ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЦИФРОВИХ НОСІЯХ

ЗаявникТкаченко Олександра Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації» (2020)
ЗахідСекція 2. Цифрові проекти наукових бібліотек
Назва доповідіОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ЦИФРОВИХ НОСІЯХ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Висвітлено питання впливу цифровізації на інформаційно-бібліотечний простір.‎ Розглянуто проблеми збереження та використання інформації на електронних носіях.

Ключові слова: електронні ресурси, інформаційні технологіі, традиційні та електронні носіі

Наше майбутнє не буде цифровим. Інформатизація усіх сфер життя – вже наше сьогодення. Стрімкий розвиток технологій неймовірно швидко змінює не тільки інформаційно-комунікаційні можливості бібліотеки, але й саму її сутність. І незворотні кардинальні зміни почалися саме з розвитком цифрових технологій.
Спочатку бібліотеки були єдиним місцем, де можна було знайти цінні, рукописні, рідкісні книги. В період винайдення і розвитку книгодрукарства бібліотека перетворилась на ефективний засіб отримання доступу до знань. В наш пост-паперовий час бібліотека повинна прийняти нову роль місця, де співтовариство знаходить ідеї та натхнення, а бібліотекар більше не зберігач безцінних книг, а куратор, партнер, живий навігатор у документальному потоці. В епоху цифрових ресурсів, інфраструктурних даних та відкритої науки основним завданням бібліотеки стає управління бібліотечно-інформаційним ресурсом та забезпечення ефективного доступу користувачів до наявного контенту.
Саме ліцензійний електронний контент в наш час є основною статтею витрат бюджету більшості наукових бібліотек. Створюючи та надаючи у доступ наявні інформаційні ресурси з різних галузей знань, сервіс-орієнтовані технології обслуговування, сучасні інформаційно-пошукові системи, бібліотеки намагаються залишатись багатопрофільними та різновекторними центрами у міжкультурному комунікаційному просторі.
Стрімке впровадження інформаційних технологій, суттєве збільшення документів на цифрових носіях у бібліотечному обігу зумовили необхідність вибору оптимальних носіїв для довгострокового зберігання документів, представлених у цифровому вигляді. Цифрові технології, під тиском яких опинилися сучасні бібліотеки, вимагають цілого комплексу змін. Це і організація нового, відповідного технологіям бібліотечного простору, і нові, незвичні компетенції бібліотечних працівників, і надання інформації користувачам шляхом використання нових спеціальних пристроїв для зчитування інформації. І все ж проблема довгострокового збереження інформації є ключовою для подальшого ефективного виконання бібліотеками своїх функцій.