Степовик Дмитро Власович

Посадазавідувач відділу образотворчого мистецтва
Місце роботи/навчанняІнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Науковий ступіньДоктор наук
Вчене званняПрофесор

Доповіді: