканим дизайном, проте їх змістове предметне наповнення якісно відрізняється від підручників, які піддавалися жорсткій цензурі в материковій Україні до початку 90-х років ХХ століття. Видання подають різносторонню українознавчу інформацію та виховують у читачів почуття українського патріотизму. Це стосується як навчальних видань для початкової і середньої школи, так і всіх видань гуманітарного профілю для вищої школи та лектури для різних вікових категорій читачів. Окремі навчальні видання потребують атрибуції, у них на титульних аркушах не вказано року видання, місця видання та видавництва. Навчальні видання, що з’явилися у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст., відзначаються якіснішим папером і друком, добротним художнім оформленням, мають, переважно, тверду палітурку та не потребують атрибуції.
Чимала частка навчальних видань діаспори представлена власне підручниками, тобто виданнями, що містять систематичний виклад навчальної дисципліни (її розділу, частини), що відповідають навчальній програмі та офіційно затверджені як такі. Хоча є велика кількість видань, які можна віднести до категорії «дитяча лектура», книжка для виховання підростаючих поколінь призначена для батьків, вихователів, працівників пластових організацій, а також навчальна книга для дорослих, що висвітлює ту чи іншу господарську діяльність, раціональну її організацію.
Навчальну книжку в українській діаспорі видавали різноманітні українські видавництва, в тому числі знані в світі та існуючі тривалий час, а також видавництва багатьох відомих установ і організацій.
Зведену бібліографію шкільних підручників і допоміжних матеріалів у 1990 р. підготував Віктор Педенко, який зібрав інформацію про виготовлені та видані упродовж багатьох років в різних частинах діаспори учителями шкільні підручники та навчальні матеріали для шкіл українознавства, які використовувалися учнями для навчання: букварі, читанки, навчальні книжки з української літератури, хрестоматії, антології, збірники, підручники з історії, географії, культури, мови (граматики), релігії, збірки віршів до різних свят, з фізкультури (руханки), словники, лектура, методичні посібники, конспекти викладів, мапи, карти України.
«Бібліографія» В. Педенка містить книжки і навчальні матеріали лише гуманітарної галузі знань, хоча у фонді ВЗУ зберігаються (у незначній кількості)також підручники, посібники та інші навчальні видання з природничих та точних наук: біології, хімії, фізики, астрономії, математики, геометрії, алгебри.
Хронологічні межі виходу навчальної книжки з фондів ВЗУ ІК НБУВ охоплюють більше століття (1904–2015 рр.).
Характерною ознакою навчальної літератури для «високої школи» є її гуманітарний профіль, левову частку книжок становлять підручники з історії України, української мови, літератури. Окрім підручників і посібників наявна значна кількість таких видань, як лекції, конспекти лекцій, тексти лекцій, практикуми тощо.
Українці діаспори видавали навчальні книги, присвячені історії, географії, культурі, мові країни поселення, словники, присвячені вивченню різних мов світу, серед носіїв яких опинилися. Серед навчальних видань наявні також географічні, етнографічні та історичні атласи, мапи. Окремі навчальні видання розраховані на дуже широку аудиторію. Таким є, зокрема, посібник: «Ковалів П. Наголос в українській літературній мові. Посібник для учнів, студентів, педагогів, письменників, поетів, промовців, проповідників, священнослужителів, директорів (спікерів), декламаторів, акторів, співаків і всіх, хто вивчає живе слово і розмовляє рідною мовою. – Нью-Йорк, 1952. – 32 с.».
Отже, навчальна книжка діаспори є важливим інформаційним та інтелектуальним продуктом, фактором збереження української ідентичності та ідеї державності. Поєднання здобутків у царині книгознавства українського зарубіжжя і материкової України дає змогу сформувати об’єктивне і цілісне уявлення про українську книжкову культуру як світове явище.