Актор Генрі Тарло: спроба реконструкції біографії

ЗаявникТомозова Наталія Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідXVI біографічні читання: «Історична біографіка в сучасному українському суспільстві: проблематика, інформаційний простір, бібліотеки, читачі»
Назва доповідіАктор Генрі Тарло: спроба реконструкції біографії
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 94:(092):792.022(438)Тарло
Томозова Наталія Миколаївна,
ORCID 0000-0001-8301-8238
молодший науковий співробітник,
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України,
Київ, Україна
e-mail: tomazov.valery@gmail.com

АКТОР ГЕНРІ ТАРЛО: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ БІОГРАФІЇ

У публікації на архівних документах реконструюється біографія відомого українського актора, режисера Генрі Тарло.

Ключові слова: Генрі Тарло, театр, актор, режисер.

Культурне життя України 1920–1930-х рр. було надзвичайно динамічним. Одна за одною виникали театральні трупи, які об’єднували митців-однодумців, повних ентузіазму, творчого потенціалу, сміливих задумів. Бурхливий розвиток переживало сценічне мистецтво етнічних спільнот України, зокрема євреїв і поляків. Самобутні театральні колективи – Перший державний польський театр УРСР, «Унзер Вінкл», «Кунст Вінкл», Харківський, Одеський, Київський державні єврейські театри та інші – стали яскравою сторінкою в історії як національних, так і української культур. На жаль, через репресії тоталітарної радянської влади ці унікальні осередки було знищено, трагічно склалася й доля цілої плеяди митців.
Актор і режисер Генрі Тарло належав до яскравих постатей українського театру, а його трагічне життя є віддзеркаленням тогочасних реалій. Генрі Самойлович Тарло народився в єврейській родині 5 березня 1898 р. у Варшаві, яка тоді входила до складу Російської імперії. Батько майбутнього актора служив робітником на шкіряному виробництві, але всім своїм синам намагався дати вищу медичну освіту, що, на його думку, могло «забезпечити єврею спокійний шматок хлібу». У 1917 р., після закінчення повного курсу гімназії у м. Прага під Варшавою, Генрі вступив на медичний факультет Варшавського університету, але пішов ще з першого курсу. Паралельно він навчався на драматичному відділенні Варшавської консерваторії, оскільки про театр мріяв ще з дитинства та брав участь у художній самодіяльності. Але й тут до кінця не довчився, вступивши у 1919 р. актором та режисером до одного з найкращих єврейських театральних колективів – «Віленської трупи». У 1922 р. юнак працював режисером-асистентом у берлінському єврейському театрі «Фолькісбійне» («Народна сцена») під керівництвом А. Філінга, а 1923 р. за рішенням польської Спілки єврейських акторів був призначений художнім керівником пересувного театру. У 1924–1926 рр. Генрі Тарло як режисер та актор знову співпрацював з «Віленською трупою», яка весь цей час перебувала на гастролях у Румунії. У 1926 р. митець протягом року виконував обов’язки режисера-асистента у паризькому театрі «L’atelier» («Ательє»). Знання польської, російської, французької, німецької та єврейської (ідиш) мов дозволяли Генрі Тарло вільно подорожувати Європою та отримувати цінний творчий досвід.
У 1927 р. його режисерська майстерність привернула увагу театральних діячів Радянського Союзу, і Генрі Тарло був запрошений до Московського державного єврейського театру, але незабаром відряджений до Харківського державного єврейського театру. У 1933 р. після об’єднання Харківського та Київського державних єврейських театрів Генрі Тарло перейшов до Театру робочої молоді («ТРАМ»), де був заступником художнього керівника, режисером та актором. У 1936 р. на виконання розпоряджень «директивних органів» з метою підвищення професійного рівня та «виправлення ідеологічних і творчих прорахунків» керівництва Перший державний польський театр був поповнений цілим рядом фахівців, серед яких був і Генрі Тарло. Але в лютому 1937 р. через донос Генрі Тарло був заарештований органами НКВС, звинувачений в антирадянській діяльності та 13 вересня того ж року «засуджений» за першою категорією (розстріл). Вирок був виконаний 17 вересня 1937 р.
Доля Генрі Тарло є показовою для радянської України періоду сталінської диктатури. Талановитий митець, який підтримував радянську владу, як і багато інших, став жертвою тоталітарної машини.

UDC 94:(092):792.022(438)Tarlo
Tomozova Nataliia,
ORCID 0000-0001-8301-8238
Junior Research Associate,
M. T. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology, NAS of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: tomazov.valery@gmail.com

ACTOR HENRY TARLO: AN ATTEMPT TO RECONSTRUCT A BIOGRAPHY

The publication on archival documents reconstructs the biography of the famous Ukrainian actor, director Henry Tarlo.

Keywords: Henry Tarlo, theatre, actor, director.