НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА В СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПІДСУМКИ, ЗДОБУТКИ

ЗаявникКулаковська Тетяна Леонтіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 1. Сучасні виклики та завдання бібліотек в умовах цифровізації
Назва доповідіНАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА В СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПІДСУМКИ, ЗДОБУТКИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Висвітлено умови, тенденції та напрями розвитку науково-дослідної, бібліотечно-інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності національної бібліотеки у зв’язку із трансформаційними процесами 90-х років ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст. в українському суспільстві.

Ключові слова: національна бібліотека, національні наукові інформаційні ресурси, бібліотечно-інформаційний комплекс.

Пріоритетним напрямом наукових досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) є розвиток національного науково-інформаційного простору, активне включення в систему інформаційних обмінів сучасного суспільства, підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів. У межах цього напряму виконано фундаментальний науковий проект «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993–2018)» (науковий керівник член-кореспондент НАН України Л. А. Дубровіна).
Соціальна значимість такого дослідження визначалася роллю національної бібліотеки та її інформаційного потенціалу в подальшому розвитку держави, включенні до європейських і світових інтеграційних процесів як національного центру комплектування і опрацювання інформаційних ресурсів, що забезпечують розвиток науки, культури, освіти, економічної та політичної складових суспільства. На прикладі НБУВ передбачалося визначити умови, тенденції та напрями розвитку діяльності національної бібліотеки у зв’язку із трансформаційними процесами 90-х років ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст. в українському суспільстві, пов’язаними з активним національно-державним будівництвом, що безпосередньо вплинуло на статус, функції, особливості розвитку бібліотечної та архівної справи на наступні десятиліття.