МІНІАТЮРНІ ВИДАННЯ З ФОНДУ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА НБУВ ЯК ОБ’ЄКТ АТРИБУЦІЇ

ЗаявникАнтонова Вікторія Дмитрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіМІНІАТЮРНІ ВИДАННЯ З ФОНДУ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА НБУВ ЯК ОБ’ЄКТ АТРИБУЦІЇ
Інформація про співдоповідачівАнтонюк Тетяна Дмитрівна, доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК (0.021) 026:(477-25)НБУВ] 7.072.5
Антонова Вікторія Дмитрівна,
https://orcid.org/0000-0002-0788-5505
провідний бібліограф відділу
зарубіжної україніки
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: anaisant196@gmail.com

Антонюк Тетяна Дмитрівна,
https://orcid.org/0000-0002-6446-2795,
доктор історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу
зарубіжної україніки
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: zabula_@ukr.net

МІНІАТЮРНІ ВИДАННЯ З ФОНДУ ВІДДІЛУ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА НБУВ ЯК ОБ’ЄКТ АТРИБУЦІЇ
Розглянуто мініатюрні видання з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ. Розкрито їх книжкові характеристики, встановлено походження, призначення та проаналізовано зміст окремих брошур.
Ключові слова: фонд відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, мініатюрні видання, журнали «Визвольний шлях», «Сучасність», українська діаспора.
У доповіді йдеться про видання з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ), що потребують детального вивчення змісту та встановлення вихідних даних, призначення й ролі у пробудженні національної свідомості і самосвідомості українців материкової України.
У фонді відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ВЗУ ІК НБУВ) зберігається понад сотня видань, розміри яких в своїй більшості не перевищують 100×100 мм, на них не вказано вихідних даних, отже очевидна потреба встановити їх достовірні книжкові характеристики. Зовні – це брошури, надруковані на цигарковому папері, дрібним шрифтом, з чорно-білими світлинами, не прошиті і нічим не скріплені, переважно, без палітурок, без титульного аркуша. Замість палітурки у таких видань наявний білий аркушик тонкого паперу, на папері такої ж якості надруковано й основний зміст книжечок. Ми умовно назвали їх «мініатюрними», хоча серед них є частина таких, що дещо перевищують стандарт мініатюрних видань. Об’єднує їх тематика: в них опубліковано правдиві інформації про події на українських землях, подано розвідки про об’єктивну історію України, окремі літературознавчі праці, твори української художньої літератури. Серед публікацій в цих виданнях наявні такі, що подають широкі відомості про міжнародні події, висвітлюють й коментують їх в дусі інтересів української справи, вміщують дискусії й роз’яснюють суспільні, політичні й культурні питання української еміграції, містять поточні події українського життя з усіх куточків світу.
Видання подають різножанрові публікації: окремі статті, які дуже часто продовжуються в наступних брошурках; уривки із статей; тексти поезій; спогади; огляди на політичні теми, тексти звернень та послань; новини з СРСР, зокрема з концентраційних таборів, а також про переслідування інакомислячих; відкриті листи до очільників радянської держави, генеральних прокурорів СРСР і УРСР; публікації на релігійну тематику, тощо. Книжечки мають численні чорно-білі світлини та ілюстрації, що унаочнюють тексти. Автори публікацій зазвичай зазначені. Це відомі очільники й ідеологи національно-визвольного руху в Україні другої половини ХХ ст., дисиденти, церковні діячі, науковці, письменники, поети, шістдесятники. Серед авторів такі особистості, як: С. Бандера, В. Дідюк, Ю. Бойко, С. Говерля, Д. Донцов, Ю. Заблоцький, С. Карпатський, М. Климишин, Б. Крук-Мелодія, В. Макар, О. Марітчак, Ю. Полтавський, В. Радзикевич, В. Радович, М. Руденко, Я. Стецько, В. Чорновіл, Л. Шанковський, В. Щербій та багато-багато інших.
Детальний аналіз цих видань та вивчення інших документів з фонду ВЗУ дав можливість з’ясувати, що переважна кількість мініатюр – це передруки з журналу «Визвольний шлях», що його видавала з 1948 по 2004 рр. у Лондоні «Українська видавнича спілка». З 2004 р. до виходу останнього числа журналу в 2009 р. редакція журналу працювала в Києві. «Визвольний шлях» вважається одним із найкращих суспільно-політичних і науково-літературних українських місячників, що служив інтересам українського народу і його безкомпромісній боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу.
Особливість малоформатних видань з фонду ВЗУ полягає в тому, що в одній книжечці вміщено передруки текстів з різних чисел «Визвольного шляху» за різні роки. Це вибірки кращих текстів, що мали історичну вагу та були покликані впливати на розвиток науки, освіти, культури материкової України, на формування громадянського суспільства та його ідеології. Така література давала змогу читачам, до яких вона потрапляла, бачити зворотний бік радянської системи, формувати неприхильність до неї та усвідомлювати національні і соціальні потреби українства. Встановлення першоджерел мініатюрних видань вимагало детального опрацювання значної кількості чисел «Визвольного шляху» для підтвердження достовірності походження тієї чи іншої публікації в конкретно взятому виданні.
Розглянемо видання обсягом 31 с., у ньому наявні чорно-білі світлини. Вгорі зліва підкреслено напис: «В 40-ліття акту відновлення Української державности 30 червня 1941р.». На полі ліворуч відбито цифри: 39/82, що, на нашу думку, має означати рік 1982, число 39 журналу «Визвольний шлях», хоча це не завжди відповідає дійсності. Шифр ВЗУ: 1 мв (39/82). Формат: 75×100 мм; (2 прим.). Нами встановлено, що окремі тексти й ілюстрації цієї книжечки – це передрук з журналу «Визвольний шлях». № 6 (399). 1981. Річник ХХХІV.
Шість мініатюрних видань (шифр: 107 мв–112 мв) мають розмір 45×67 мм. В них вміщено критичні статті про радянську систему, привіти від V-го Великого Збору ОУН, Звернення Проводу ОУН у 25-ту річницю геройської смерті ген. Р. Шухевича-Чупринки, П’ятий Великий збір ОУН в обороні переслідуваних українських патріотів та інші. Це вибрані передруковані матеріали з журналів «Визвольний шлях». Зокрема, мініатюрне видання під шифром 110 мв містить статті: Вовчук І. Куди ж партія веде? (с. 2–13), надруковану у «Визвольному шляху» (1975. Кн. 4. С. 401–410); Стебельський Б. Українська культура – джерело самобутности і світогляду українського народу (с. 14–31), надруковану у «Визвольному шляху» (1975. Кн. 4. С. 411–430).
Одне малоформатне видання є передруком з журналу «Сучасність». В ньому, на відміну від інших, вказані всі вихідні дані, що співпадають з конкретним числом журналу (Cучасність. 1977, жовтень. Ч. 10 (202). – 128 с. Шифр: відсутній). Це зменшене видання журналу «Сучасність», є його передруком у книжечці розміром 35×45×5 мм. Тонесенька палітурка світло-сірого кольору. Сама книжечка на білому папері такої ж якості. Журнал «Сучасність» – відомий місячник літератури, мистецтва, суспільного життя, що виходив від 1961 р. впродовж трьох десятиліть у Федеративній Республіці Німеччина (Мюнхен), а потім у США. З січня 1992 р. випускався в Києві (з перервами), закритий у січні 2013 р. «Сучасність» багато уваги присвячувала питанням руху опору в Україні і друкувала твори його діячів, інформувала про культурні, національні, соціальні, політичні, економічні, демографічні процеси в Україні, в СРСР і в комуністичному блоці, про духовні течії Заходу.
Окремі книжечки розміром 120×90 мм, без титульного аркуша, у м’якій палітурці містять свідомо неправдиві вихідні дані. Зміст цих книжечок присвячено одній темі: VІ Великому збору ОУН та українському націоналістичному рухові. Ці видання можна вважати мініатюрами-фальсифікатами. Їх фальсифіковані описи такі: Білоусов Р. О. Вирішальний етап економічного змагання соціалізму з капіталізмом. Київ : [Б. в.], 1980. – 32 с. Шифр: 113а МВ; Яковлев И. Д. Вторая житница страны. – [Б. м.] : Сельхозгиз, 1982. – 32 с. Шифр: 113б МВ; Кравчук П. З рідним народом. – Київ: Товариство «Україна». – 1979. – 32 с. Шифр 113в МВ. Всі ці три мініатюрні видання-фальсифікати нами атрибутовано і вони мають такий опис: [Повідомлення про VІ Великий Збір ОУН]. – [Лондон : Українська видавнича спілка, 1981]. – 32 с. – [(Видання Закордонних частин організації українських націоналістів)].
На нашу думку, оскільки в той час вільно надіслати примірники чергових чисел «Визвольного шляху», «Сучасності», як й іншої літератури, що видавалася в діаспорі, до СРСР було неможливо, то їх видавці та націоналістичні діячі діаспори вдавалися до такого способу, як виготовлення мініатюрних видань та видавничих фальсифікатів, в яких частково чи повністю відображали зміст вказаних часописів, що полегшувало можливість завезення їх до материкової України. Читачі в Україні, отримавши такі видання, мали можливість почути іншу думку про радянську дійсність; виробляли в собі критичне мислення, що спонукало до аналізу повсякдення та дослідження українського минулого, пошуку причин повстань і національно-визвольної боротьби українства в ХХ ст., набували національну свідомість і самосвідомість, визначалися зі своєю національною ідентичністю. Всі ці зрушення у свідомості окремих людей, а згодом і груп однодумців, започатковували процес формування громадянського суспільства та розуміння необхідності боротьби за власну державу: самостійну, соборну, демократичну, правову.
UDC (0.021) 026:(477-25)НБУВ] 7.072.5
Antonova Victoria Dmytrivna,
https://orcid.org/0000-0002-0788-5505
Leading Bibliographer of the Foreign Ukrainistics Department
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: anaisant196@gmail.com
Antonyuk Tetyana Dmytrivna,
https://orcid.org/0000-0002-6446-2795,
Doctor of Historical Sciences,
Associate Professor,
Leading Researcher of the Foreign Ukrainistics Department
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: zabula_@ukr.net


MINIATURE EDITIONS FROM THE FUND OF THE DEPARTMENT OF FOREIGN UKRAINISTICS OF THE BIBLIOLOGY INSTITUTE OF VNLU AS AN OBJECT OF ATTRIBUTION

It is considered miniature editions from the fund of the department of foreign Ukrainistics of the Bibliology Institute of VNLU. Their book characteristics are revealed, the origin, purpose are established and content of individual brochures are analized.
Key words: Fund of the Foreign Ukrainistics Department of V.I. Vernadsky National Library of Ukraine, Miniature Editions, Magazines "Liberation Way", "Modernity", Ukrainian Diaspora.