WIKIDATA ТА АВТОРИТЕТНІЙ ФАЙЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ЛОКАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОВ’ЯЗАНИХ ДАНИХ

ЗаявникІсаєва Ольга Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 2. Технології управління знаннями в науковій бібліотеці.
Назва доповідіWIKIDATA ТА АВТОРИТЕТНІЙ ФАЙЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ЛОКАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОВ’ЯЗАНИХ ДАНИХ
Інформація про співдоповідачівДорош М. В., Власова Т. Ю.
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 021:025.3:004.63
Ісаєва Ольга Володимирівна,
ORCID 0000-0002-8936-6361,
науковий співробітник,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: isaeva@nbuv.gov.ua

Дорош Марина Вікторівна,
ORCID 0000-0002-1093-3926
молодший науковий співробітник,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: dorosh@nbuv.gov.ua

Власова Тетяна Юріївна,
ORCID 0000-0003-3237-8019
молодший науковий співробітник,
відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: vlasova@nbuv.gov.ua

WIKIDATA ТА АВТОРИТЕТНІЙ ФАЙЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ЛОКАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОВ’ЯЗАНИХ ДАНИХ

Розглянуто методику Wikidata, яка повинна узгоджуватися з діяльністю і розвитком сучасної бібліотеки. Підкреслено, що статус Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) як наукової бібліотеки зобов’язує підтримувати принцип інформаційної наукової інтернаціоналізації і стати фактичним публічним обличчям науки в Україні.
Ключові слова: Wikidata, міжнародні ідентифікатори, авторитетний файл, пов’язані дані.
Збільшення обсягу різноманітної інформації в Інтернет-просторі, необхідність в її структуризації та забезпеченні вільного доступу в умовах багатомовності зумовило створення нових Вікіпроєктів, які можна об’єднати терміном Вікідані. Вікідані – це безкоштовна спільна вторинна база даних для забезпечення підтримки Вікіпедії, Вікімедіа, Вікісховища та інших Вікіпроєктів.
Ставлячи за мету забезпечення перспективної технології доступності пов’язаних даних у вебсередовищі, було впроваджено одну з ключових технологій Семантичного Вебу Linked Data. Технологія пов’язаних даних надає такі переваги: (1) агрегування даних з розподілених онлайн-першоджерел, (2) створення нових зв’язків між ними і візуалізація їх, (3) збагачення даних за допомогою посилань на зовнішні ресурси, такі як: WorldCat, ISNI, VIAF, Wikidata та інші.
Бібліотечна галузь потребує адаптування до умов сучасної цифрової культури, прагне до розширення знаннєвих кордонів шляхом реалізації багатоаспектного пошуку з метою формування необмеженого інформаційного ресурсу. Посилання на вищеназвані зовнішні ресурси баз даних, особливо Wikidata, прив’язують авторитетний файл (АФ) НБУВ до міжнародного вебсередовища та наближають авторитетний контроль до вимог сучасної інформаційної методики.
Wikidata займає особливе місце серед інших міжнародних ідентифікаторів, посилання на які доповнюють інформаційний зміст традиційних авторитетних полів/підполів.
Важаємо за необхідне підкреслити особливості структури та правила використання бази даних Wikidata.
Дані у Wikidata пропонуються користувачам як суспільне надбання по ліцензії Creative Commons Public Domain Dedication 1.0, що дозволяє повторне використання інформації у різних науково-дослідних сценаріях. Надається можливість копіювати, розповсюджувати, модифікувати надану інформацію, створюючи або доповнюючи різні бази даних, в тому числі бібліотечні наукові портали.
Якість та актуальність інформації забезпечується редакторами Вікіданих, які визначають правила створення та управління змістом. В процес наповнення інформації підключені боти, а саме: спеціальні програми, що виконують автоматично та/або за заданим алгоритмом різноманітні дії з опрацювання даних.
Пошукові запити здійснюються будь-якою мовою, що дозволяє проводити перегляд мовою запиту та іншими мовами. Інформація збирається та підтримується більш ніж 200 мовами. Wikidata – це міжнародний проєкт. Незважаючи на те, що англійська мова є мовою інтерфейсу за замовчуванням, проєкт призначений для пошуку та інтеграції інформації будь-якою мовою з метою підтримки інформаційної інтернаціоналізації. Таким чином, є багато можливостей для роботи з Вікіданими, доповнення та перекладу даних, які супроводжуються джерелами інформації та зв’язками з іншими базами даних.
Об’єктами Wikidata є багато областей, включаючи технічні та гуманітарні науки, історію та біографії, політику та географічні карти (координати), пов’язані відкриті дані, комп’ютерне програмування та інші різноманітні дослідження. Бібліотеки, посилаючись на Wikidata, вдосконалюють доступ до інформації для громадян в усьому світі. Актуальний наразі проєкт IFLA (2020–2022), мета якого – підтримка робочої групи з Вікіданих, формулює міжнародному бібліотечному співтовариству завдання з організації платформи для підтримки відкритого доступу та обміну бібліографічними даними, що буде слугувати координації досвіду відкритого обміну бібліографічними, авторитетними та іншими метаданими між науковими платформами та інформаційними системами.
Комплекс різноманітної інформації, який надається в Wikidata, дає можливість підтримки авторитетного контролю, а саме досконалого і повного формування уніфікованих точок доступу, які є об’єктом авторитетної роботи. Це забезпечує якість опрацювання документів, виданих науковими установами та організаціями, з можливістю ефективного пошуку як в електронному каталозі НБУВ, так і в інших національних та міжнародних масивах даних.
Статус НБУВ як наукової установи національного рівня визначає напрями її діяльності в сучасних умовах. Наразі Бібліотека зосереджує свої технологічні, інтелектуальні зусилля на відображенні в електронному середовищі пов’язаної інформації про науку та науковців України, що може в майбутньому стати об’єктом створення національних авторитетних файлів. Цей взаємозв’язок є локальною моделлю пов’язаних відкритих даних.
Пов’язані відкриті дані мають великий потенціал для використання в різних інформаційних масивах, як для особи, так і для найменування наукової організації де працювала/працює дана особа або назви організації, пов’язаної з її іменем. Наприклад, пошуковий запит у Wikidata українською мовою «Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України» має інтерфейсний заголовок англійською «Glushkov Institute of Cybernetics (Q4201543)». Зазначений код заноситься в відповідне поле авторитетного запису (АЗ), що є механізмом пов’язування АФ «Колективні автори» з Wikidata. У конфігурації «Іншими мовами» надано назву 7 мовами з відображенням варіацій назви (у відповідному авторитетному записі надається детальніша інформація щодо зміни назви в часі). Назви різними мовами слугують точками доступу для пошуку в електронних каталогах бібліотек світу. Також доступний статус інституту в якості підпорядкованої одиниці НАНУ. Маємо можливість ознайомитись з датою заснування, місцем знаходження та координатами розташування, адресою офіційного сайту інституту, міжнародними ідентифікаторами тощо. Особливе значення має конфігурація «названий на честь», яка дозволяє перейти на сторінку Wikidata особи, ім’я якої носить дана установа. Це демонструє один з механізмів пов’язаних даних між особою та науковими установами, який використано також в НБУВ на порталі «Наука України: доступ до знань». Пошуковим інструментарієм слугує методика пов’язаних заголовків осіб-науковців і найменувань наукових організацій/ установ, відображених в АФ.
Саме такий підхід до створення та використання інформаційного масиву бібліотечною установою, реалізації сучасних пошукових сервісів в якості авторитетної роботи як локальної моделі пов’язаних даних, робить її сучасною, відповідною до міжнародної методики відкритих метаданих і підтримує принцип інформаційної наукової інтернаціоналізації.

UDC 021:025.3:004.63
Olha Isaieva,
ORCID 0000-0002-8936-6361
Researcher,
Department of scientific organization of electronic
information resources,
Institute of information technologies,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: isaeva@nbuv.gov.ua

Maryna Dorosh,
ORCID 0000-0002-1093-3926
Junior Researcher,
Department of scientific organization of electronic
information resources,
Institute of information technologies,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: dorosh@nbuv.gov.ua

Tetiana Vlasova,
ORCID 0000-0003-3237-8019
Junior Researcher,
Department of scientific organization of electronic
information resources,
Institute of information technologies,
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: vlasova@nbuv.gov.ua


WIKIDATA AND VNLU AUTHORITY FILE
AS A LOCAL MODEL OF LINKED DATA

The Wikidata methodology which should resonate with the activities and development of the modern library is considered. The status of VNLU as a scientific library obliges to support the principle of information scientific internationalization and to become the actual public face of science in Ukraine.
Keywords: Wikidata, international identifiers, authoritative files, linked data.